Ik heb een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht ontvangen. Wat nu?

Het doel van PicRights is om inbreuken op het auteursrecht snel en rechtvaardig op te lossen—zonder tussenkomst van de rechtbank. Onze compliance officers hebben jarenlange ervaring in het oplossen van auteursrechtclaims en worden bijgestaan door interne juridische adviseurs.

Hebt u een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht van ons ontvangen? Neem schriftelijk contact op met de Copyright Compliance Officer om de volgende stappen te bespreken. Vooraf kunt u onze pagina Veelgestelde vragen en onze pagina Copyrights & inbreuken raadplegen voor informatie over copyright, inclusief fair use, openbaar domein, DMCA takedown-notices en nog veel meer.

Kort samengevat: voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen hebt u een gebruikslicentie nodig, ongeacht of u wist dat de afbeelding een auteursrechtelijk beschermd werk was. Betaling van een vergoeding met terugwerkende kracht is vereist en kan worden geregeld met uw compliance officer. Klaar om nu tot een oplossing te komen? Houd uw referentienummer bij de hand en bezoek de portal.

Voor uw bescherming en de garantie op een definitieve oplossing worden claimafwikkelingen met vrijstellingen schriftelijk vastgelegd, en ondertekend door zowel u als een functionaris van PicRights. Als we claims niet via ons interne personeel kunnen oplossen, doet PicRights een beroep op externe juridische adviseurs die zijn gespecialiseerd in het oplossen van auteursrechtclaims.

Moet ik met een advocaat praten?

We verstrekken informatie op deze website als een educatief hulpmiddel, maar het is geen juridisch advies. We adviseren u ten zeerste om contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat als u juridische vragen hebt over de brief die u van ons hebt gekregen of over het auteursrecht in het algemeen. U hoeft echter geen advocaat in te huren om een claim op te lossen met één van onze Copyright Compliance Officers.

Wat moet ik nu doen?

Neem persoonlijk of via uw wettelijke vertegenwoordiger contact met ons op. PicRights is altijd bereid met u samen te werken om deze kwestie op een rechtvaardige en redelijke manier op te lossen. Hoewel onze cliënt deze inbreuk op het auteursrecht indien nodig voor de rechtbank aanhangig zal maken, zal dat alleen gebeuren als we er na al onze inspanningen niet in zijn geslaagd om deze kwestie met u op te lossen.