Dostal(a) jsem upozornění na porušení autorských práv. Co teď?

Cílem společnosti PicRights je vyřešit porušení autorských práv rychle a spravedlivě – aniž by bylo třeba se obracet na soudy. Naši manažeři pro oblast dodržování autorských práv mají dlouhodobé zkušenosti s řešením nároků v souvislosti s autorskými právy a nápomocni jsou jim interní právníci.

Dostal(a) jste od nás upozornění na porušení autorských práv? Pošlete dopis manažerovi pro autorská práva, abyste s ním mohl(a) projednat další kroky. Než tak učiníte, můžete si vyhledat informace o autorských právech, včetně přípustného použití, veřejné domény, výzev k odstranění podle zákona amerického DMCA (Digital Millennium Copyright Act, zákona o ochraně autorských práv k digitálnímu obsahu) aj. v našich sekcích Časté dotazy and our Autorská práva a porušení práv.

Stručně řečeno, k používání obrázků chráněných autorskými právy je třeba licence bez ohledu, zda jste věděl(a) o tom, že je obrázek chráněný autorskými právy. Je vyžadována úhrada poplatku se zpětnou účinností. Tuto záležitost můžete vyřešit s příslušným manažerem pro autorská práva. Jste připraven(a) nyní věc řešit? Připravte si své referenční číslo a přejděte na portál.

Za účelem Vaší ochrany a ujištění o konečném vyřešení případu je vyřízení nároků s narovnáním závazků zaznamenáno písemně a podepsáno Vámi a manažerem společnosti PicRights. Pokud nedokážeme nároky vyřešit interně, pověří společnost PicRights externí právní zástupce kteří se specializují na řešení nároků v souvislosti s autorskými právy.

Musím záležitost konzultovat s právníkem?

Na těchto internetových stránkách poskytujeme informace, které zajišťují osvětu, ale nelze je považovat za právní poradenství. Důrazně Vám doporučujeme, abyste v případě, že máte právní dotazy k dopisu, který jste od nás dostal(a), nebo k autorským právům obecně, věc zkonzultoval(a) s kompetentním právníkem. Není však nutné, abyste si pro řešení nároku s jedním z našich manažerů pro autorská práva najímal(a) advokáta.

Co mám nyní dělat?

Spojte se s námi buď osobně, nebo prostřednictvím svého právního zástupce. Společnost PicRights je vždy ochotna s Vámi čestně a rozumně spolupracovat na řešení této záležitosti. Ačkoli náš klient může ve věci porušení tohoto autorského práva vést soudní spor, dojde k tomu pouze v případě, že vyčerpáme všechny možnosti, jak s Vámi tuto záležitost vyřešit.