Oddelek I – Pogoji uporabe spletnega mesta PicRights

 1. Pogoji uporabe

Z dostopom ali uporabo PicRights.com in/ali resolve.picrights.com in/ali history.picrights.com in/ali picrights.global (posamezno ali skupaj »spletno mesto«) sprejemate ta pravno zavezujoč sporazum (»pogoji spletnega mesta«). Pogoji spletnega mesta predstavljajo pravni sporazum med vami kot uporabnikom spletnega mesta (“vi”) in podjetjem PicRights Europe GmbH (“PicRights”). Za namene pogojev spletnega mesta “PicRights” s sklicevanjem vključuje PicRights ter njegove hčerinske in povezane družbe. Pred uporabo spletnega mesta v celoti preberite pogoje spletnega mesta. Če dostopate do spletnega mesta, se strinjate, da vas zavezujejo pogoji spletnega mesta in vsi pogoji, politike in smernice, vključeni s sklicevanjem.

PicRights si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni pogoje spletnega mesta. Vaša odgovornost je, da redno pregledujete pogoje spletnega mesta. Vaš nadaljnji dostop ali uporaba spletnega mesta po takšnih spremembah pomeni, da se strinjate s spremenjenimi pogoji spletnega mesta.

Če ne želite, da vas zavezujejo pogoji spletnega mesta, vas prosimo, da spletnega mesta ne uporabljate. Če spletno mesto uporabljate v imenu katere koli pravne osebe ali tretje osebe, nadalje izjavljate in jamčite, da ste pooblaščeni za sprejem teh pogojev spletnega mesta v njihovem imenu in da se ta subjekt ali tretja oseba strinja, da bo povrnila škodo PicRights za kakršno koli kršitev teh pogojev spletnega mesta.

 1. Lastništvo spletne strani in vsebine

Spletno mesto je v lasti in upravljanju PicRights. Materiali, uporabljeni in prikazani na spletnem mestu, vključno z, vendar brez omejitev, slikami, besedilom, članki, programsko opremo, fotografijami, grafiko, ilustracijami, umetniškimi deli, ilustracijami, ilustracijami, imeni, imeni, imeni, logotipi in blagovnimi znamkami (skupaj “vsebina”), so last PicRights ali dajalcev licenc ali strank PicRights in so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugimi zakoni. Vsebine ni dovoljeno kopirati ali ponovno posredovati v kakršni koli obliki brez izrecnega pisnega dovoljenja PicRights.

 1. Dovoljena uporaba tega spletnega mesta in vedenje uporabnikov

Spletno mesto je izrecno ustvarjeno v informativne namene, predvsem v korist strank in strank PicRights, ki so prejele sporočila od PicRights. Uporaba spletnega mesta ali vsebine, razen za predvidene namene, je prepovedana.

Brez omejevanja splošnosti zgoraj navedenega vam je prepovedano:

 1. uporabo kakršnega koli rudarjenja podatkov, robotov ali podobnih metod zbiranja in/ali pridobivanja slik v povezavi s spletnim mestom vsebine;
 2. obratni inženiring spletnega mesta ali katere koli vsebine;
 3. manipuliranje ali drugačno prikazovanje spletnega mesta ali vsebine z uporabo okvirja ali podobne navigacijske tehnologije;
 4. odstranitev vseh podatkov za upravljanje pravic (RMI), ki jih vsebuje vsebina, vključno z metapodatki, informacijami o dodeljevanju, obvestili o avtorskih pravicah ali vodnimi žigi, vendar ne omejeno nanje;
 5. uporabo spletnega mesta za zlorabo, nadlegovanje, grožnje, lažno predstavljanje ali ustrahovanje katere koli osebe;
 6. uporabo spletnega mesta za objavljanje ali prenos ali povzročanje objave ali prenosa katere koli vsebine ali komunikacije, ki je obrekljiva, obrekljiva, nespodobna, pornografska, žaljiva, žaljiva, nesramna ali ki krši avtorske pravice ali pravice katere koli osebe;
 7. uporaba spletnega mesta za ustvarjanje ali prenos neželene “neželene pošte”;
 8. uporabo spletnega mesta za oglaševanje ali nagovarjanje katerega koli uporabnika za nakup ali prodajo izdelkov ali storitev tretjih oseb ali za uporabo kakršnih koli informacij, pridobljenih s spletnega mesta, za vzpostavitev stika, oglaševanje, nagovarjanje ali prodajo kateremu koli uporabniku brez njegovega predhodnega izrecnega soglasja; ali
 9. uporabo spletnega mesta, razen za predvidene namene.

  4. Brez pravnega nasveta

Spletno mesto in vsebina sta na voljo samo za splošne informativne namene in nič, kar se pojavi na spletnem mestu, ne predstavlja pravnega ali drugega strokovnega nasveta ali kakršnega koli mnenja. Svetujemo vam, da glede morebitnih posebnih pravnih vprašanj poiščete poseben pravni nasvet, tako da se obrnete na pravnega svetovalca. Vsaka vsebina, objavljena na tem spletnem mestu, je aktualna od prvotnega datuma objave, vendar se ne sme zanašati kot na točno, pravočasno ali primerno za določen namen.

 1. Splošna izjava o omejitvi odgovornosti

Uporaba spletnega mesta in katere koli vsebine je na lastno odgovornost. Razen če je v teh pogojih spletnega mesta navedeno drugače, so spletno mesto in vsa vsebina na voljo “kot je”, “kot je na voljo” brez zagotovil, jamstev ali pogojev kakršne koli vrste, bodisi izrecne ali implicitne, vključno z, vendar ne omejeno na zagotovila, jamstva ali pogoje lastništva ali implicitna jamstva ali pogoje primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen ali združljivosti s katero koli računalniško strojno ali drugo opremo,  operacijski sistem ali programska oprema. PicRights ne daje nobenih zagotovil ali jamstev, da bo uporaba spletnega mesta neprekinjena ali brez napak.

 1. Omejitev odgovornosti

V nobenem primeru PicRights ne bo odgovoren za kakršno koli posredno, kaznovalno, zgledno, zakonsko, naključno, posebno ali posledično škodo, predvidljivo ali nepredvidljivo, ki temelji na zahtevkih (vključno z, vendar ne omejeno na, odškodninskimi zahtevki zaradi izgube dobička ali izgube poslovnih priložnosti, zamude ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali vsebine, napak, opustitev, prekinitev, izbrisa ali poškodbe datotek,  napake, napake, zamude pri pripravah ali prenosih), ki izhajajo iz ali so na kakršen koli način povezane z uporabo spletnega mesta ali katere koli vsebine, ne glede na to, ali temeljijo na pogodbi, odškodninski odgovornosti, objektivni odgovornosti ali kako drugače.

 1. Veljavna zakonodaja

Pogoji spletnega mesta in vsi spori, ki izhajajo iz pogojev spletnega mesta ali so povezani z njimi, bodo urejeni, razlagani, interpretirani in uveljavljeni v skladu z zakoni Švice (razen uporabe njenih kolizijskih pravil), stranke pa se strinjajo z izključno pristojnostjo sodišč v Švici za namene vseh pravnih postopkov, ki izhajajo iz ali so povezani z vašo uporabo spletnega mesta,  Vsebina in/ali kakršni koli spori, ki izhajajo iz ali so povezani s pogoji spletnega mesta.

 1. Politika zasebnosti

PicRights priznava pomen vaše pravice do zasebnosti in občutljivosti osebnih podatkov. Naš pravilnik o zasebnosti, ki je vključen v pogoje spletnega mesta v razdelku II spodaj, opisuje osebne podatke, ki jih zbiramo, kako upravljamo z vašimi osebnimi podatki in kako varujemo vašo zasebnost.

 1. Mladoletniki

Spletno mesto je na voljo samo pooblaščenim zastopnikom pravnih oseb in posameznikom, ki so stari najmanj 18 let.

 1. Blagovne znamke

Vsa trgovska imena, blagovne znamke, registrirane blagovne znamke, imena izdelkov in imena podjetij ali logotipi, omenjeni ali prikazani na spletnem mestu, so last njihovih lastnikov. Na noben način se ne smejo uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja zadevnih lastnikov.

 1. Povezana spletna mesta

Povezave do drugih spletnih mest so na voljo samo zaradi lažjega sklicevanja in ne predstavljajo nujno potrditve s strani PicRights. PicRights ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi z vsebino, praksami ali zanesljivostjo katerega koli povezanega spletnega mesta.

 1. Naslovi

Vsi naslovi, vključeni v pogoje spletnega mesta, so bili vstavljeni samo zaradi lažjega sklicevanja in na noben način ne vplivajo na pogoje spletnega mesta.

 1. Ločljivost

Če katera koli določba pogojev spletnega mesta krši zakonodajo veljavne jurisdikcije in je neizvršljiva, bo to določilo ločeno in stanje teh pogojev spletnega mesta bo ostalo v veljavi.

 1. Kontaktni podatki

Vsa vprašanja o PicRights ali pogojih spletnega mesta naslovite na:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švica

Oddelek II – Pravilnik o zasebnosti za PicRights

I. PREAMBULA

PicRights priznava pomen zasebnosti in občutljivosti osebnih podatkov (opredeljeno spodaj). PicRights je zavezan k varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih hrani. Ta pravilnik o zasebnosti opisuje, kako PicRights upravlja z vašimi osebnimi podatki in varuje vašo zasebnost. Pravilnik o zasebnosti PicRights ne velja za informacije o poslovnih subjektih, ki poslujejo kot korporacije, partnerstva ali v drugih oblikah združenja. PicRights pa varuje zaupnost takšnih informacij v skladu z zakonom in lastnimi politikami PicRights. Vaša začetna in nadaljnja uporaba spletnega mesta pomeni, da se strinjate s tem pravilnikom o zasebnosti. Ker PicRights redno pregleduje vse svoje pravilnike in postopke o zasebnosti, lahko PicRights občasno spremeni svoj pravilnik o zasebnosti, brez predhodnega obvestila. Svetujemo vam, da redno pregledujete pravilnik o zasebnosti. ČE SE NE STRINJATE S POLITIKO ZASEBNOSTI RICRIGHTS, PROSIMO, NE UPORABLJAJTE SPLETNEGA MESTA.

II. IME IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA IN POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV PODJETJA

 1. Te informacije o varstvu podatkov veljajo za obdelavo podatkov:

  PicRights Europe GmbH, ki jo zastopa generalni direktor g. Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švica

 2. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov podjetja PicRights Europe lahko kontaktirate na:

  PicRights Europe GmbH
  Unterdorfstrasse 12
  8808 Pfäffikon SZ
  Švica
  Attention: Privacy Officer
  Po e-pošti: privacy@PicRights.com

III. ZBIRANJE IN HRAMBA OSEBNIH PODATKOV TER VRSTA IN NAMEN NJIHOVE UPORABE

 1. OB OBISKU SPLETNEGA MESTA

Ko obiščete našo spletno stran https://www.picrights.com/ in/ali picrights.global in naš portal https://resolve.picrights.com/ in/ali https://history.picrights.com, brskalnik na vaši napravi samodejno pošlje informacije strežniku na naši spletni strani. Te informacije so začasno shranjene v tako imenovani dnevniški datoteki. Naslednji podatki se beležijo brez vaših dejanj in shranjujejo, dokler se po 30 dneh samodejno ne izbrišejo:

 • IP naslov računalnika, ki zahteva dostop,• datum in čas dostopa,• ime in URL pridobljene datoteke,• spletna stran, s katere se dostopa (URL napotitelja),• identifikacijski podatki uporabljenega brskalnika in operacijskega sistema (vrsta brskalnika/različica brskalnika, uporabljeni operacijski sistem).• podatki o uporabi (e.g. pages obiskani, zanimanje za vsebino, časi dostopa)

Ti podatki se obdelujejo z namenom omogočanja uporabe spletne strani (vzpostavitev povezave), varnosti sistema, tehnične administracije omrežne infrastrukture, optimizacije internetne ponudbe in priročne uporabe naše spletne strani. IP-naslov se oceni samo v primeru napadov na omrežno infrastrukturo podjetja PicRights Europe GmbH in za statistične namene.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes izhaja iz zgoraj navedenih namenov za zbiranje podatkov.

Poleg tega uporabljamo piškotke in analitične storitve, ko obiščete našo spletno stran. Podrobnejša pojasnila so na voljo v razdelkih 4 in 6 te izjave o varstvu podatkov.

2. OB VLOŽITVI TOŽBE

Če zadevo predložite podjetju PicRights Europe GmbH in naročite podjetju PicRights za pregon kršitve, morate ob predložitvi primera navesti naslednje informacije:

 • Kontaktni podatki (naslov, e-poštni naslov)• Podjetje, če je na voljo• identifikacijska številka prometnega davka, če je na voljo• Bančni podatki (IBAN/številka računa, BIC/swift koda)

Če so ustvarjeni dodatni uporabniki, je treba navesti njihovo ime in priimek ter e-poštni naslov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka b 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Podatke potrebujemo za izpolnitev pogodbe o zastopanju.

3. PRI UPORABI PORTALA ZA PORAVNAVO ZA ZAGOTAVLJANJE LICENCE

Če predložite dokazilo o licenci na https://resolve.picrights.com/ in/ali https://history.picrights.com, morate resnično navesti naslednje podatke:

 • Vaše ime in priimek• Kontaktni podatki (naslov, e-poštni naslov)

Če ste sliko pridobili od fizične osebe, morate navesti njeno ime in priimek. Nadaljnji osebni podatki o dajalcu licence so neobvezni, vendar je lažje preveriti veljavnost licence.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Podatke potrebujemo, da preverimo legitimnost dokazane licence in preverimo dejansko in pravno stanje.

4. PRI PLAČILU ZA PRETEKLO UPORABO

Če ste preteklo uporabo plačali na https://resolve.picrights.com/ in/ali https://history.picrights.com, morate resnično navesti naslednje podatke:

 • Vaše ime in priimek• Kontaktni podatki (naslov, e-poštni naslov)• Podjetje, če je na voljo

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka b 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Podatke potrebujemo za izpolnitev pogodbe o uporabi in zagotavljanje pogodbenih storitev.

Podatke o plačilu obdelujeta podobdelovalca unzer (dodatne informacije: https://www.unzer.com/en/rechtliches/) in PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full) na podlagi 28. člena GDPR.

5. PRI SKLENITVI SPORAZUMA O PORAVNAVI

Če sklenete poravnavo na https://resolve.picrights.com/ in/ali https://history.picrights.com, morate verodostojno navesti naslednje podatke:

 • Vaše ime in priimek• Kontaktni podatki (naslov, e-poštni naslov)• Podjetje, če je na voljo

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka b 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Podatke potrebujemo za izpolnitev pogodbe o uporabi in zagotavljanje pogodbenih storitev.

6. PRI VZPOSTAVLJANJU STIKA

Obstaja več načinov, kako stopiti v stik z PicRights Europe GmbH.

Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte prek obrazca na https://www.picrights.com/. Ime in veljaven e-poštni naslov sta potrebna, da vemo, od koga zahteva izvira, in lahko nanj odgovorimo na zahtevo. Dodatne informacije se lahko zagotovijo prostovoljno.

Obdelava podatkov za namen vzpostavitve stika z nami poteka v skladu s točko a) 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR na podlagi vaše prostovoljne privolitve ali v skladu s točko b. 1. odstavka 6. člena GDPR za obdelavo kontaktnega povpraševanja in njegovo obdelavo. Podatki o uporabniku so lahko shranjeni v sistemu za upravljanje odnosov s strankami (“sistem CRM”), glej oddelek 3.1.2, ali primerljivem sistemu.

7. PIŠKOTKI

V naši spletni ponudbi uporabljamo piškotke. To so majhne datoteke, ki jih vaš brskalnik samodejno ustvari in se shranijo na vašo napravo (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.), Ko obiščete našo spletno stran. Piškotki ne poškodujejo vaše naprave, ne vsebujejo virusov, trojanskih konjev ali druge zlonamerne programske opreme.

Informacije, shranjene v piškotku, so majhni delci podatkov ali kode, ki identificirajo določeno napravo, uporabljeno za povezavo z našo spletno stranjo. Vendar to ne pomeni, da imamo takojšnje poznavanje vaše identitete.

Uporaba piškotkov služi temu, da je uporaba naše spletne strani za vas udobnejša. Na primer, uporabljamo tako imenovane sejne piškotke, da prepoznamo, da ste že obiskali posamezne strani našega spletnega mesta. Ti bodo samodejno izbrisani, ko zapustite našo spletno stran.

Poleg tega uporabljamo tudi začasne piškotke, ki so shranjeni na vaši napravi za določeno časovno obdobje, da optimiziramo prijaznost do uporabnika. Če ponovno obiščete našo spletno stran za uporabo naših storitev, bo samodejno prepoznala, da ste že bili z nami in katere vnose in nastavitve ste naredili, tako da vam jih ni treba ponovno vnašati.

Po drugi strani pa piškotke uporabljamo za statistično beleženje uporabe naše spletne strani in za njeno oceno za vas z namenom optimizacije naše ponudbe (glej 5. poglavje). Ti piškotki nam omogočajo, da samodejno prepoznamo, ko se vrnete na našo spletno stran, da ste že bili z nami. Ti piškotki se po določenem časovnem obdobju samodejno izbrišejo.

Podatki, ki jih obdelujejo piškotki, so potrebni za zgoraj navedene namene, da bi zaščitili naše zakonite interese in interese tretjih oseb v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Vendar pa lahko svoj brskalnik nastavite tako, da se na vaš računalnik ne shranijo piškotki ali da se pred ustvarjanjem novega piškotka vedno prikaže sporočilo. Vendar pa vam lahko popolna deaktivacija piškotkov prepreči uporabo vseh funkcij naše spletne strani.

Piškotki, ki se uporabljajo na domenah Picrights:

Domena

Ključ piškotka

Vrsta

Dobavitelj

Poteka

Opis: __________

resolve.picrights.com

ASP.NET_SessionId

HTTP

PicRights

Seja

Piškotek seje platforme za splošno uporabo, ki ga uporabljajo spletna mesta, napisana s tehnologijami, ki temeljijo na Miscrosoft .NET. Običajno se uporablja za vzdrževanje anonimizirane uporabniške seje s strani strežnika.

history.picrights.com

ASP.NET_SessionId

HTTP

PicRights

Seja

Piškotek seje platforme za splošno uporabo, ki ga uporabljajo spletna mesta, napisana s tehnologijami, ki temeljijo na Miscrosoft .NET. Običajno se uporablja za vzdrževanje anonimizirane uporabniške seje s strani strežnika.

picrights.com

1.gif

Piksel

Cookiebot

Seja

Uporablja se za štetje števila sej na spletnem mestu, potrebnih za optimizacijo dostave izdelkov CMP.

picrights.com

CookieConsent

HTTP

Cookiebot

1 leto

Shrani uporabnikovo stanje soglasja za piškotke za trenutno domeno

picrights.com

RC::a

HTML

Google

Obstojna

Ta piškotek se uporablja za razlikovanje med ljudmi in roboti. To je koristno za spletno mesto, da lahko veljavno poroča o uporabi njihove spletne strani.

picrights.com

Rc::C

HTML

Google

Seja

Ta piškotek se uporablja za razlikovanje med ljudmi in roboti.

picrights.com

wpEmojiSettings

Podpira

HTML

PicRights

Seja

Ta piškotek je del svežnja piškotkov, ki služijo dostavi in predstavitvi vsebine. Piškotki ohranjajo pravilno stanje pisave, drsnikov spletnega dnevnika/slike, barvnih tem in drugih nastavitev spletnega mesta.

picrights.global

Brez uporabljenih piškotkov

 8. IZMENJAVA PODATKOV

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam za namene, ki niso navedeni spodaj.

Vaše osebne podatke bomo posredovali tretjim osebam le, če:

 • podali ste izrecno soglasje v skladu s točko a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR,
 • razkritje v skladu s 1. stavkom 1. odstavka 6. člena GDPR je potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov in ni razloga za domnevo, da imate prevladujoč interes, vreden zaščite, da ne razkrijete svojih podatkov,
 • v primeru, da obstaja zakonska obveznost za prenos v skladu s točko c 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR,
 • to je zakonsko dovoljeno in je potrebno za obdelavo pogodbenih razmerij z vami v skladu s točko b 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR.

Vaše podatke delimo z naslednjimi skupinami ljudi:

ponudniki storitev, zlasti ponudniki plačilnih storitev, ponudniki računovodskih storitev in ponudniki storitev izterjave dolgov, odvetniki, sodišča, sodni izvršitelji, dolžniki in nekdanji upniki.

Podatki, ki se lahko delijo:

 1. Ime
 2. Naslov
 3. E-pošta

V kolikor je prenos potreben za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zagotavljanje naših pogodbeno dolgovanih storitev, PicRights Europe GmbH osebne podatke prenaša tudi v tretje države, člen 49(1)(b), c) GDPR.
V primeru, da to po ciljni državi pomeni mednarodni prenos podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, bomo sprejeli ustrezne pravne ukrepe, da zagotovimo, da bo to storjeno v skladu z ustrezno zakonodajo in na način, skladen s pravicami uporabnikov do zasebnosti, v skladu z razdelkom V teh pogojev.

Če za obdelavo podatkov na podlagi pogodbe o obdelavi naročila pooblastimo tretje osebe, to storimo na podlagi 28. člena GDPR.

IV. STORITVE SPLETNE ANALIZE

 1. Orodja za sledenje

Spodaj navedeni ukrepi sledenja, ki jih lahko uporabimo, se izvajajo na podlagi stavka 1 f 1. odstavka 6. člena GDPR. Z uporabljenimi ukrepi sledenja želimo zagotoviti, da je naša spletna stran zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve in se nenehno optimizira. Ukrepe sledenja uporabljamo tudi za statistično beleženje uporabe naše spletne strani in njeno vrednotenje z namenom optimizacije naše ponudbe. Te interese je treba šteti za legitimne v smislu zgoraj navedene določbe.

Ustrezne namene obdelave podatkov in kategorije podatkov najdete v ustreznih orodjih za sledenje.

2. Google Analytics

Google Analytics, storitev za spletno analizo družbe Google Inc., (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; v nadaljevanju »Google«).

Pri uporabi storitve Google Analytics se ustvarijo psevdonimizirani uporabniški profili in uporabljajo piškotki (glej točko 3). Informacije, ki jih piškotek ustvari o vaši uporabi tega spletnega mesta, kot so:

 • vrsta/različica brskalnika,• uporabljeni operacijski sistem,• URL napotitelja (predhodno obiskana stran),• ime gostitelja dostopnega računalnika (naslov IP),• čas zahteve strežnika,

se prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Informacije se uporabljajo za oceno uporabe spletnega mesta, za sestavo poročil o dejavnostih spletnega mesta in za zagotavljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in interneta za namene tržnih raziskav in oblikovanja teh spletnih strani, usmerjenega v povpraševanje. Te informacije se lahko posredujejo tudi tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v imenu podjetja. Vaš IP-naslov v nobenem primeru ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. IP-naslovi so anonimizirani, tako da dodelitev ni mogoča (maskiranje IP-ja).

Imamo zakonit interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe; pravna podlaga za uporabo storitve Google Analytics je torej točka f 1. odstavka 6. člena GDPR.

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročenih podatkov in v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov za uporabo storitve Google Analytics.

Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev v vašem brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani.

Prav tako lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), in obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da prenesete in namestite dodatek za brskalnik (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Kot alternativo dodatku brskalnika, zlasti za brskalnike na mobilnih napravah, lahko s klikom na to povezavo preprečite tudi zbiranje podatkov Google Analytics. Piškotek za zavrnitev je nastavljen tako, da preprečuje prihodnje zbiranje vaših podatkov, ko obiščete to spletno mesto. Piškotek za zavrnitev je veljaven samo v tem brskalniku in samo za našo spletno stran in je shranjen na vaši napravi. Če izbrišete piškotke v tem brskalniku, morate znova nastaviti piškotek za zavrnitev. Onemogočanje storitve Google Analytics

Družba Google Inc. je certificirana v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako zagotavlja skladnost z evropsko ravnjo varstva podatkov (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en). Več informacij o varstvu podatkov v povezavi s storitvijo Google Analytics najdete v pomoči za Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

3. GOOGLOVE STORITVE PONOVNEGA TRŽENJA

(»Google Marketing Services«) družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (»Google«) na https://www.picrights.com/.

Googlove marketinške storitve nam omogočajo ciljanje oglasov za in na našem spletnem mestu, da bi uporabnike prikazali samo z oglasi, ki se potencialno ujemajo z njihovimi zanimanji. Če uporabnik na primer vidi oglase za izdelke, ki so ga zanimali na drugih spletnih mestih, se to imenuje »ponovno trženje«. V te namene, ko dostopate do naših in drugih spletnih mest, na katerih so aktivne storitve Google marketinga, Google neposredno izvede Googlovo kodo in v spletno mesto vključi oznake (nevidne grafike ali kode, znane tudi kot »spletni svetilniki«). Z njihovo pomočjo se na uporabnikovi napravi shrani posamezen piškotek, tj. majhna datoteka (namesto piškotkov se lahko uporabijo tudi primerljive tehnologije).

Ta namen predstavlja zakonit interes podjetja PicRights Europe GmbH (tj. interes za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu črke f 1. odstavka 6. člena). GDPR.

Piškotke lahko nastavijo različne domene, vključno z google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ali googleadservices.com. V tej datoteki je navedeno, katere spletne strani uporabnik obiskuje, katere vsebine ga zanimajo in na katere ponudbe je kliknil, poleg tega pa tudi tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, ki se nanašajo na spletne strani, čas obiskov in dodatne informacije o uporabi spletne ponudbe. Beleži se tudi IP-naslov uporabnikov, pri čemer v okviru storitve Google Analytics obveščamo, da se IP-naslov skrajša znotraj držav članic Evropske unije ali v drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in le v izjemnih primerih v celoti posreduje na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajša. IP-naslov ni združen s podatki uporabnika v drugih Googlovih ponudbah. Google lahko zgornje podatke poveže tudi s takšnimi podatki iz drugih virov. Če uporabnik nato obišče druga spletna mesta, se lahko prikažejo oglasi, prilagojeni njegovim interesom.

Podatki uporabnikov se obdelujejo psevdonimno v okviru Googlovih marketinških storitev. To pomeni, da Google ne shranjuje in obdeluje, na primer, imen ali e-poštnih naslovov uporabnikov, temveč obdeluje ustrezne podatke, povezane s piškotki, v psevdonimnih uporabniških profilih. To z Googlovega vidika pomeni, da se oglasi ne upravljajo in prikazujejo za posebej določeno osebo, temveč za imetnika piškotkov, ne glede na to, kdo je ta imetnik piškotkov. To ne velja, če je uporabnik Googlu izrecno dovolil obdelavo podatkov brez te psevdonimizacije. Podatki o uporabnikih, ki jih zbirajo Googlove marketinške storitve, se posredujejo Googlu in shranijo na Googlovih strežnikih v ZDA.

Ena od Googlovih marketinških storitev, ki jih uporabljamo, je spletni oglaševalski program “Google AdWords”. V primeru programa Google AdWords vsaka stranka programa AdWords prejme drugačen »piškotek za konverzije«. Piškotkov zato ni mogoče izslediti prek spletnih mest strank AdWords. Podatki, ki jih zbere piškotek, se uporabljajo za ustvarjanje statističnih podatkov o konverzijah za stranke programa AdWords, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Stranke programa AdWords vidijo skupno število uporabnikov, ki so kliknili njihov oglas in bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje konverzijam. Vendar pa ne boste prejeli nobenih informacij, ki osebno identificirajo uporabnike.

Ti piškotki potečejo po 30 dneh in se ne uporabljajo za osebno identifikacijo. Če uporabnik obišče določene strani spletnega mesta stranke AdWords in piškotek še ni potekel, lahko Google in stranka prepoznata, da je uporabnik kliknil oglas in bil preusmerjen na to stran.

Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev v vašem brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani.

Piškotke za sledenje konverzijam lahko deaktivirate tudi tako, da svoj brskalnik nastavite tako, da blokira piškotke iz domene »www.googleadservices.com«. Googlov pravilnik o zasebnosti za sledenje konverzijam je na voljo tukaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Uporabite lahko tudi »Google Tag Manager« za integracijo in upravljanje Googlovih storitev analize in trženja na naše spletno mesto.

Več informacij o Googlovi uporabi podatkov za namene trženja najdete na strani s pregledom: https://www.google.com/policies/technologies/ads je Googlova izjava o varstvu podatkov dostopna na spletnem mestu https://www.google.com/policies/privacy

Če želite ugovarjati oglaševanju na podlagi zanimanja s strani Googlovih storitev trženja, lahko uporabite možnosti nastavitve in zavrnitve, ki jih ponuja Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Google je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

4. SOCIALNA OMREŽJA

 1. Strani podjetja

PicRights Europe GmbH vzdržuje spletne strani podjetij na različnih družbenih omrežjih in platformah z namenom vzpostavitve stika s strankami, zainteresiranimi stranmi in uporabniki ter za namene trženja. Pri dostopu do ustreznih omrežij in platform veljajo pogoji uporabe in smernice za obdelavo podatkov njihovih operaterjev.

Vzdržujemo spletno prisotnost na družbenih omrežjih in platformah, da lahko komuniciramo z aktivnimi strankami, zainteresiranimi stranmi in uporabniki ter jih obveščamo o naših storitvah.

Če uporabniške podatke obdelujejo upravljavci platform zunaj EU, lahko to pomeni tveganja, npr. oteži lahko uveljavljanje pravic uporabnikov. PicRights Europe GmbH na splošno sodeluje samo s ponudniki, ki so certificirani v okviru zasebnostnega ščita. Ti ponudniki se zavezujejo, da bodo spoštovali standarde EU o varstvu podatkov.

Podatki o uporabnikih, zbrani na platformah, se redno obdelujejo za namene oglaševanja in tržnih raziskav. Tako so na primer uporabniški profili ustvarjeni na podlagi vedenja uporabnika in posledičnih interesov uporabnika. Ti profili uporabe na primer omogočajo, da se oglasi, prilagojeni domnevnim interesom uporabnika, postavijo znotraj in zunaj platforme. V ta namen se na računalniku uporabnika shranijo piškotki, ki zagotavljajo informacije o vedenju uporabnika in s tem o njegovih interesih. Poleg tega se lahko podatki shranijo tudi v uporabniške profile, ki so neodvisni od naprav, ki jih uporabljajo uporabniki, na primer, če ste član ustreznih platform in ste vanje prijavljeni.

V skladu s točko f f 1. odstavka 6. člena GDPR se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi naših zakonitih interesov za učinkovito komunikacijo z uporabniki ali naših zakonitih interesov v zvezi z informacijami uporabnikov. Če vas upravljavec platforme prosi za privolitev v obdelavo podatkov, je pravna podlaga za obdelavo podatkov točka a. 1. odstavka 6. člena GDPR.

Seveda nas lahko zaprosite za več informacij. Upoštevajte pa, da ima dostop do vaših uporabniških podatkov samo upravljavec platforme in lahko sprejme potrebne ukrepe ter zagotovi informacije, zato je bolj smiselno, da se obrnete neposredno na upravljavca platforme.

Podrobne informacije o varstvu podatkov in morebitne ugovore najdete v informacijah, ki jih zagotavljajo upravljavci platforme spodaj.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) – Politika zasebnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads in http://www.youronlinechoices.com,

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA) – Politika zasebnosti: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska) – Pravilnik o zasebnosti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy zavrnitvi: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, zasebnostni ščit: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija) – Pravilnik o zasebnosti/zavrnitev: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. VTIČNIKI DRUŽBENIH MEDIJEV

Na naši spletni strani uporabljamo socialne vtičnike družbenih omrežij Facebook, Twitter in LinkedIn na podlagi člena 6, odstavek 1, točka 1, točka f GDPR o https://www.picrights.com/, da bi naše podjetje postalo bolj znano. Osnovni namen oglaševanja je treba obravnavati kot zakoniti interes v smislu GDPR. Odgovornost za delovanje, skladno z varstvom podatkov, mora zagotoviti zadevni ponudnik. Integracija teh vtičnikov z naše strani poteka na način tako imenovane metode z dvema klikoma okoli obiskovalcev naše spletne strani na najboljši možen način za zaščito.

 1. FACEBOOK

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesa za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f. f. 1. odstavka 6. člena GDPR) socialnih vtičnikov (»vtičniki«) družbenega omrežja facebook.com, ki ga upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«). Uporabljamo gumb “LIKE” ali “PART”. To je ponudba Facebooka.Ko dostopate do strani našega spletnega mesta, ki vsebuje tak vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Facebook. Vsebina vtičnika se prenaša neposredno iz Facebooka v vaš brskalnik in integrira v spletno mesto.

Z integracijo vtičnikov Facebook prejme informacijo, da je vaš brskalnik priklical ustrezno stran našega spletnega mesta, tudi če nimate Facebook računa ali trenutno niste prijavljeni v Facebook. Te informacije (vključno z vašim naslovom IP) se prenesejo neposredno iz vašega brskalnika na strežnik Facebook v ZDA in tam shranijo.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko Facebook vaš obisk naše spletne strani neposredno poveže z vašim Facebook računom. Če komunicirate z vtičniki, na primer s pritiskom na gumb »LIKE« ali »SHARE«, se ustrezne informacije prenesejo tudi neposredno na strežnik Facebook in tam shranijo. Informacije so objavljene tudi na Facebooku in prikazane vašim prijateljem na Facebooku.

Facebook lahko te podatke uporabi za oglaševanje, tržne raziskave in oblikovanje Facebook strani, usmerjeno v povpraševanje. V ta namen Facebook ustvarja profile uporabe, zanimanja in odnosov, npr. za ocenjevanje vaše uporabe naše spletne strani glede na oglase, ki so vam prikazani na Facebooku, za obveščanje drugih uporabnikov Facebooka o vaših dejavnostih na naši spletni strani in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo Facebooka.

Če ne želite, da Facebook podatke, zbrane prek naše spletne strani, poveže z vašim Facebook računom, se morate pred obiskom naše spletne strani odjaviti iz Facebooka.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov s strani Facebooka ter vaše pravice in možnosti nastavitve za zaščito vaše zasebnosti najdete v informacijah o varstvu podatkov (https://www.facebook.com/about/privacy/) Facebooka.

Facebook je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Politika zasebnosti: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. TWITTER

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesa za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f. f. odstavka 1. odstavka 6. člena GDPR) na naši spletni strani (Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA, (Twitter. Vtičnike za Twitter (gumb tweet) lahko prepoznate po logotipu Twitterja na naši spletni strani. Pregled tweet gumbov najdete tukaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Ko dostopate do strani našega spletnega mesta, ki vsebuje tak vtičnik, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom Twitter. Twitter prejme informacijo, da ste obiskali našo spletno stran s svojim IP naslovom. Če kliknete gumb Twitter “tweet”, medtem ko ste prijavljeni v svoj račun Twitter, lahko vsebino naših strani povežete na svojem Twitter profilu. To Twitterju omogoča, da obisk naših strani poveže z vašim uporabniškim računom. Opozarjamo, da kot ponudnik strani nismo seznanjeni z vsebino prenesenih podatkov ali kako jih Twitter uporablja.Če ne želite, da Twitter vaš obisk poveže z našimi stranmi, se odjavite iz svojega računa Twitter.

Twitter je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Politika zasebnosti: https://twitter.com/de/privacy, zavrnitev: https://twitter.com/personalization. Za več informacij si oglejte pravilnik o zasebnosti Twitterja (https://twitter.com/privacy).

 1. Google Pisave

Integriramo pisave (»Google Fonts«) ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Pravilnik o zasebnosti:

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. LinkedIn

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesa za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f. f. 1. odstavka 6. člena GDPR) na naši spletni strani funkcije in vsebino storitve LinkedIn, ki jo ponuja družba LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska.

To lahko vključuje na primer vsebine, kot so slike, videoposnetki ali besedila in gumbi, s katerimi lahko uporabniki izrazijo svoje spoštovanje vsebine, se naročijo na avtorje vsebine ali naše prispevke.

Če so uporabniki člani platforme LinkedIn, lahko LinkedIn klic zgoraj navedenih vsebin in funkcij dodeli tamkajšnjim profilom uporabnikov. Da bi preprečili, da bi LinkedIn vaš obisk naše spletne strani povezal z vašim računom LinkedIn, se morate pred obiskom naše spletne strani odjaviti iz svojega računa LinkedIn.

LinkedIn je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Politika zasebnosti družbe LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zavrnitev: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 1. Druge storitve

7.1 ReCaptcha

Na www.picrights.com vdelamo funkcijo \”ReCaptcha\” ponudnika storitev Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matične družbe: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; Spletna stran: https://www.google.com/recaptcha/ . Obdelava podatkov se zato izvaja na podlagi zakonitega interesa v smislu črke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Prosimo, preberite tudi naše splošne informacije o piškotkih v razdelku 3.

Uporaba Recaptcha preprečuje botom, da bi vnašali podatke o naših spletnih ponudbah. Da bi preverili, ali je obiskovalec spletnega mesta človeško bitje, se ocenijo podatki o vedenju uporabnika (npr. premiki miške ali poizvedbe), da bi razlikovali ljudi od botov.

Google je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu, ki zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy

7.2 Piškotek

Na www.picrights.com uporabljamo storitev Cookiebot podjetja Cybot A/S Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska, da shranimo vaše nastavitve piškotkov in piškotke uporabljamo samo po vaši izbiri. Obdelava podatkov se torej izvaja na podlagi zakonitega interesa v smislu točke f. f. zakona DSGVO 1. odstavka 6. člena. Prosimo, preberite tudi naše splošne informacije o piškotkih v razdelku 3.

Če soglašate z uporabo piškotkov na eni od naših spletnih strani, Cybot samodejno zabeleži naslednje podatke:

– Vaša IP številka v anonimni obliki (zadnje tri številke so nastavljene na “0”).

– Datum in čas privolitve.

– Uporabniški agent vašega brskalnika

– URL, s katerega je bilo dano soglasje.

– Anonimna, naključna in šifrirana vrednost ključa.

Stanje ključa in soglasja se shrani tudi v vašem brskalniku v lastnem piškotku “CookieConsent”, tako da lahko spletno mesto samodejno prebere in spoštuje uporabnikovo soglasje za vse nadaljnje oglede strani in prihodnje uporabniške seje do 12 mesecev.

Ključ služi kot dokaz soglasja in za preverjanje, ali je stanje soglasja, shranjeno v vašem brskalniku, nespremenjeno od prvotnega soglasja za Cybot.

Pravilnik o zasebnosti Cybot A/S: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 1. PRAVICE ZADEVNIH OSEB

Imate pravice, določene v GDPR in kateri koli drugi veljavni zakonodaji, med drugim:

 1. zahtevati informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo v skladu s 15. členom GDPR. Zlasti lahko zahtevate informacije o namenih obdelave, kategoriji osebnih podatkov, kategorijah prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši podatki, načrtovanem obdobju hrambe, obstoju pravice do popravka, izbrisa, omejitve obdelave ali ugovora, obstoju pravice do pritožbe, izvoru vaših podatkov, če teh nismo zbrali, in obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem in, če je primerno, smiselnimi informacijami o njihovih podrobnostih;
 2. v skladu s 16. členom GDPR brez odlašanja zahtevati popravek napačnih ali popolnih osebnih podatkov, ki smo jih shranili;
 3. zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, shranjenih pri nas v skladu s členom 17 GDPR, razen če je obdelava potrebna za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje pravne obveznosti, iz razlogov javnega interesa ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. v skladu z 18. členom GDPR omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, če oporekate točnosti podatkov, če je obdelava nezakonita, vendar zavrnete izbris podatkov in jih ne potrebujemo več, če pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali če ste vložili ugovor zoper obdelavo v skladu z 21. členom GDPR;
 5. v skladu z 20. členom GDPR prejemati vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, aktualni in strojno berljivi obliki ali zahtevati njihov prenos drugi odgovorni osebi;
 6. v skladu s 3. odstavkom 7. člena GDPR lahko kadar koli prekličete svoje soglasje za nas. Zato na podlagi tega soglasja v prihodnje ne bomo več smeli več obdelovati podatkov
 7. Pritožba nadzornemu organu v skladu s členom 77 GDPR, kot je podrobneje opisano v razdelku VIII teh pogojev.

 1. PRAVICA DO UGOVORA

Če se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov v skladu s črko f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR, imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu z 21. členom GDPR, pod pogojem, da za to obstajajo razlogi, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, ali če je ugovor usmerjen proti neposrednemu oglaševanju. V slednjem primeru imate splošno pravico do ugovora, ki jo bomo izvajali brez navedbe določene situacije.

Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica ali ugovora, preprosto pošljite e-poštno sporočilo na privacy@PicRights.com.

10. VARNOST PODATKOV

 1. Naša spletna stran in portal za poravnavo izpolnjujeta visoke zahteve standarda za varnost podatkov industrije plačilnih kartic (PCI) in sta kot taka certificirana.
 2. PicRights Europe GmbH uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov, ki jih upravljamo, pred naključno ali namerno manipulacijo, izgubo, uničenjem ali dostopom nepooblaščenih oseb. Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.
 3. Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so zahteve, ki jih pošljete podjetju PicRights Europe GmbH kot upravljavcu spletnega mesta, PicRights.com in/ali resolve.picrights.com in/ali history.picrights.com in/ali picrights.global uporablja šifriranje SSL. Šifrirano povezavo lahko prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz »http://« v »https://«, in s simbolom ključavnice v vrstici brskalnika.
 4. Če je aktivirano šifriranje SSL, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

11. TRAJANJE SHRANJEVANJA

 

 1. Osebni podatki zadevne osebe bodo izbrisani ali blokirani takoj, ko namen shranjevanja preneha veljati. Poleg tega se podatki lahko hranijo, če je to določil evropski ali nacionalni zakonodajalec v uredbah, zakonih ali drugih določbah EU, ki veljajo za odgovorno osebo. Podatki bodo blokirani ali izbrisani tudi, če poteče rok hrambe, predpisan z zgoraj navedenimi standardi, razen če obstaja potreba po nadaljnji hrambi podatkov za sklenitev ali izpolnitev pogodbe.
 2. Vaši podatki bodo shranjeni tri leta po prekinitvi uporabniške pogodbe s podjetjem PicRights Europe GmbH. Po tem času bo PicRights Europe GmbH preveril, ali so vaši podatki še vedno potrebni ali če za to obstaja kakršen koli upravičen razlog.
 3. Vaši podatki bodo shranjeni tri leta po pregonu kršitev pri podjetju PicRights Europe GmbH. Po tem času bo PicRights Europe GmbH preveril, ali so vaši podatki še vedno potrebni ali če za to obstaja kakršen koli upravičen razlog.
 4. Osebni podatki iz uporabniškega vmesnika kontaktnega obrazca in tisti, poslani po elektronski pošti, bodo shranjeni do tri leta in kdaj bodo izbrisani.
 5. Podatki, ki jih Google Analytics zbere ob obisku spletnega mesta, se po 14 mesecih samodejno izbrišejo.
 6. Če bo vaša prijava za delovno mesto zavrnjena, bodo podatki, ki ste jih predložili za prijavo, samodejno izbrisani dva meseca po obvestilu o zavrnitvi. To ne velja, če je daljše shranjevanje potrebno zaradi zakonskih zahtev (npr. dokazno breme po Zakonu o splošnem enakem obravnavanju) ali če ste se izrecno strinjali z daljšim shranjevanjem v naši podatkovni bazi zainteresiranih strank.

  12. POSLEDICE NEPOSREDOVANJA PODATKOV

Za posredovanje osebnih podatkov podjetju PicRights Europe GmbH ni zakonskih ali pogodbenih obveznosti. Navedba vašega imena in priimka, e-poštnega naslova, poštnega naslova, bančnih podatkov in vaše davčne številke ob sklenitvi licenčne pogodbe, poravnave, uporabe ali pogodbe o zastopanju je obvezna za sklenitev in izvajanje pogodbe s podjetjem PicRights Europe GmbH. Če teh podatkov ne posredujete, ne boste mogli uporabljati storitev podjetja PicRights Europe GmbH ali sklepati pogodb s podjetjem PicRights Europe GmbH.


 1. AŽURNOST IN SPREMEMBE TE IZJAVE O VARSTVU PODATKOV

Ta izjava o varstvu podatkov je trenutno veljavna in veljavna.2. Zaradi nadaljnjega razvoja naše spletne strani in ponudb nad ali zaradi spremenjenih zakonskih ali uradnih zahtev bo morda treba spremeniti to izjavo o varstvu podatkov. Trenutno izjavo o varstvu podatkov lahko kadar koli prikličete in natisnete na spletnem mestu pod https://www.picrights.com/terms-and-conditions/.

A.INFORMACIJE V SKLADU S 13. ČLENOM GDPR ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE

PicRights Europe GmbH (v nadaljevanju PicRights Europe) je podjetje s sedežem v Švici s pisarnami v EU, zato vas je dolžno obvestiti o obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo. Podatki pravnih oseb niso predmet področja uporabe GDPR.

I. IDENTITETA UPRAVLJAVCA

PicRights Europe GmbH, ki jo zastopa generalni direktor g. Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švica

II. KONTAKTNI PODATKI URADA ZA VARSTVO PODATKOV

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švica
Pozor: uradnik za zasebnost
Po e-pošti: privacy@PicRights.com

III. NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA, ZAKONITI INTERES

Obdelava podatkov poteka z namenom izpolnjevanja uporabniške pogodbe in pogodbe za uveljavljanje pravic med stranko in podjetjem PicRights Europe GmbH. Vaši podatki bodo obdelani v skladu s točko b 1. odstavka 6. člena GDPR.

IV. PREJEMNIK

Vaše podatke posredujemo naslednjim kategorijam prejemnikov, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe: ponudnikom storitev, zlasti ponudnikom ladijskih, tiskarskih in računovodskih storitev, bankam ali ponudnikom plačilnih storitev, ponudnikom IT storitev, tretjim dolžnikom, sodiščem, sodnim izvršiteljem, odvetnikom in sodelujočim partnerjem za domačo in čezmejno izterjavo dolgov.

V. PRENOS V TRETJE DRŽAVE

PicRights deli osebne podatke znotraj svoje skupine ali s tretjimi osebami za namene, opisane v tem obvestilu o zasebnosti, v kolikor je prenos potreben za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, lahko PicRights Europe GmbH osebne podatke prenese tudi v tretje države.

Picrights bo osebne podatke, zbrane v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), tujim državam pošiljal samo v okoliščinah, kot so:

 • Za upoštevanje vaših navodil;
 • izpolnjevanje pravne dolžnosti; ali
 • Za sodelovanje z našimi zastopniki in svetovalci, ki jih uporabljamo za vodenje našega poslovanja in storitev.

Posamezne tretje države, v katere se lahko prenesejo vaši osebni podatki, bodo odvisne od narave naših storitev in operacij. Ti lahko vključujejo, vendar niso omejeni na, Združene države, Kanado, Izrael in države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali druge lokacije, kjer naši ponudniki storitev ali partnerji poslujejo.  V primeru, da to po ciljni državi pomeni mednarodni prenos podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, bomo zagotovili, da so zaščiteni na enak način, kot če bi se uporabljali v EGP, z uporabo katerega koli od zaščitnih ukrepov, določenih v GDPR.

VI. TRAJANJE SHRANJEVANJA

Po prekinitvi uporabniške pogodbe, sklenjene s podjetjem PicRights Europe GmbH, bo PicRights Europe po treh letih prekinitve pogodbe preveril, ali vaše podatke še vedno potrebujemo ali ne in ali nasprotujemo izbrisu zakonskih obveznosti shranjevanja. Roki začnejo teči ob koncu leta, v katerem je bila pogodba prekinjena.

VII. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Če je podjetje PicRights Europe GmbH od vas zbralo vaše osebne podatke, imate v skladu s členi 15 do 22 GDPR naslednje pravice, če so izpolnjeni naslednji pravni pogoji: pravica do informacij, popravkov, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti podatkov. Poleg tega imate v skladu s točko c 2. odstavka 14. člena v povezavi z 21. členom GDPR pravico ugovarjati obdelavi na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR.

VIII. PRITOŽBE NADZORNEMU ORGANU IN PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE

V skladu s členom 77 GDPR imate pravico do pritožbe nadzornemu organu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni zakonita, takšni organi so lahko, vendar niso omejeni na:

www.privacy.gov.au – Spletna stran avstralskega zveznega pooblaščenca za zasebnost.

www.privacycommission.be – spletišče belgijske agencije za varstvo podatkov.

www.cpdp.bg – spletišče bolgarskega organa za varstvo podatkov.

www.priv.gc.ca – Spletna stran kanadskega pooblaščenca za zasebnost.

www.azop.hr – Spletna stran hrvaške agencije za varstvo osebnih podatkov.

www.uoou.cz – Spletišče češkega urada za varstvo osebnih podatkov.

www.aki.ee – Spletišče estonske agencije za varstvo podatkov.

www.cnil.fr – Spletna stran francoske agencije za varstvo podatkov.

www.dataprotection.ie – Spletišče pooblaščenca Republike Irske za varstvo podatkov.

www.garanteprivacy.it – Spletna stran italijanske agencije za varstvo podatkov.

www.dvi.gov.lv – Spletišče latvijske agencije za varstvo podatkov.

www.ada.lt – Spletišče litovske agencije za varstvo podatkov.

www.dataprotection.gov.mt – Spletišče komisije Republike Malte za varstvo podatkov.

www.giodo.gov.pl – spletišče poljskega generalnega inšpektorja za varstvo osebnih podatkov.

www.dataprotection.ro – Spletišče romunskega nacionalnega organa za nadzor obdelave osebnih podatkov.

www.dataprotection.gov.sk – Spletišče slovaškega organa za varstvo podatkov.

www.ip-rs.si – Spletna stran slovenskega informacijskega pooblaščenca.

www.agpd.es – Spletišče španske agencije za varstvo podatkov.

www.ico.gov.uk – Spletna stran britanskega informacijskega pooblaščenca.

IX. OBVEZNOST POSREDOVANJA OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki jih obdelujemo, so potrebni za izpolnitev pogodbe, zlasti za uveljavljanje zahtevkov in izdajanje računov. Za posredovanje podatkov ni pogodbene ali pravne obveznosti. Brez osebnih podatkov pa izvedba pogodbe ne bo mogoča.

INFORMACIJE V SKLADU S 13. IN 14. ČLENOM GDPR ZA UPORABNIKE SLIK

PicRights Europe GmbH (v nadaljevanju PicRights Europe) vas je kot podjetje s pisarnami in podružnicami v EU dolžno obveščati o obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu s 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo. Podatki pravnih oseb niso predmet področja uporabe GDPR.

X. IDENTITETA UPRAVLJAVCA

PicRights Europe GmbH, ki ga zastopa generalni direktor g. Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švica

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švica
Pozor: uradnik za zasebnost
Po e-pošti: privacy@PicRights.com

XI. NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA, ZAKONITI INTERES

Podatki se obdelujejo z namenom razjasnitve pravnega položaja (zahteva za odobritev), nudenja naknadne licence ali za sodni pregon in upravljanje terjatev. V skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR je obdelava vaših podatkov potrebna za zaščito naših zakonitih interesov ali interesov tretje osebe in za preverjanje obstoja in po potrebi uveljavljanja pravnega odškodninskega zahtevka. To predstavlja upravičen interes družbe PicRights Europe GmbH.

XII. KATEGORIJE PODATKOV IN IZVOR PODATKOV

Obdelujemo naslednje kategorije podatkov: matične podatke, komunikacijske podatke, podatke o terjatvah in po potrebi podatke o plačilu. Podatke zbiramo prek prosto dostopnih virov, tj. s spletne strani, kjer smo ugotovili morebitno kršitev avtorskega prava, iz podatkov WhoIs na omenjeni spletni strani, rumenih strani, poslovnih registrov itd. V nekaterih primerih nam podatke posredujejo naše stranke.

XIII. PREJEMNIK

V okviru postopka po izdaji licence ali izvrševanja odškodninskih zahtevkov lahko podjetje PicRights Europe GmbH prenese vaše podatke našim strankam in po potrebi naslednjim kategorijam prejemnikov, če je to potrebno za uveljavljanje zahtevkov: kreditne agencije, ponudniki storitev, zlasti ponudniki storitev pošiljanja in izterjave, dolžniki tretjih oseb, uradi za registracijo rezidentov,  sodišča, sodni izvršitelji, odvetniki.

XIV. TRAJANJE SKLADIŠČENJA

Vaši podatki bodo shranjeni tri leta po pridobitvi naknadne licence, plačilu za preteklo uporabo, plačilu odškodnine ali drugi prekinitvi primera v podjetju PicRights Europe GmbH. Po tem času bo PicRights preveril, ali so vaši podatki še vedno potrebni in ali za to obstaja kakršen koli legitimen razlog ali ne.

XV. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Če je PicRights od vas zbral osebne podatke, imate v skladu s členi 15 do 22 GDPR naslednje pravice, če so izpolnjeni pravni pogoji: pravica do obveščenosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti podatkov. Poleg tega imate v skladu s točko c 2. odstavka 14. člena v povezavi z 21. členom GDPR pravico ugovarjati obdelavi na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR.

Datum izjave o varstvu podatkovmarec 2024