Jag har fått en anmälan om upphovsrättsintrång. Vad händer nu?

PicRights har som mål att snabbt och rättvist lösa frågor om upphovsrättsintrång – utan att det ska behöva gå genom en domstol. Vår personal som arbetar med regelefterlevnad har många års erfarenhet av att med stöd av interna juridiska rådgivare lösa konflikter kring upphovsrättsliga frågor.

Har du fått en anmälan om upphovsrättsintrång av oss? Kontakta upphovsrättsansvarig som anges i brevet för att diskutera nästa steg. Under tiden kan du ta en titt på Vanliga frågor och dokument kring upphovsrätt & överträdelser för mer information om upphovsrätt, inklusive fair use, public domain, DMCA-anmälan om borttagning och mer.

Kort sagt, användningen av upphovsrättsskyddade bilder kräver en licens som täcker all användning, oavsett om du visste att bilden var upphovsrättsskyddad eller ej. Betalning av en retroaktiv avgift krävs och kan ordnas med hjälp av ansvarig för regelefterlevnad. Redo att lösa en upphovsrättslig konflikt nu? Besök portalen och håll ditt referensnummer redo.

Uppgörelser i form av förlikning sparas i skriftlig form, undertecknad av både dig och en anställd hos PicRights för din säkerhet och en försäkran om ett slutgiltigt beslut. Om en konflikt inte går att lösa med hjälp av vår interna personal involverar PicRights externa juridiska rådgivare som är specialiserade på lösning av upphovsrättsliga konflikter.

Måste jag tala med en advokat?

Vi erbjuder information på denna hemsida som en utbildningsresurs men det kräver inte juridisk rådgivning. Vi rekommenderar starkt att du talar med en kvalificerad advokat om du har rättsliga frågor om brevet du fick från oss eller om upphovsrätt i allmänhet. Du behöver dock inte anlita en advokat för att lösa en konflikt med en av våra ansvariga för regelefterlevnad.

Vad ska jag göra nu?

Kontakta oss personligen eller via ditt juridiska ombud. PicRights är alltid beredda att arbeta tillsammans med dig för att lösa problemet på ett rättvist och rimligt sätt. Vår kund kommer att tvista om intrånget i upphovsrätten om det krävs, men först efter att vi på alla sätt försökt lösa problemet tillsammans med dig.