Jeg har fått et varsel om brudd på opphavsretten. Hva nå?

Målet til PicRights er å løse brudd på opphavsretten raskt og rettferdig – uten å ty til domstolene. Våre opphavsrettsansvarlige har mange års erfaring med å løse opphavsrettskrav og støttes av intern juridisk rådgivning.

Har du fått et varsel om brudd på opphavsretten fra oss?. Ta kontakt med den opphavsrettsansvarlige i varselet ditt for å diskutere hva som skjer videre. Før det kan du referere til Ofte stilte spørsmål og våre Opphavsrett og urett for informasjon om opphavsrett, inkludert rettferdig bruk, offentlig domene, DMCA-varsel om fjerning og mer.

Kort sagt, bruk av opphavsrettslig beskyttede bilder krever en lisens som dekker all bruk, uansett om du visste at bildet var et opphavsrettslig beskyttet verk. Betaling av en tilbakevirkende avgift er påkrevd og kan avtales med din opphavsrettsansvarlige. Er du klar for å løse dette nå? Ha referansenummeret ditt tilgjengelig og besøk portalen.

For å beskytte deg og sørge for en endelig løsning vil kravoppgjør registreres skriftlig og signeres av både deg og en PicRights-ansvarlig. Hvis vi ikke klarer å løse et krav ved bruk av internt personell, engasjerer PicRights ekstern juridisk rådgivning i [land] som spesialiserer seg på opphavsrett.

Må jeg ta kontakt med en advokat?

Vi gir informasjon på dette nettstedet som en informasjonskilde, men det kvalifiserer ikke som juridisk rådgivning. Vi anbefaler på det sterkeste at du snakker med en kvalifisert advokat hvis du har juridiske spørsmål om brevet du fikk fra oss eller om opphavsrett generelt. Du er imidlertid ikke pålagt å engasjere en advokat for å løse et krav med en av våre opphavsrettsansvarlige.

Hva skal jeg gjøre nå?

Kontakt oss enten personlig eller gjennom en juridisk representant. PicRights er alltid villig til å samarbeide for å løse denne saken på en rettferdig og rimelig måte. Selv om vår klient vil gå til sak på dette opphavsrettsbruddet om nødvendig, vil det først skje etter at vi har prøvd alle andre muligheter for å løse denne saken med deg.