Odjeljak I – Uvjeti korištenja web stranice PicRights

 1. Uvjeti korištenja

Pristupom ili korištenjem PicRights.com i/ili resolve.picrights.com i/ili history.picrights.com i/ili picrights.global (pojedinačno ili zajedno, “Web stranica”), prihvaćate ovaj pravno obvezujući ugovor (“Uvjeti web stranice”). Uvjeti web stranice predstavljaju pravni ugovor između vas kao korisnika web stranice (“vi”) i PicRights Europe GmbH (“PicRights”). Za potrebe Uvjeta web stranice, “PicRights” uključuje referencom PicRights i njegove podružnice i povezana društva. Molimo pročitajte Uvjete web stranice u potpunosti prije korištenja web stranice. Ako pristupite web stranici, slažete se da ćete biti obvezani Uvjetima web stranice i svim uvjetima, pravilima i smjernicama uključenim referencom.

PicRights zadržava pravo izmjene Uvjeta web stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Vaša je odgovornost redovito pregledavati Uvjete web stranice. Vaš kontinuirani pristup ili korištenje web stranice nakon takvih promjena ukazuje na vaše prihvaćanje uvjeta web stranice kao izmijenjenih.

Ako ne želite biti vezani Uvjetima web stranice, molimo vas da ne koristite web stranicu. Ako koristite web stranicu u ime bilo kojeg entiteta ili treće strane, nadalje izjavljujete i jamčite da ste ovlašteni prihvatiti ove Uvjete web stranice u njihovo ime i da se takav subjekt ili treća strana slaže da će nadoknaditi PicRights za bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta web stranice.

 1. Vlasništvo nad web stranicom i sadržajem

Web stranica je u vlasništvu i njome upravlja PicRights. Materijali koji se koriste i prikazuju na web stranici, uključujući, ali bez ograničenja, slike, tekst, članke, softver, fotografije, grafike, ilustracije, umjetnička djela, imena, logotipe i zaštitne znakove (zajedno, “Sadržaj”) vlasništvo su PicRights ili PicRightsovih davatelja licence ili klijenata i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima. Sadržaj se ne smije kopirati ili ponovno prenositi u bilo kojem obliku bez izričitog pismenog dopuštenja PicRightsa.

 1. Dopušteno korištenje ove stranice i ponašanje korisnika

Web stranica je izričito stvorena u informativne svrhe prvenstveno u korist PicRightsovih klijenata i strana koje su primile komunikaciju od PicRightsa. Zabranjeno je korištenje web stranice ili sadržaja koji nije u predviđene svrhe.

Bez ograničavanja općenitosti gore navedenog, zabranjeno vam je:

 1. korištenje bilo kojeg rudarenja podataka, robota ili sličnih podataka i/ili metoda prikupljanja i/ili ekstrakcije slika u vezi s web stranicom sadržaja;
 2. obrnuti inženjering web stranice ili bilo kojeg sadržaja;
 3. manipuliranje ili na drugi način prikazivanje web stranice ili sadržaja korištenjem uokvirivanja ili slične navigacijske tehnologije;
 4. uklanjanje svih informacija o upravljanju pravima sadržanih u Sadržaju, uključujući, bez ograničenja, metapodatke, informacije o atribuciji, obavijesti o autorskim pravima ili vodene žigove;
 5. korištenje web stranice za zlostavljanje, uznemiravanje, prijetnje, lažno predstavljanje ili zastrašivanje bilo koje osobe;
 6. korištenje web stranice za objavljivanje ili prijenos ili izazivanje objavljivanja ili prijenosa bilo kojeg sadržaja ili komunikacije koji su klevetnički, klevetnički, opsceni, pornografski, uvredljivi, vulgarni ili koji krše bilo koja autorska prava ili bilo koje pravo bilo koje osobe;
 7. korištenje web stranice za stvaranje ili prijenos neželjene “neželjene pošte”;
 8. korištenje web stranice za oglašavanje ili poticanje bilo kojeg korisnika da kupi ili proda bilo koje proizvode ili usluge trećih strana ili da koristi bilo koje informacije dobivene s web stranice kako bi kontaktirao, oglašavao, tražio ili prodao bilo kojem korisniku bez njihovog prethodnog izričitog pristanka; ili
 9. korištenje web stranice osim u predviđene svrhe.

  4. Bez pravnog savjeta

Web stranica i sadržaj pružaju se samo u opće informativne svrhe i ništa što se pojavi na web stranici ne predstavlja pravni ili drugi profesionalni savjet ili mišljenje bilo koje vrste. Savjetujemo vam da potražite konkretan pravni savjet kontaktirajući pravnog savjetnika u vezi s bilo kojim specifičnim pravnim pitanjima. Bilo koji sadržaj objavljen na ovoj web stranici aktualan je od izvornog datuma objavljivanja, ali se na njega ne treba oslanjati kao na točan, pravodoban ili prikladan za bilo koju određenu svrhu.

 1. Opće odricanje od odgovornosti

Korištenje web stranice i bilo kojeg sadržaja je na vaš vlastiti rizik. Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Uvjetima web stranice, Web stranica i bilo koji Sadržaj pružaju se na osnovi “kakav jest”, “koliko je dostupan” bez izjava, jamstava ili uvjeta bilo koje vrste, bilo izričitih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na izjave, jamstva ili uvjete vlasništva ili implicirana jamstva ili uvjete utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu ili kompatibilnost s bilo kojim računalnim hardverom ili drugom opremom,  operativni sustav ili softverski program. PicRights ne daje nikakve izjave ili jamstva da će korištenje web stranice biti neprekinuto ili bez pogrešaka.

 1. Ograničenje odgovornosti

PicRights ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu neizravnu, kaznenu, uzornu, zakonsku, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu, bilo predvidljivu ili nepredvidivu, na temelju zahtjeva (uključujući, ali ne ograničavajući se na, zahtjeve za naknadu štete zbog gubitka dobiti ili gubitka poslovnih prilika, kašnjenja ili nemogućnosti korištenja web stranice ili sadržaja, pogrešaka, propusta, prekida, brisanja ili oštećenja datoteka,  pogreške, nedostaci, kašnjenja u pripremama ili prijenosima) koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani s korištenjem web stranice ili bilo kojeg Sadržaja, bilo na temelju ugovora, delikta, stroge odgovornosti ili na drugi način.

 1. Mjerodavno pravo

Uvjeti web stranice i svi sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi s Uvjetima web stranice bit će uređeni, tumačeni, tumačeni i izvršeni u skladu sa zakonima Švicarske (isključujući primjenu njezinih pravila o sukobu zakona), a stranke se podvrgavaju isključivoj nadležnosti švicarskih sudova, u svrhu svih pravnih radnji koje proizlaze iz ili se odnose na vaše korištenje web stranice,  Sadržaj i/ili bilo koji spor koji proizlazi iz ili je u vezi s Uvjetima web stranice.

 1. Pravila o privatnosti

PicRights prepoznaje važnost vašeg prava na privatnost i osjetljivost osobnih podataka. Naša Pravila o privatnosti, koja su uključena u Uvjete web stranice u odjeljku II u nastavku, opisuju osobne podatke koje prikupljamo, kako upravljamo vašim osobnim podacima i kako štitimo vašu privatnost.

 1. Maloljetnici

Web stranica je dostupna samo ovlaštenim predstavnicima pravnih osoba i pojedincima koji imaju najmanje 18 godina.

 1. Zaštitni znakovi

Svi trgovački nazivi, zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi, nazivi proizvoda i nazivi tvrtki ili logotipi spomenuti ili prikazani na web mjestu vlasništvo su njihovih vlasnika. Ne smiju se koristiti ni na koji način bez izričitog pisanog pristanka odgovarajućih vlasnika.

 1. Povezane web stranice

Poveznice na druge web stranice pružaju se samo radi vaše praktičnosti i ne predstavljaju nužno podršku PicRightsa. PicRights ne daje nikakvu izjavu ili jamstvo u pogledu sadržaja, prakse ili pouzdanosti bilo koje povezane web stranice.

 1. Naslovi

Svi naslovi uključeni u Uvjete web stranice umetnuti su samo radi praktičnosti i ni na koji način ne utječu na Uvjete web stranice.

 1. Ozbiljnost

Ako bilo koja odredba Uvjeta web stranice krši zakon primjenjive jurisdikcije i nije provediva, ta će odredba biti prekinuta, a ravnoteža ovih Uvjeta web stranice ostat će na snazi.

 1. Podaci za kontakt

Sva pitanja o PicLawsu ili Uvjetima web stranice trebaju biti usmjerena na:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švicarska

Odjeljak II – PicRights pravila o zaštiti privatnosti

I. PREAMBULA

PicRights prepoznaje važnost privatnosti i osjetljivost osobnih podataka (definiranih u nastavku). PicRights se zalaže za zaštitu svih osobnih podataka koje posjeduje. Ova Pravila o privatnosti opisuju kako PicRights upravlja vašim osobnim podacima i štiti vašu privatnost. PicRightsova pravila o privatnosti ne primjenjuju se na informacije o poslovnim subjektima koji posluju kao korporacije, partnerstva ili u drugim oblicima udruživanja. PicRights, međutim, štiti povjerljivost takvih informacija u skladu sa zakonom i vlastitim pravilima PicRightsa. Vaša početna i kontinuirana upotreba web stranice ukazuje na vaše prihvaćanje ovih Pravila o privatnosti. Budući da PicRights redovito pregledava sva svoja pravila i postupke privatnosti, PicRights može s vremena na vrijeme promijeniti svoja Pravila o privatnosti, bez prethodne obavijesti. Preporučujemo vam da redovito pregledavate Pravila o privatnosti. AKO SE NE SLAŽETE S RICRIGHTSOVIM PRAVILIMA O PRIVATNOSTI, NEMOJTE KORISTITI WEB STRANICU.

II. IME I PODACI ZA KONTAKT VODITELJA OBRADE I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA TVRTKE

 1. Ove informacije o zaštiti podataka primjenjuju se na obradu podataka:

  PicRights Europe GmbH koju zastupa generalni direktor g. Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švicarska
 2. Službenik za zaštitu podataka tvrtke PicRights Europe možete kontaktirati na:

  PicRights Europe GmbH
  Unterdorfstrasse 12
  8808 Pfäffikon SZ
  Švicarska
  Attention: Privacy Officer
  By email: privacy@PicRights.com

III. PRIKUPLJANJE I POHRANA OSOBNIH PODATAKA TE VRSTA I SVRHA NJIHOVE UPORABE

1. KADA POSJETITE WEB STRANICU

Kada posjetite našu web stranicu  https://www.picrights.com/ i/ili picrights.global i naš portal https://resolve.picrights.com/ i/ili https://history.picrights.com, preglednik na vašem uređaju automatski šalje podatke poslužitelju na našoj web stranici. Ti se podaci privremeno pohranjuju u takozvanu datoteku zapisnika. Sljedeći se podaci bilježe bez akcije s vaše strane i pohranjuju dok se automatski ne izbrišu nakon 30 dana:

 • IP adresa računala koje traži pristup,• Datum i vrijeme pristupa,• Naziv i URL dohvaćene datoteke,• Web stranica s koje se vrši pristup (URL preporuke),• Identifikacijski podaci korištenog preglednika i operativnog sustava (vrsta preglednika / verzija preglednika, korišteni operativni sustav).• Podaci o korištenju (e.g. pages posjećeni, interes za sadržaj, vrijeme pristupa)

Ti se podaci obrađuju u svrhu omogućavanja korištenja web stranice (connection establishment), sigurnosti sustava, tehničke administracije mrežne infrastrukture, optimizacije internetske ponude i praktičnog korištenja naše web stranice. IP adresa procjenjuje se samo u slučaju napada na mrežnu infrastrukturu tvrtke PicRights Europe GmbH i u statističke svrhe.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha za prikupljanje podataka.

Osim toga, koristimo kolačiće i usluge analize kada posjetite našu web stranicu. Detaljnija objašnjenja pronaći ćete u odjeljcima 4. i 6. ove izjave o zaštiti podataka.

2. PRILIKOM PODNOŠENJA PREDMETA

Ako podnesete predmet tvrtki PicRights Europe GmbH i naložite PicLawsu da kazneno goni povredu, najkasnije prilikom podnošenja predmeta morate navesti sljedeće podatke:

 • Kontakt podaci (adresa, e-mail adresa)• Tvrtka, ako je dostupna• identifikacijski broj poreza na promet, ako je dostupan• Bankovni podaci (IBAN/broj računa, BIC/swift kod)

Ako se stvore dodatni korisnici, potrebno je navesti njihovo ime i prezime, kao i adresu e-pošte.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. Potrebni su nam podaci za ispunjenje ugovora o agenciji.

3. KADA KORISTITE PORTAL ZA NAMIRU ZA DAVANJE LICENCE

Ako https://resolve.picrights.com/ i/ili  dostavite dokaz o licenci https://history.picrights.com, morate istinito navesti sljedeće podatke:

 • Vaše ime i prezime• Kontakt podaci (adresa, adresa e-pošte)

Ako ste sliku stekli od fizičke osobe, potrebno je navesti njezino ime i prezime. Daljnji osobni podaci o davatelju licence nisu obavezni, ali olakšavaju provjeru valjanosti licence.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. Potrebni su nam podaci kako bismo provjerili legitimnost dokazane licence i provjerili činjenično i pravno stanje.

4. PRILIKOM PLAĆANJA PRETHODNE UPORABE

Ako ste prošli put platili u https://resolve.picrights.com/ i/ili https://history.picrights.com, morate istinito navesti sljedeće podatke:

 • Vaše ime i prezime• Kontakt podaci (adresa, adresa e-pošte)• Tvrtka, ako je dostupna

Pravna osnova za obradu podataka je čl. Potrebni su nam podaci za ispunjenje ugovora o korištenju i pružanje ugovornih usluga.

Podatke o plaćanju obrađivači obrađuju unzer (dodatne informacije: https://www.unzer.com/en/rechtliches/) i PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full) na temelju članka 28. GDPR-a.

5. PRILIKOM SKLAPANJA SPORAZUMA O NAGODBI

Ako sklopite nagodbu na https://resolve.picrights.com/ i/ili https://history.picrights.com, morate istinito navesti sljedeće podatke:

 • Vaše ime i prezime• Kontakt podaci (adresa, adresa e-pošte)• Tvrtka, ako je dostupna

Pravna osnova za obradu podataka je čl. Potrebni su nam podaci za ispunjenje ugovora o korištenju i pružanje ugovornih usluga.

6. PRILIKOM USPOSTAVLJANJA KONTAKTA

Postoji nekoliko načina da kontaktirate PicRights Europe GmbH.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se putem obrasca koji se nalazi na https://www.picrights.com/. Ime i valjana adresa e-pošte potrebni su kako bismo znali od koga zahtjev potječe i na njega možemo odgovoriti. Dodatne informacije mogu se pružiti dobrovoljno.

Obrada podataka u svrhu kontaktiranja s nama provodi se u skladu s čl. 6 stavak 1 rečenica 1 lit. a) GDPR na temelju vaše dobrovoljne privole ili u skladu s čl. Podaci o korisnicima mogu se pohraniti u sustav upravljanja odnosima s klijentima (“CRM sustav”), vidjeti odjeljak 3.1.2. ili usporedivi sustav.

7. KOLAČIĆI

Kolačiće koristimo u našoj online ponudi. To su male datoteke koje vaš preglednik automatski stvara i koje se pohranjuju na vašem uređaju (prijenosno računalo, tablet, pametni telefon itd.) kada posjetite našu stranicu. Kolačići ne štete vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili drugi zlonamjerni softver.

Podaci pohranjeni u kolačiću su mali dijelovi podataka ili koda koji identificiraju određeni uređaj koji se koristi za povezivanje s našom web stranicom. Međutim, to ne znači da imamo neposredna saznanja o vašem identitetu.

Korištenje kolačića služi kako bi vam korištenje naše web stranice bilo ugodnije. Na primjer, koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste već posjetili pojedinačne stranice naše web stranice. Oni će se automatski izbrisati nakon napuštanja naše web stranice.

Osim toga, koristimo i privremene kolačiće koji se pohranjuju na vašem uređaju određeno vrijeme kako bismo optimizirali jednostavnost korisnika. Ako ponovno posjetite našu web stranicu kako biste koristili naše usluge, automatski će prepoznati da ste već bili s nama i koje ste unose i postavke unijeli kako ih ne biste morali ponovno unositi.

S druge strane, koristimo kolačiće kako bismo statistički zabilježili korištenje naše web stranice i procijenili je za vas u svrhu optimizacije naše ponude (vidi odjeljak 5). Ovi kolačići omogućuju nam da automatski prepoznamo kada se vratite na našu web stranicu da ste već bili s nama. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremenskog razdoblja.

Podaci obrađeni kolačićima potrebni su u gore navedene svrhe kako bi se zaštitili naši legitimni interesi i interesi trećih strana u skladu s čl.

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Međutim, svoj preglednik možete konfigurirati tako da se na vašem računalu ne pohranjuju kolačići ili da se prije stvaranja novog kolačića uvijek pojavi poruka. Međutim, potpuna deaktivacija kolačića može vas spriječiti u korištenju svih funkcija naše web stranice.

Kolačići koji se koriste na Picrights domenama :

Domena Ključ kolačića Tip Dobavljač Izdah Opis
resolve.picrights.com ASP.NET_SessionId HTTP PicRights Sesija Kolačić sesije platforme opće namjene, koji koriste web stranice napisane tehnologijama temeljenim na Miscrosoft .NET-u. Obično se koristi za održavanje anonimizirane korisničke sesije od strane poslužitelja.
history.picrights.com ASP.NET_SessionId HTTP PicRights Sesija Kolačić sesije platforme opće namjene, koji koriste web stranice napisane tehnologijama temeljenim na Miscrosoft .NET-u. Obično se koristi za održavanje anonimizirane korisničke sesije od strane poslužitelja.
picrights.com 1.gif Piksel Cookiebot Sesija Koristi se za brojanje sesija na web mjestu, potrebnih za optimizaciju isporuke CMP proizvoda.
picrights.com CookieConsent HTTP Cookiebot 1 godina Pohranjuje korisnikovo stanje pristanka na kolačiće za trenutnu domenu
picrights.com RC::A HTML Google Uporan Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje ljudi i botova. To je korisno za web stranicu, kako bi se napravila valjana izvješća o korištenju njihove web stranice.
picrights.com RC::C HTML Google Sesija Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje ljudi i botova.
picrights.com wpEmojiSettingsPodržava HTML PicRights Sesija Ovaj kolačić dio je paketa kolačića koji služe u svrhu isporuke sadržaja i prezentacije. Kolačići zadržavaju ispravno stanje fonta, klizača bloga / slike, tema boja i drugih postavki web stranice.
picrights.global Ne koriste se kolačići

 

8. DIJELJENJE PODATAKA

Vaši osobni podaci neće se prenositi trećim stranama u svrhe koje nisu navedene u nastavku.

Vaše osobne podatke proslijedit ćemo trećim stranama samo ako:

 • dali ste izričitu suglasnost u skladu s čl.
 • otkrivanje u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenice 1. GDPR-a potrebno je za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva i nema razloga za pretpostavku da imate prevladavajući interes dostojan zaštite u neotkrivanju vaših podataka,
 • u slučaju postojanja zakonske obveze za prijenos u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenice 1 lit. c GDPR,
 • to je zakonski dopušteno i potrebno je za obradu ugovornih odnosa s vama u skladu s čl.

Vaše podatke dijelimo sa sljedećim skupinama osoba:

Pružatelji usluga, posebno pružatelji platnih usluga, pružatelji računovodstvenih usluga i pružatelji usluga naplate potraživanja, odvjetnici, sudovi, sudski izvršitelji, dužnici i bivši vjerovnici.

Podaci koji se mogu zajednički koristiti :

 1. Ime
 2. Adresa
 3. E-pošta

U mjeri u kojoj je prijenos potreban za polaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za pružanje naših ugovorno dugovanih usluga, PicRights Europe GmbH također prenosi osobne podatke u treće zemlje, čl.
U slučaju da to predstavlja, prema zemlji odredišta, međunarodni prijenos podataka u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka, poduzet ćemo odgovarajuće pravne korake kako bismo osigurali da se to učini u skladu s relevantnim zakonodavstvom i na način koji je u skladu s pravima privatnosti korisnika, u skladu s odjeljkom V. ovog Uvjeta.

Ako angažiramo treće strane za obradu podataka na temelju ugovora o obradi naloga, to se radi na temelju čl.

IV. USLUGE WEB ANALIZE

 1. Alati za praćenje

Mjere praćenja navedene u nastavku i koje možemo koristiti provode se na temelju čl. Uz korištene mjere praćenja želimo osigurati da je naša web stranica dizajnirana da zadovolji zahtjeve i da se kontinuirano optimizira. Također koristimo mjere praćenja kako bismo statistički zabilježili upotrebu naše web stranice i procijenili je u svrhu optimizacije naše ponude. Ti se interesi smatraju legitimnima u smislu gore navedene odredbe.

Odgovarajuće svrhe obrade podataka i kategorije podataka mogu se pronaći u odgovarajućim alatima za praćenje.

2. Google Analytics

Google Analytics, usluga web analize tvrtke Google Inc., (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; u daljnjem tekstu “Google”).

Kada upotrebljavate Google Analytics, stvaraju se pseudonimizirani korisnički profili i koriste se kolačići (vidi točku 3.). Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice, kao što su:

 • Vrsta preglednika/verzija,• korišteni operativni sustav,• URL preporuke (prethodno posjećena stranica),• Naziv glavnog računala računala koje pristupa (IP adresa),• Vrijeme zahtjeva poslužitelja,

prenose se na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Informacije se koriste za procjenu korištenja web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i za pružanje daljnjih usluga povezanih s korištenjem web stranice i interneta u svrhu istraživanja tržišta i dizajna ovih internetskih stranica usmjerenog na potražnju. Te se informacije također mogu prenijeti trećim stranama ako je to propisano zakonom ili ako treće strane obrađuju te podatke u ime tvrtke. Ni pod kojim uvjetima vaša IP adresa neće biti spojena s drugim Googleovim podacima. IP adrese su anonimizirane tako da zadatak nije moguć (maskiranje IP-a).

Imamo legitiman interes za analizu, optimizaciju i ekonomsko poslovanje naše online ponude; pravna osnova za upotrebu Google Analyticsa stoga je čl.

Sklopili smo ugovor s Googleom u vezi s obradom naručenih podataka i u potpunosti provodimo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka za upotrebu Google Analyticsa.

Možete odbiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki u vašem pregledniku, no imajte na umu da ako to učinite, možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove web stranice.

Također možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Kao alternativu dodatku preglednika, posebno za preglednike na mobilnim uređajima, klikom na ovu vezu možete spriječiti i Google Analytics u prikupljanju podataka. Kolačić za isključivanje postavljen je kako bi se spriječilo buduće prikupljanje vaših podataka kada posjetite ovu web stranicu. Kolačić za isključivanje vrijedi samo u ovom pregledniku i samo za našu web stranicu i pohranjuje se na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u ovom pregledniku, morate ponovno postaviti kolačić za isključivanje. Onemogući Google Analytics

certificiran je u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti i stoga nudi jamstvo za usklađivanje s europskom razinom zaštite podataka (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en). Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi s Google Analyticsom mogu se pronaći u pomoći za Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

3. GOOGLEOVE USLUGE PONOVNOG MARKETINGA

(“Google marketinške usluge”) tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (“Google”) na https://www.picrights.com/.

Googleove marketinške usluge omogućuju nam ciljanje oglasa za i na našoj web-lokaciji kako bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Na primjer, ako korisnik vidi oglase za proizvode koji su ga zanimali na drugim web stranicama, to se naziva “remarketing”. U tu svrhu, kada se pristupi našim i drugim web stranicama na kojima su aktivne Googleove marketinške usluge, Google izravno izvršava Googleov kôd i (re)marketinške oznake (nevidljive grafike ili kôd, poznate i kao “web pratilice”) integrirane su u web stranicu. Uz njihovu pomoć, pojedinačni kolačić, odnosno mala datoteka, pohranjuje se na korisnikov uređaj (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije).

Ova svrha predstavlja legitiman interes tvrtke PicRights Europe GmbH (tj. interes za analizu, optimizaciju i gospodarski rad naše internetske ponude u smislu čl. 6 st. 1 slovo f). GDPR.

Kolačiće mogu postaviti različite domene, uključujući google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ili googleadservices.com. U ovoj datoteci je navedeno koje web stranice korisnik posjećuje, koji sadržaj ga zanima i na koje je ponude kliknuo, nadalje tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, referentne web stranice, vrijeme posjeta kao i daljnje informacije o korištenju online ponude. Bilježi se i IP adresa korisnika, pri čemu u okviru Google Analyticsa obavještavamo da se IP adresa skraćuje unutar država članica Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i samo u iznimnim slučajevima u potpunosti prenosi na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćuje. IP adresa ne kombinira se s podacima korisnika unutar drugih Googleovih ponuda. Google također može povezati gore navedene podatke s takvim podacima iz drugih izvora. Ako korisnik tada posjeti druge web stranice, mogu se prikazati oglasi prilagođeni njegovim interesima.

Podaci korisnika obrađuju se pseudonimno u okviru Googleovih marketinških usluga. To znači da Google ne pohranjuje i obrađuje, na primjer, imena ili adrese e-pošte korisnika, već obrađuje relevantne podatke povezane s kolačićima unutar pseudonimnih korisničkih profila. To znači da se s Googleove točke gledišta oglasima ne upravlja i ne prikazuje se za određenu identificiranu osobu, već za držač kolačića, bez obzira na to tko je taj vlasnik kolačića. To se ne primjenjuje ako je korisnik izričito dopustio Googleu da obrađuje podatke bez te pseudonimizacije. Podaci koje prikupljaju Googleove marketinške usluge o korisnicima prenose se Googleu i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.

Jedna od Googleovih marketinških usluga koju koristimo je program za online oglašavanje “Google AdWords”. U slučaju Google AdWordsa, svaki korisnik AdWordsa dobiva drugačiji “kolačić konverzije”. Kolačići se stoga ne mogu pratiti putem web stranica korisnika AdWordsa. Podaci prikupljeni kolačićem koriste se za generiranje statistike konverzije za AdWords korisnike koji su se odlučili za praćenje konverzija. Korisnici AdWordsa vide ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i bili preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, nećete dobiti nikakve informacije koje osobno identificiraju korisnike.

Ovi kolačići istječu nakon 30 dana i ne koriste se za osobnu identifikaciju. Ako korisnik posjeti određene stranice web-lokacije korisnika AdWordsa, a kolačić još nije istekao, Google i korisnik mogu prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i da je preusmjeren na ovu stranicu.

Možete odbiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki u vašem pregledniku, no imajte na umu da ako to učinite, možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove web stranice.

Također možete deaktivirati kolačiće za praćenje konverzija postavljanjem preglednika da blokira kolačiće iz domene “www.googleadservices.com”. Googleova pravila o privatnosti za praćenje konverzija možete pronaći ovdje (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Također možemo koristiti “Google upravitelj oznaka” za integraciju i upravljanje Googleovim analitičkim i marketinškim uslugama na našu web stranicu.

Dodatne informacije o Googleovoj upotrebi podataka u marketinške svrhe mogu se pronaći na stranici s pregledom: https://www.google.com/policies/technologies/ads Googleovoj izjavi o zaštiti podataka možete pristupiti na https://www.google.com/policies/privacy

Ako želite uložiti prigovor na oglašavanje na temelju interesa koje pružaju Googleove marketinške usluge, možete upotrijebiti opcije postavljanja i isključivanja koje pruža Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Google je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti i stoga nudi jamstvo u skladu s europskim pravom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

4. DRUŠTVENE MREŽE

 1. Stranice tvrtke

PicRights Europe GmbH održava web stranice tvrtke na raznim društvenim mrežama i platformama kako bi uspostavio kontakt s kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima te u marketinške svrhe. Prilikom pristupa odgovarajućim mrežama i platformama primjenjuju se uvjeti i odredbe i smjernice za obradu podataka njihovih operatora.

Održavamo online prisutnost unutar društvenih mreža i platformi kako bismo komunicirali s aktivnim kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima te ih informirali o našim uslugama.

Ako operatori platformi obrađuju korisničke podatke izvan EU-a, to može dovesti do rizika, npr. provedba korisničkih prava može biti otežana. PicRights Europe GmbH općenito radi samo s pružateljima usluga koji su certificirani pod zaštitom privatnosti. Ti se pružatelji obvezuju da će poštovati standarde EU-a za zaštitu podataka.

Podaci o korisnicima prikupljeni na platformama redovito se obrađuju u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta. Tako se, na primjer, korisnički profili stvaraju na temelju ponašanja korisnika i rezultirajućih interesa korisnika. Ti profili upotrebe omogućuju, na primjer, postavljanje oglasa prilagođenih pretpostavljenim interesima korisnika unutar i izvan platforme. U tu svrhu kolačići se pohranjuju na računalo korisnika koji pružaju informacije o ponašanju korisnika, a time i interesima korisnika. Osim toga, podaci se mogu pohraniti i u korisničke profile koji su neovisni o uređajima koje koriste korisnici, na primjer ako ste član relevantnih platformi i prijavljeni ste na njih.

U skladu s čl. 6 st. 1 lit. f. GDPR, vaši osobni podaci obrađuju se na temelju naših legitimnih interesa u učinkovitoj komunikaciji s korisnicima ili naših legitimnih interesa za korisničke podatke. Ako od operatera platforme zatraži pristanak na obradu podataka, čl.

Naravno da nas možete pitati za više informacija. Međutim, imajte na umu da samo operater platforme ima pristup vašim korisničkim podacima i može poduzeti potrebne mjere i pružiti informacije, zbog čega ima više smisla izravno kontaktirati operatera platforme.

Detaljne informacije o zaštiti podataka i mogućim prigovorima pronaći ćete u informacijama koje su dostavili operatori platforme povezani u nastavku.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska) – Pravila o privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/, Isključivanje: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com,

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD) – Pravila o privatnosti: https://twitter.com/de/privacy, Isključivanje: https://twitter.com/personalization, Štit privatnosti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska) – Pravila o privatnosti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy isključivanje: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Štit privatnosti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka) – Pravila o privatnosti / Isključivanje: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. DODACI ZA DRUŠTVENE MEDIJE

Koristimo dodatke za društvene mreže s društvenih mreža Facebook, Twitter i LinkedIn na našoj web stranici na temelju čl https://www.picrights.com/. Temeljna svrha oglašavanja smatra se legitimnim interesom u smislu GDPR-a. Odgovornost za rad usklađen sa zaštitom podataka mora jamčiti odgovarajući pružatelj usluga. Integracija ovih dodataka od strane nas odvija se na način takozvane metode dva klika oko posjetitelja naše web stranice na najbolji mogući način zaštite.

 1. FACEBOOK

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i gospodarsko funkcioniranje naše internetske ponude u smislu čl. 6 stavak 1 lit. f. GDPR) društvenih dodataka (“Dodaci”) društvene mreže facebook.com, kojom upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska (“Facebook”). Koristimo gumb “SVIĐA mi se” ili “DIO”. Ovo je ponuda Facebooka.Kada pristupite stranici naše web stranice koja sadrži takav dodatak, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljima. Sadržaj dodatka prenosi se izravno s Facebooka u vaš preglednik i integrira u web mjesto.

Integriranjem dodataka Facebook prima informacije da je vaš preglednik pozvao odgovarajuću stranicu naše web stranice, čak i ako nemate Facebook račun ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Te se informacije (uključujući vašu IP adresu) prenose izravno iz vašeg preglednika na Facebook poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može izravno povezati vaš posjet našoj web stranici s vašim Facebook računom. Ako komunicirate s dodacima, na primjer pritiskom na gumb “LIKE” ili “SHARE”, odgovarajuće informacije se također prenose izravno na Facebook poslužitelj i tamo pohranjuju. Informacije se također objavljuju na Facebooku i prikazuju vašim Facebook prijateljima.

Facebook te podatke može koristiti u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i dizajna Facebook stranica usmjerenog na potražnju. U tu svrhu Facebook stvara profile upotrebe, interesa i odnosa, npr. kako bi procijenio vašu upotrebu naše web stranice s obzirom na oglase koji su vam prikazani na Facebooku, obavijestio druge korisnike Facebooka o vašim aktivnostima na našoj web stranici i pružio druge usluge povezane s korištenjem Facebooka.

Ako ne želite da Facebook poveže podatke prikupljene putem naše web stranice s vašim Facebook računom, morate se odjaviti s Facebooka prije nego što posjetite našu web stranicu.

Svrha i opseg prikupljanja podataka te daljnja obrada i korištenje podataka od strane Facebooka, kao i vaša prava i mogućnosti postavljanja za zaštitu vaše privatnosti mogu se pronaći u podacima o zaštiti podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/) Facebooka.

Facebook je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti i stoga nudi jamstvo u skladu s europskim pravom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Pravila o privatnosti: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. TWITTER

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše internetske ponude u smislu čl. 6 st. 1 lit. f. GDPR) na našoj web stranici (Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD, (Twitter. Dodatke za Twitter (gumb za tweet) možete prepoznati po logotipu Twittera na našoj web stranici. Pregled gumba za tweet možete pronaći ovdje (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Kada pristupite stranici naše web stranice koja sadrži takav dodatak, uspostavlja se izravna veza između vašeg preglednika i Twitter poslužitelja. Twitter prima informacije da ste posjetili našu stranicu sa svojom IP adresom. Ako kliknete gumb “tweet” na Twitteru dok ste prijavljeni na svoj Twitter račun, sadržaj naših stranica možete povezati na svom Twitter profilu. To omogućuje Twitteru da poveže posjet naših stranica s vašim korisničkim računom. Željeli bismo naglasiti da, kao pružatelj stranica, nismo upoznati sa sadržajem prenesenih podataka ili načinom na koji ih Twitter koristi.Ako ne želite da Twitter poveže vaš posjet našim stranicama, odjavite se sa svog Twitter računa.

Twitter je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti i stoga nudi jamstvo u skladu s europskim pravom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Pravila o privatnosti: https://twitter.com/de/privacy, Isključivanje: https://twitter.com/personalization. Za više informacija pogledajte Twitterova pravila o privatnosti ((https://twitter.com/privacy).

 1. Google fontovi

Integriramo fontove (“Google fontovi”) davatelja usluga Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Privatnosti:

https://www.google.com/policies/privacy/, Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. LinkedIn

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše online ponude u smislu čl. 6 st. 1 lit. f. GDPR) na našoj web stranici funkcije i sadržaj LinkedIn usluge, koju nudi LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska.

To može uključivati, na primjer, sadržaj kao što su slike, videozapisi ili tekstovi i gumbi pomoću kojih korisnici mogu izraziti svoju zahvalnost za sadržaj, pretplatiti se na autore sadržaja ili naše doprinose.

Ako su korisnici članovi LinkedIn platforme, LinkedIn može dodijeliti poziv gore navedenog sadržaja i funkcija profilima tamošnjih korisnika. Da biste spriječili LinkedIn da poveže vaš posjet našoj web stranici s vašim LinkedIn računom, morate se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što posjetite našu web stranicu.

LinkedIn je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti i stoga nudi jamstvo u skladu s europskim pravom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Pravila o privatnosti LinkedIna: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Isključivanje: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 1. Ostale usluge

7.1 ReCaptcha

Na www.picrights.com ugrađujemo funkciju \”ReCaptcha\” pružatelja usluga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Internetska stranica: https://www.google.com/recaptcha/ . Stoga se obrada podataka provodi na temelju legitimnog interesa u smislu čl. Također pročitajte naše opće informacije o kolačićima u 3. odsjeku.

Korištenje Recaptcha sprječava botove da unose podatke o našim mrežnim ponudama. Kako bi se provjerilo je li posjetitelj web stranice ljudsko biće, procjenjuju se podaci o ponašanju korisnika (npr. Pokreti miša ili upiti) kako bi se ljudi razlikovali od botova.

Google je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti i pruža jamstvo usklađenosti s europskim pravom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Pravila o privatnosti: https://policies.google.com/privacy

7.2 Cookiebot

Na www.picrights.com koristimo uslugu Cookiebot tvrtke Cybot A/S Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska kako bismo spremili vaše postavke kolačića i koristili samo kolačiće prema vašem izboru. Obrada podataka stoga se provodi na temelju legitimnog interesa u smislu čl. Također pročitajte naše opće informacije o kolačićima u 3. odsjeku.

Ako pristanete na upotrebu kolačića na jednoj od naših web stranica, Cybot automatski bilježi sljedeće podatke:

– Vaš IP broj u anonimnom obliku (posljednje tri znamenke postavljene su na ‘0’).

– Datum i vrijeme pristanka.

– Korisnički agent vašeg preglednika

– URL s kojeg je dana privola.

– Anonimna, slučajna i šifrirana vrijednost ključa.

Stanje ključa i pristanka također se pohranjuje u vašem pregledniku u kolačiću prve strane “CookieConsent” tako da web stranica može automatski čitati i poštivati pristanak korisnika za sve sljedeće prikaze stranica i buduće korisničke sesije do 12 mjeseci.

Ključ služi kao dokaz pristanka i za provjeru je li status pristanka pohranjen u vašem pregledniku nepromijenjen u odnosu na izvorni pristanak na Cybot.

Cybot A/S Pravila o privatnosti: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 1. PRAVA DOTIČNIH OSOBA

Imate prava predviđena GDPR-om i bilo kojim drugim primjenjivim zakonodavstvom, između ostalog:

 1. zatražiti informacije o vašim osobnim podacima koje obrađujemo u skladu s člankom 15. GDPR-a. Posebno možete zatražiti informacije o svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su vaši podaci otkriveni ili će biti otkriveni, planiranom razdoblju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade ili prigovora, postojanje prava na žalbu, podrijetlo vaših podataka, ako ih nismo prikupili i postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje i, ako je primjenjivo, smislene informacije o njihovim pojedinostima;
 2. u skladu s člankom 16. GDPR-a, zahtijevati bez odgode ispravak netočnih ili potpunih osobnih podataka koje pohranjujemo;
 3. zatražiti brisanje vaših osobnih podataka pohranjenih kod nas u skladu s člankom 17. GDPR-a, osim ako je obrada nužna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja, ispunjavanje zakonske obveze, iz razloga javnog interesa ili za podnošenje pravnih zahtjeva, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 4. u skladu s člankom 18. GDPR-a, ograničiti obradu vaših osobnih podataka ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali odbijate izbrisati podatke i više nam nisu potrebni podaci, ali ako su vam potrebni za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor na obradu u skladu s člankom 21. GDPR-a;
 5. 20 GDPR, za primanje vaših osobnih podataka koje ste nam dali u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu ili za traženje njihovog prijenosa drugoj odgovornoj osobi;
 1. u skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a, da nam u bilo kojem trenutku opozovete privolu. Kao rezultat toga, više ne smijemo nastaviti obrađivati podatke na temelju ove privole u budućnosti
 2. Pritužba nadzornom tijelu u skladu s člankom 77. GDPR-a, kako je dalje razvijeno u odjeljku VIII. ovih Uvjeta.
  1. PRAVO NA PRIGOVOR

Ako se vaši osobni podaci obrađuju na temelju legitimnih interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenice 1 slovo f GDPR-a, imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u skladu s čl. U potonjem slučaju imate opće pravo prigovora, koje ćemo provesti bez navođenja određene situacije.

Ako želite iskoristiti svoje pravo na opoziv ili prigovor, jednostavno pošaljite e-poštu privacy@PicRights.com.

10. SIGURNOST PODATAKA

  1. Naša web stranica i portal za namiru zadovoljavaju visoke zahtjeve Standarda sigurnosti podataka industrije platnih kartica (PCI) i certificirani su kao takvi.
  2. PicRights Europe GmbH koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio vaše osobne podatke kojima upravljamo od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili od pristupa neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.
  3. Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su zahtjevi koje šaljete tvrtki PicRights Europe GmbH kao operator web-mjesta, PicRights.com i/ili resolve.picrights.com i/ili history.picrights.com i/ili picrights.global koristi SSL enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se redak adrese preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu zaključavanja u liniji preglednika.
  4. Ako je aktivirana SSL enkripcija, podatke koje nam prenesete treće strane ne mogu čitati.

11. TRAJANJE SKLADIŠTENJA

1. Osobni podaci dotične osobe bit će izbrisani ili blokirani čim se svrha pohrane prestane primjenjivati. Nadalje, podaci se mogu pohraniti ako je to predvidio europski ili nacionalni zakonodavac u propisima, zakonima ili drugim odredbama EU-a kojima podliježe odgovorna osoba. Podaci će također biti blokirani ili izbrisani ako istekne razdoblje pohrane propisano gore navedenim standardima, osim ako postoji potreba za daljnjom pohranom podataka za sklapanje ili ispunjenje ugovora.

2. Vaši podaci čuvat će se tri godine nakon raskida korisničkog ugovora s tvrtkom PicRights Europe GmbH. Nakon tog vremena PicRights Europe GmbH provjerit će jesu li vaši podaci još uvijek potrebni ili za to postoji bilo kakav legitiman razlog.

3. Vaši podaci čuvat će se tri godine nakon kaznenog progona povrede na PicRights Europe GmbH. Nakon tog vremena PicRights Europe GmbH provjerit će jesu li vaši podaci još uvijek potrebni ili za to postoji bilo kakav legitiman razlog.

4. Osobni podaci iz korisničkog sučelja obrasca za kontakt i oni poslani e-poštom čuvat će se do tri godine i kada će biti izbrisani.

5. Podaci koje Googly Analytics prikupi prilikom posjeta web stranici automatski se brišu nakon razdoblja od 14 mjeseci.

6. Ako je vaš zahtjev za radno mjesto odbijen, podaci koje ste podnijeli za prijavu automatski će se izbrisati dva mjeseca nakon obavijesti o odbijanju. To se ne primjenjuje ako je dulje skladištenje potrebno zbog zakonskih zahtjeva (npr. teret dokazivanja prema Općem zakonu o jednakom postupanju) ili ako ste izričito pristali na dulje pohranjivanje u našoj bazi zainteresiranih strana.

12. POSLJEDICE NEPRUŽANJA PODATAKA

Ne postoje zakonske ili ugovorne obveze za pružanje osobnih podataka tvrtki PicRights Europe GmbH. Specifikacija vašeg imena i prezimena, adrese e-pošte, poštanske adrese, bankovnih podataka i vašeg poreznog broja prilikom sklapanja licence, nagodbe, korištenja ili ugovora o agenciji obvezna je za sklapanje i izvršenje ugovora s tvrtkom PicRights Europe GmbH. Ako ne navedete te podatke, nećete moći koristiti usluge PicRights Europe GmbH niti sklapati ugovore s tvrtkom PicRights Europe GmbH.

 1. AŽURNOST I IZMJENA OVE IZJAVE O ZAŠTITI PODATAKA
  Ova izjava o zaštiti podataka trenutačno je valjana i stupa na snagu.2. Zbog daljnjeg razvoja naše web stranice i ponuda iznad ili zbog promijenjenih zakonskih ili službenih zahtjeva, možda će biti potrebno promijeniti ovu izjavu o zaštiti podataka. Trenutnu izjavu o zaštiti podataka možete nazvati i ispisati u bilo kojem trenutku na web mjestu pod https://www.picrights.com/terms-and-conditions/.

A.INFORMACIJE U SKLADU S ČLANKOM 13. GDPR-a ZA REGISTRIRANE KORISNIKE

PicRights Europe GmbH (u daljnjem tekstu PicRights Europe), tvrtka je sa sjedištem u Švicarskoj s uredima u EU-u i stoga vas je dužna obavijestiti o obradi vaših osobnih podataka u skladu s člankom 13. Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Podaci pravnih osoba ne podliježu opsegu GDPR-a.

I. IDENTITET VODITELJA OBRADE

PicRights Europe GmbH zastupa generalni direktor Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švicarska

II.KONTAKT PODACI UREDA ZA ZAŠTITU PODATAKA

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švicarska
Attention: Privacy Officer
By email: privacy@PicRights.com

III. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA, LEGITIMNI INTERES

Obrada podataka odvija se u svrhu ispunjenja korisničkog ugovora i ugovora o provedbi prava između kupca i tvrtke PicRights Europe GmbH. Vaši podaci obrađivat će se u skladu s čl.

IV. PRIMATELJ

Vaše podatke prenosimo sljedećim kategorijama primatelja, u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje ugovora: pružatelji usluga, posebno pružatelji usluga otpreme, tiska i računovodstva, banke ili pružatelji platnih usluga, pružatelji IT usluga, dužnici trećih strana, sudovi, sudski izvršitelji, odvjetnici i partneri za suradnju za domaću i prekograničnu naplatu duga.

V.TRANSFER U TREĆE ZEMLJE

PicRights dijeli osobne podatke unutar svoje Grupe ili s trećim stranama u svrhe opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti, u mjeri u kojoj je prijenos potreban za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, PicRights Europe GmbH također može prenositi osobne podatke u treće zemlje.

Picrights će osobne podatke prikupljene unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) slati stranim zemljama samo u okolnostima kao što su:

 • Da biste slijedili svoje upute;
 • Za poštivanje zakonske dužnosti; ili
 • Za rad s našim agentima i savjetnicima koje koristimo za pomoć u vođenju našeg poslovanja i usluga.

Određene treće zemlje u koje se vaši osobni podaci mogu prenijeti ovisit će o prirodi naših usluga i poslovanja. To može uključivati, ali nije ograničeno na Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Izrael i zemlje unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili druge lokacije na kojima naši pružatelji usluga ili partneri održavaju poslovanje.  U slučaju da to predstavlja, prema zemlji odredišta, međunarodni prijenos podataka u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka, pobrinut ćemo se da budu zaštićeni na isti način kao da se koriste u EGP-u, koristeći bilo koju od zaštitnih mjera predviđenih GDPR-om.

VI. TRAJANJE SKLADIŠTENJA

Nakon raskida korisničkog ugovora sklopljenog s tvrtkom PicRights Europe GmbH, PicRights Europe će nakon tri godine raskida ugovora provjeriti trebamo li i dalje vaše podatke ili se protivimo brisanju zakonskih obveza pohrane. Razdoblja počinju krajem godine u kojoj je ugovor raskinut.

VII. PRAVA ISPITANIKA

Ako je PicRights Europe GmbH prikupio osobne podatke od vas, imate sljedeća prava prema člancima 15. do 22. GDPR-a ako su ispunjeni sljedeći zakonski uvjeti: pravo na informacije, ispravak, brisanje, ograničenje obrade i prenosivost podataka. Nadalje, u skladu s čl. 14 st. 2 lit. c u vezi s čl.

VIII. PRITUŽBE NADZORNOM TIJELU I PRAVO NA PODNOŠENJE PRITUŽBE

U skladu s člankom 77. GDPR-a imate pravo žaliti se nadzornom tijelu ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka nije zakonita, takva tijela mogu biti, ali ne ograničavajući se na:

www.privacy.gov.au – Web stranica australskog saveznog povjerenika za privatnost.

www.privacycommission.be – Internetske stranice belgijske agencije za zaštitu podataka.

www.cpdp.bg – Internetska stranica bugarskog tijela za zaštitu podataka.

www.priv.gc.ca – Internetska stranica kanadskog povjerenika za privatnost.

www.azop.hr – Web stranica Hrvatske agencije za zaštitu osobnih podataka.

www.uoou.cz – Internetske stranice češkog ureda za zaštitu osobnih podataka.

www.aki.ee – Internetske stranice estonske agencije za zaštitu podataka.

www.cnil.fr – Internetske stranice francuske agencije za zaštitu podataka.

www.dataprotection.ie – Internetske stranice povjerenika za zaštitu podataka Republike Irske.

www.garanteprivacy.it – Internetske stranice talijanske agencije za zaštitu podataka.

www.dvi.gov.lv – Internetske stranice latvijske agencije za zaštitu podataka.

www.ada.lt – Internetske stranice litavske agencije za zaštitu podataka.

www.dataprotection.gov.mt – Internetske stranice Komisije za zaštitu podataka Republike Malte.

www.giodo.gov.pl – internetske stranice poljskog glavnog inspektora za zaštitu osobnih podataka.

www.dataprotection.ro – Internetske stranice rumunjskog nacionalnog tijela za nadzor obrade osobnih podataka.

www.dataprotection.gov.sk – Internetske stranice slovačkog tijela za zaštitu podataka.

www.ip-rs.si – Internetske stranice slovenskog povjerenika za informiranje.

www.agpd.es – Web stranica španjolske agencije za zaštitu podataka.

www.ico.gov.uk – web stranica britanskog povjerenika za informiranje.

IX. OBVEZA PRUŽANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koje obrađujemo nužni su za ispunjenje ugovora, posebno za izvršenje potraživanja i za fakturiranje. Ne postoji ugovorna ili zakonska obveza pružanja podataka. Bez osobnih podataka, međutim, izvršenje ugovora neće biti moguće.

INFORMACIJE U SKLADU S ČLANKOM 13., 14. GDPR-A ZA KORISNIKE SLIKA

PicRights Europe GmbH (u daljnjem tekstu PicRights Europe), kao tvrtka s uredima i podružnicama u EU, dužna vas je obavijestiti o obradi vaših osobnih podataka u skladu s člankom 14. Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Podaci pravnih osoba ne podliježu opsegu GDPR-a.

X. IDENTITET KONTROLORA

PicRights Europe GmbH zastupa generalni direktor Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švicarska

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švicarska
Attention: Privacy Officer
By email: privacy@PicRights.com

XI. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA, LEGITIMNI INTERES

Podaci se obrađuju u svrhu razjašnjavanja pravne situacije (zahtjev za odobrenje), nuđenja naknadne licence ili radi pravnog progona i upravljanja potraživanjima. U skladu s čl. 6 stavak 1 lit. f GDPR, obrada vaših podataka nužna je kako bi se zaštitili naši legitimni interesi ili interesi treće strane te provjerilo postojanje i, ako je potrebno, izvršenje pravnog zahtjeva za naknadu štete. To predstavlja legitimni interes PicRights Europe GmbH.

XII. KATEGORIJE PODATAKA I PODRIJETLO PODATAKA

Obrađujemo sljedeće kategorije podataka: glavne podatke, komunikacijske podatke, podatke o potraživanjima i, prema potrebi, podatke o plaćanju. Podatke prikupljamo putem slobodno dostupnih izvora, odnosno s web stranice na kojoj smo utvrdili moguću povredu zakona o autorskim pravima, iz WhoIs podataka spomenute web stranice, žutih stranica, trgovačkih registara itd. U nekim slučajevima podatke nam pružaju naši klijenti.

XIII. PRIMATELJ

U okviru postupka nakon licenciranja ili izvršenja zahtjeva za naknadu štete, PicRights Europe GmbH može prenijeti vaše podatke našim klijentima i, ako je potrebno, sljedećim kategorijama primatelja, u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje potraživanja: kreditne agencije, pružatelji usluga, posebno pružatelji usluga otpreme i naplate, dužnici treće strane, uredi za registraciju rezidenata,  Sudovi, sudski izvršitelji, odvjetnici.

XIV. TRAJANJE SKLADIŠTENJA

Vaši podaci čuvat će se tri godine nakon stjecanja naknadne licence, plaćanja za prošlu upotrebu, plaćanja štete ili drugog prekida slučaja na PicRights Europe GmbH. Nakon tog vremena PicRights će provjeriti jesu li vaši podaci još uvijek potrebni ili postoji li opravdan razlog za to.

XV. PRAVA ISPITANIKA

Ako je PicRights prikupio osobne podatke od vas, imate sljedeća prava prema člancima od 15. do 22. GDPR-a ako su ispunjeni zakonski uvjeti: pravo na informacije, ispravak, brisanje, ograničenje obrade i prenosivost podataka. Nadalje, u skladu s čl. 14 st. 2 lit. c u vezi s čl.

Datum izjave o privatnosti podatakaMarch 2024