Autorska prava i pogreške

Što je autorsko pravo?

Autorska prava su ekskluzivno pravo na umnožavanje, prilagođavanje, upotrebu, distribuciju i prikazivanje izvornog djela zaštićenog autorskim pravima, poput fotografije. To je pravo zaštićeno sporazumima i zakonima EU. Za više informacija pogledajte: The EU copyright legislation

Izvedeno djelo

Izvedeno djelo novo je djelo koje sadrži aspekte već postojećeg djela zaštićenog autorskim pravima kao što je umjetnička reprodukcija fotografije. Izvedeno djelo ne mijenja niti poništava prava vlasnika autorskih prava na postojeće djelo. Iako vlasnik autorskih prava drugoj osobi može dopustiti stvaranje izvedenog djela na temelju licence, to predstavlja kršenje autorskih prava ako se već postojeće djelo upotrebljava bez dopuštenja.

Obavijest o uklanjanju DMCA

Obavijest o uklanjanju DMCA, izdana u skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću („DMCA”), izravno se odnosi na uklanjanje sadržaja koji krši autorska prava s web-mjesta ili drugog digitalnog medija. Društvo PicRights izdat će obavijest o uklanjanju DMCA pružatelju internetskih usluga („ISP”) web-mjesta koji ignorira ili odbija udovoljiti zahtjevu društva PicRights za licenciranje i/ili uklanjanje sadržaja koji krši autorska prava.

Poštena uporaba („Fair Use”)

„Poštena uporaba” („Pošteno postupanje) predstavlja obranu od kršenja autorskih prava koja omogućava ograničenu upotrebu djela zaštićenih autorskim pravima u određene definirane svrhe kao što su parodija ili komentari i kritike. Poštena uporaba složen je i često pogrešno shvaćen koncept te preporučujemo da se u slučaju pitanja u vezi s poštenom uporabom obratite odvjetniku za autorska prava.

Neprofitne organizacije i dobrotvorne organizacije

Neprofitna organizacija ili dobrotvorna organizacija mora poštivati jednake zakone o autorskim pravima kao i svi drugi. Prema Zakonu o autorskim pravima ne postoji izuzeće za neprofitne organizacije.

Javna domena

Samo zato što je fotografija prikazana na internetu, ne znači da je u „javnoj domeni”. Pojam „javna domena” usko je definirana iznimka Zakona o autorskim pravima. Posebno se bavi djelima kojima su autorska prava istekla ili za koja je vlasnik autorskih prava dao izričitu izjavu da dotično djelo ne podliježe odredbi o autorskim pravima ili je vlasnik autorskih prava mrtav određeno vrijeme u skladu s odredbama Zakona o autorskim pravima.

Obavijest o autorskim pravima i vodeni žigovi

Prema Zakonu o autorskim pravima objavljivanje obavijesti o autorskim pravima i/ili vodenog žiga uza sliku nije obvezno. Slika je zaštićena autorskim pravima od trenutka kada je stvorena – bez obzira na to je li objavljena ili registrirana ili nije te bez obzira na to jesu li uz objavljenu sliku priloženi obavijest o autorskim pravima ili vodeni žig ili nisu. Svatko tko traži slike za bilo koji medij uvijek mora pretpostaviti da su one zaštićene autorskim pravima i da se ne smiju rabiti ni u kojem kontekstu dok se ne potvrdi suprotno. Obveza i odgovornost krajnjeg korisnika jest osigurati da prije objavljivanja bilo koje slike na bilo kojem mediju ne dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva putem bilo koje strane.

Registracija: mora li autorsko pravo biti registrirano da bi bilo zakonito?

Ne. Autorska prava automatski se dodjeljuju izvornim autorskim djelima, a registracija – iako donosi znatnu korist vlasniku autorskih prava – nije potrebna da bi određeno djelo bilo zaštićeno autorskim pravima. Zaštita se primjenjuje odmah po završetku posla, što se u slučaju fotografije događa u trenutku pritiskanja okidača. Da bi vlasnik autorskih prava mogao tužiti prekršitelja u SAD-u, autorsko pravo mora biti registrirano, no vlasnik autorskih prava to može učiniti prije pokretanja tužbe. Registracija autorskih prava nije potrebna za pokretanje tužbe zbog kršenja autorskih prava na kanadskim sudovima.