Otrzymałem(-am) zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Co robić?

Celem PicRights jest szybkie i sprawiedliwe rozwiązywanie sporów dotyczących naruszeń praw autorskich bez konieczności angażowania sądów. Nasi specjaliści ds. zgodności z przepisami dysponują wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów w zakresie praw autorskich i wsparciem firmowego radcy prawnego.

Czy otrzymali Państwo od nas zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich? Prosimy o kontakt ze specjalistą ds. przestrzegania praw autorskich w sprawie tego pisma, aby omówić dalsze postępowanie. Przedtem polecamy zapoznanie się z sekcjami często zadawane pytania oraz prawa autorskie i naruszenia aby uzyskać więcej informacji o prawach autorskich, w tym o uczciwym użytkowaniu, domenie publicznej, zawiadomieniach DMCA o zdjęciu materiałów ze strony lub odebraniu dostępu do nich itd.

Innymi słowy: korzystanie z obrazów objętych prawami autorskimi wymaga licencji obejmującej dowolne wykorzystanie, niezależnie, czy użytkownik był świadom, że dany obraz stanowi dzieło nimi chronione, czy nie. Niezbędne jest uiszczenie opłaty wstecznej, którą można uzgodnić z przydzielonym do Państwa sprawy specjalistą ds. zgodności. Czy są Państwo gotowi na rozwiązanie sprawy już teraz? Prosimy przygotować swój numer referencyjny i odwiedzić portal.

Dla Państwa bezpieczeństwa i w celu zapewnienia ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, rozliczenia roszczeń z tytułu opublikowanych materiałów są rejestrowane na piśmie, a następnie podpisywane przez Państwa i specjalistę z PicRights. Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć danej sprawy z pomocą naszych pracowników, PicRights zatrudnia zewnętrznych doradców prawnych, którzy specjalizują się w roszczeniach dotyczących praw autorskich.

Czy muszę zasięgnąć porady prawnika?

Informacje na tej stronie służą jako materiały edukacyjne, ale nie należy ich traktować jako porady prawne. W przypadku pytań natury prawnej dotyczących naszego pisma lub ogólnie praw autorskich zalecamy konsultację z wykwalifikowanym prawnikiem. Jednak nie muszą Państwo zatrudniać prawnika, aby rozwiązać sprawę z pomocą naszego specjalisty ds. przestrzegania praw autorskich.

Co mam teraz zrobić?

Prosimy o kontakt osobiście lub poprzez przedstawiciela prawnego. PicRights zawsze będzie chętnie współpracować z Państwem, aby rozwiązać tę sprawę sprawiedliwie i rozsądnie. Oczywiście nasz klient w razie konieczności może podjąć kroki sądowe o naruszenie praw autorskich, ale stanie się to dopiero po wyczerpaniu przez nas wszystkich możliwości rozwiązania sprawy wspólnie z Państwem.