Del I – PicRights Vilkår for bruk av nettstedet

 1. Vilkår for bruk

Ved å gå inn på eller bruke PicRights.com og/eller resolve.picrights.com og/eller history.picrights.com og/eller picrights.global (individuelt eller sammen, «nettstedet»), godtar du denne juridisk bindende avtalen («nettstedsvilkårene»). Nettstedets vilkår utgjør en juridisk avtale mellom deg som bruker av nettstedet (“du”) og PicRights Europe GmbH (“PicRights”). I forbindelse med nettstedsvilkårene inkorporerer “PicRights” ved referanse PicRights og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Vennligst les vilkårene for nettstedet fullstendig før du bruker nettstedet. Hvis du går inn på nettstedet, godtar du å være bundet av nettstedets vilkår og av alle vilkår, retningslinjer og retningslinjer innlemmet ved referanse.

PicRights forbeholder seg retten til å endre nettstedsvilkårene når som helst uten varsel. Det er ditt ansvar å gjennomgå vilkårene for nettstedet regelmessig. Din fortsatte tilgang til eller bruk av nettstedet etter slike endringer indikerer at du godtar de endrede vilkårene for nettstedet.

Hvis du ikke ønsker å være bundet av nettstedets vilkår, vennligst ikke bruk nettstedet. Hvis du bruker nettstedet på vegne av en enhet eller tredjepart, representerer og garanterer du videre at du er autorisert til å godta disse nettstedsvilkårene på deres vegne, og at en slik enhet eller tredjepart samtykker i å holde PicRights skadesløs for ethvert brudd på disse nettstedsvilkårene.

 1. Eierskap til nettsted og innhold

Nettstedet eies og drives av PicRights. Materialet som brukes og vises på nettstedet, inkludert, men uten begrensning, bilder, tekst, artikler, programvare, fotografier, grafikk, illustrasjoner, kunstverk, navn, logoer og varemerker (samlet kalt “innholdet”) tilhører PicRights eller PicRights lisensgivere eller klienter, og er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover. Innholdet kan ikke kopieres eller overføres på nytt i noen form uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra PicRights.

 1. Tillatt bruk av dette nettstedet og brukeradferd

Nettstedet er uttrykkelig opprettet for informasjonsformål, først og fremst til fordel for PicRights klienter og parter som har mottatt kommunikasjon fra PicRights. Bruk av nettstedet eller innholdet annet enn for de tiltenkte formålene er forbudt.

Uten å begrense det generelle i det foregående, er det forbudt å:

 1. bruke datautvinning, roboter eller lignende data og/eller bildeinnsamlings- og/eller utvinningsmetoder i forbindelse med innholdsnettstedet;
 2. foreta omvendt utvikling av nettstedet eller noe av innholdet;
 3. manipulere eller på annen måte vise nettstedet eller innholdet ved hjelp av innramming eller lignende navigasjonsteknologi;
 4. fjerning av informasjon om rettighetsadministrasjon (RMI) i innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, metadata, attribusjonsinformasjon, merknader om opphavsrett eller vannmerker;
 5. bruke nettstedet til å misbruke, trakassere, true, utgi seg for å være eller skremme en person;
 6. bruke nettstedet til å legge ut eller overføre, eller forårsake at det legges ut eller overføres, innhold eller kommunikasjon som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, fornærmende, støtende, blasfemisk eller som krenker opphavsrett eller rettigheter til enhver person;
 7. bruke nettstedet til å opprette eller overføre uønsket “spam”;
 8. bruke nettstedet til å annonsere til, eller oppfordre enhver bruker til å kjøpe eller selge tredjeparts produkter eller tjenester, eller å bruke informasjon hentet fra nettstedet for å kontakte, annonsere til, oppfordre eller selge til enhver bruker uten deres forutgående uttrykkelige samtykke; eller
 9. bruke nettstedet til annet enn for de tiltenkte formålene.
 1. Ingen juridisk rådgivning

Nettstedet og innholdet er kun gitt for generelle informasjonsformål, og ingenting som vises på nettstedet utgjør juridisk eller annen profesjonell rådgivning eller en mening av noe slag. Du rådes til å søke spesifikk juridisk rådgivning ved å kontakte juridisk rådgiver angående eventuelle spesifikke juridiske problemer. Alt innhold publisert på dette nettstedet er gjeldende fra den opprinnelige publiseringsdatoen, men bør ikke stoles på som nøyaktig, rettidig eller egnet for et bestemt formål.

 1. Generell ansvarsfraskrivelse

Bruk av nettstedet og alt innhold er på egen risiko. Med mindre annet er angitt i disse nettstedsvilkårene, leveres nettstedet og alt innhold “som det er”, “som tilgjengelig” uten representasjoner, garantier eller betingelser av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, representasjoner, garantier eller betingelser for tittel eller underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller kompatibilitet med maskinvare eller annet utstyr,  operativsystem eller programvare. PicRights gir ingen løfter eller garantier om at bruken av nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri.

 1. Begrensning av erstatningsansvar

Under ingen omstendigheter vil PicRights være ansvarlig for indirekte, straffende, eksemplariske, lovbestemte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader, enten forutsigbare eller uforutsigbare, basert på krav (inkludert, men ikke begrenset til, krav om erstatning for tap av fortjeneste eller tap av forretningsmuligheter, forsinkelse eller manglende evne til å bruke nettstedet eller innholdet, feil, utelatelser, forstyrrelser, sletting eller korrupsjon av filer,  feil, mangler, forsinkelser i forberedelser eller overføringer) som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med bruken av nettstedet eller noe innhold, enten det er basert på kontrakt, tort, objektivt ansvar eller på annen måte.

 1. Gjeldende lov

Nettstedsvilkårene og enhver tvist som oppstår fra eller i forhold til nettstedsvilkårene vil bli styrt av, tolket, tolket og håndhevet i samsvar med lovene i Sveits (unntatt anvendelsen av dets lovkonfliktregler), og partene underlegger seg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Sveits, med det formål å alle rettslige skritt som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet,  Innhold og/eller enhver tvist som oppstår fra eller i forbindelse med nettstedets vilkår.

 1. Personvern

PicRights anerkjenner viktigheten av din rett til personvern og sensitiviteten til personlig informasjon. Vår personvernpolicy, som er innlemmet i nettstedets vilkår i avsnitt II nedenfor, skisserer den personlige informasjonen vi samler inn, hvordan vi håndterer din personlige informasjon og hvordan vi beskytter personvernet ditt.

 1. Mindreårige

Nettstedet er kun tilgjengelig for autoriserte representanter for juridiske personer og for personer som er minst 18 år gamle.

 1. Varemerker

Alle varenavn, varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og firmanavn eller logoer som nevnes eller vises på nettstedet, tilhører sine respektive eiere. De kan ikke brukes på noen måte uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra de respektive eierne.

 1. Lenkede nettsteder

Lenker til andre nettsteder er kun gitt for din referanse og utgjør ikke nødvendigvis en godkjenning fra PicRights. PicRights gir ingen representasjon eller garanti med hensyn til innholdet, praksis eller pålitelighet av noen linket nettsted.

 1. Overskrifter

Eventuelle overskrifter som er inkludert i nettstedsvilkårene, er kun satt inn for referanse og påvirker ikke nettstedsvilkårene på noen måte.

 1. Separat gyldighet

Hvis noen bestemmelse i nettstedsvilkårene bryter loven i den gjeldende jurisdiksjonen og ikke kan håndheves, vil den bestemmelsen bli kuttet og balansen i disse nettstedsvilkårene vil forbli i kraft.

 1. Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål om PicRights eller nettstedets vilkår skal rettes til:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Sveits

Del II – PicRights retningslinjer for personvern

I. INNLEDNING

PicRights anerkjenner viktigheten av personvern og sensitiviteten til personlig informasjon (definert nedenfor). PicRights er forpliktet til å beskytte all personlig informasjon som den holder. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan PicRights forvalter dine personlige opplysninger og ivaretar personvernet ditt. PicRights retningslinjer for personvern gjelder ikke informasjon om forretningsenheter som driver virksomhet som selskaper, partnerskap eller i andre former for tilknytning. PicRights beskytter imidlertid konfidensialiteten til slik informasjon i samsvar med loven og PicRights egne retningslinjer. Din første og fortsatte bruk av nettstedet indikerer at du godtar denne personvernreglene. Siden PicRights regelmessig gjennomgår alle sine retningslinjer og prosedyrer for personvern, kan PicRights endre sine retningslinjer for personvern fra tid til annen, uten varsel. Du oppfordres til å gjennomgå personvernreglene regelmessig. HVIS DU IKKE ER ENIG MED RICRIGHTS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN, VENNLIGST IKKE BRUK NETTSTEDET.

II. NAVN OG KONTAKTINFORMASJON TIL KONTROLLØREN OG SELSKAPETS DATABESKYTTELSESANSVARLIGE

 1. Denne databeskyttelsesinformasjonen gjelder for databehandling av:

  PicRights Europe GmbH representert ved administrerende direktør Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Sveits
 2. Selskapets databeskyttelsesansvarlig for PicRights Europe kan kontaktes på:

  PicRights Europe GmbH
  Unterdorfstrasse 12
  8808 Pfäffikon SZ
  Sveits
  Attention: Privacy Officer
  Via e-post: privacy@PicRights.com

III. INNSAMLING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER SAMT TYPE OG FORMÅL MED BRUKEN AV DEM

 1. NÅR DU BESØKER NETTSTEDET

Når du besøker nettstedet vårt https://www.picrights.com/ og/eller picrights.global og vår portal https://resolve.picrights.com/ og/eller https://history.picrights.com, sender nettleseren på enheten din automatisk informasjon til serveren på nettstedet vårt. Denne informasjonen lagres midlertidig i en såkalt loggfil. Følgende informasjon registreres uten handling fra din side og lagres til den automatisk slettes etter 30 dager:

 • IP-adressen til datamaskinen som ber om tilgang,• Dato og klokkeslett for tilgang,• Navn og URL til den hentede filen,• Nettstedet som tilgangen er gjort fra (henvisnings-URL),• Identifikasjonsdata for nettleseren og operativsystemet som brukes (nettlesertype / nettleserversjon, operativsystem brukt).• Bruksdata (e.g. pages besøkt, interesse for innhold, tilgangstider)

Disse dataene behandles med det formål å muliggjøre bruk av nettstedet (tilkoblingsetablering), systemsikkerhet, teknisk administrasjon av nettverksinfrastrukturen, optimalisering av internetttilbudet og praktisk bruk av nettstedet vårt. IP-adressen evalueres kun i tilfelle angrep på PicRights Europe GmbHs nettverksinfrastruktur og for statistiske formål.

Det juridiske grunnlaget for databehandling er art. 6 para. 1 setning 1 lit. f GDPR. Vår legitime interesse følger av formålene som er oppført ovenfor for datainnsamling.

I tillegg bruker vi informasjonskapsler og analysetjenester når du besøker nettstedet vårt. Du finner mer detaljerte forklaringer under avsnitt 4 og 6 i denne personvernerklæringen.

2. NÅR DU SENDER INN EN SAK

Hvis du sender inn en sak til PicRights Europe GmbH og instruerer PicRights om å straffeforfølge en overtredelse, må du oppgi følgende informasjon senest når du sender inn en sak:

 • Kontaktinformasjon (adresse, e-postadresse)• Firma, hvis tilgjengelig• mva-identifikasjonsnummer, hvis tilgjengelig• Bankdetaljer (IBAN / kontonummer, BIC / swift-kode)

Hvis flere brukere opprettes, må for- og etternavn samt en e-postadresse oppgis.

Det juridiske grunnlaget for databehandling er art. 6 para. 1 setning 1 lit. b GDPR. Vi trenger dataene for å oppfylle byråkontrakten.

3. NÅR DU BRUKER OPPGJØRSPORTALEN TIL Å GI EN LISENS

Hvis du fremlegger bevis på en lisens på https://resolve.picrights.com/ og/eller https://history.picrights.com, må du oppgi følgende informasjon sannferdig:

 • Ditt for- og etternavn• Kontaktinformasjon (adresse, e-postadresse)

Hvis du har kjøpt bildet fra en fysisk person, må deres for- og etternavn angis. Ytterligere personlig informasjon om lisensgiver er valgfri, men gjør det enklere å verifisere gyldigheten av lisensen.

Det juridiske grunnlaget for databehandling er art. 6 para. 1 setning 1 lit. f GDPR. Vi trenger dataene for å verifisere legitimiteten til den påviste lisensen og for å verifisere den faktiske og juridiske situasjonen.

4. NÅR DU BETALER FOR TIDLIGERE BRUK

Hvis du har betalt for tidligere bruk på https://resolve.picrights.com/ og/eller https://history.picrights.com, må du oppgi følgende informasjon sannferdig:

 • Ditt for- og etternavn• Kontaktinformasjon (adresse, e-postadresse)• Firma, hvis tilgjengelig

Det juridiske grunnlaget for databehandling er art. 6 para. 1 setning 1 lit. b GDPR. Vi trenger dataene for å oppfylle brukskontrakten og levering av kontraktsmessige tjenester.

Betalingsinformasjonen behandles av underbehandlerne unzer (ytterligere informasjon: https://www.unzer.com/en/rechtliches/) og PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full) på grunnlag av artikkel 28 GDPR.

5. VED INNGÅELSE AV EN FORLIKSAVTALE

Hvis du inngår et forlik på https://resolve.picrights.com/ og/eller https://history.picrights.com, må du oppgi følgende informasjon sannferdig:

 • Ditt for- og etternavn• Kontaktinformasjon (adresse, e-postadresse)• Firma, hvis tilgjengelig

Det juridiske grunnlaget for databehandling er art. 6 para. 1 setning 1 lit. b GDPR. Vi trenger dataene for å oppfylle brukskontrakten og levering av kontraktsmessige tjenester.

6. NÅR DU TAR KONTAKT

Det er flere måter å kontakte PicRights Europe GmbH på.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss ved hjelp av skjemaet på https://www.picrights.com/. Navnet og en gyldig e-postadresse er påkrevd slik at vi vet hvem forespørselen kommer fra, og vi kan svare på den. Ytterligere informasjon kan gis frivillig.

Databehandling med det formål å kontakte oss utføres i samsvar med art. 6 para. 1 setning 1 lit. a) GDPR på grunnlag av ditt frivillige samtykke eller i samsvar med art. 6 para. 1 lit. b) GDPR for behandling av kontaktforespørselen og dens behandling. Brukerinformasjon kan lagres i et Customer Relationship Management System (“CRM-system”), se punkt 3.1.2, eller et tilsvarende system.

7. INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler i vårt online-tilbud. Dette er små filer som nettleseren din oppretter automatisk, og som lagres på enheten din (bærbar PC, nettbrett, smarttelefon osv.) når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler skader ikke enheten din, inneholder ikke virus, trojanere eller annen skadelig programvare.

Informasjonen som lagres i informasjonskapselen er små biter av data eller kode som identifiserer den spesifikke enheten som brukes til å koble til nettstedet vårt. Dette betyr imidlertid ikke at vi har umiddelbar kunnskap om identiteten din.

Bruken av informasjonskapsler tjener til å gjøre bruken av nettstedet vårt mer behagelig for deg. For eksempel bruker vi såkalte øktinformasjonskapsler for å gjenkjenne at du allerede har besøkt enkelte sider på nettstedet vårt. Disse vil bli slettet automatisk etter at du forlater nettstedet vårt.

I tillegg bruker vi også midlertidige informasjonskapsler som lagres på enheten din i en bestemt tidsperiode for å optimalisere brukervennligheten. Hvis du besøker nettstedet vårt igjen for å bruke tjenestene våre, vil det automatisk gjenkjenne at du allerede har vært hos oss og hvilke oppføringer og innstillinger du har gjort, slik at du ikke trenger å angi dem igjen.

På den annen side bruker vi informasjonskapsler til å statistisk registrere bruken av nettstedet vårt og evaluere det for deg med det formål å optimalisere tilbudet vårt (se avsnitt 5). Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å automatisk gjenkjenne når du kommer tilbake til nettstedet vårt, at du allerede har vært hos oss. Disse informasjonskapslene slettes automatisk etter en definert tidsperiode.

Dataene som behandles av informasjonskapsler, er nødvendige for de ovennevnte formålene for å beskytte våre legitime interesser og interessene til tredjeparter i henhold til art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler. Du kan imidlertid konfigurere nettleseren din slik at ingen informasjonskapsler lagres på datamaskinen din, eller at en melding alltid vises før en ny informasjonskapsel opprettes. Fullstendig deaktivering av informasjonskapsler kan imidlertid hindre deg i å bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

Informasjonskapsler som brukes på Picrights domener:

Domene Cookie nøkkel Type Leverandør Utløp Beskrivelse: __________
resolve.picrights.com ASP.NET_SessionId HTTP PicRights Sesjon Øktinformasjonskapsel for generell plattform, brukt av nettsteder skrevet med Miscrosoft .NET-baserte teknologier. Brukes vanligvis til å opprettholde en anonymisert brukerøkt av serveren.
history.picrights.com ASP.NET_SessionId HTTP PicRights Sesjon Øktinformasjonskapsel for generell plattform, brukt av nettsteder skrevet med Miscrosoft .NET-baserte teknologier. Brukes vanligvis til å opprettholde en anonymisert brukerøkt av serveren.
picrights.com 1.gif Piksel Cookiebot Sesjon Brukes til å telle antall økter til nettstedet, nødvendig for å optimalisere CMP-produktlevering.
picrights.com CookieConsent HTTP Cookiebot 1 år Lagrer brukerens samtykkestatus for informasjonskapsler for gjeldende domene
picrights.com rc::a HTML Google Vedvarende Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. Dette er gunstig for nettstedet, for å kunne lage gyldige rapporter om bruken av nettstedet deres.
picrights.com rc::c HTML Google Sesjon Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter.
picrights.com wpEmojiSettings

Støtter

HTML PicRights Sesjon Denne informasjonskapselen er en del av en pakke med informasjonskapsler som tjener formålet med innholdslevering og presentasjon. Informasjonskapslene beholder riktig skrifttilstand, glidebrytere for blogg/bilde, fargetemaer og andre nettstedinnstillinger.
picrights.global Ingen informasjonskapsler brukes

 

8. DELING AV DATA

Dine personopplysninger vil ikke bli overført til tredjeparter for andre formål enn de som er oppført nedenfor.

Vi vil bare videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter hvis:

 • du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i henhold til artikkel 6 para. 1 setning 1 lit. a GDPR,
 • avsløringen i henhold til artikkel 6 para. 1 setning 1 i GDPR er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, og det er ingen grunn til å anta at du har en overordnet beskyttelsesverdig interesse i ikke å avsløre dataene dine,
 • i tilfelle det foreligger en rettslig forpliktelse for overføringen i henhold til art. 6 para. 1 setning 1 lit. c GDPR,
 • Dette er lovlig tillatt og er nødvendig for behandling av kontraktsforhold med deg i henhold til art. 6 para. 1 setning 1 lit. b GDPR.

Vi deler dataene dine med følgende grupper av personer:

Tjenesteytere, særlig betalingstjenesteytere, regnskapstjenesteytere og inkassotilbydere, advokater, domstoler, namsmenn, skyldnere og tidligere kreditorer.

Dataene som kan deles:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. E-post

I den grad overføringen er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller for å tilby våre kontraktsmessige tjenester, overfører PicRights Europe GmbH også personopplysninger til tredjeland, art. 49 para. 1 b), c) GDPR.
I tilfelle dette utgjør, av destinasjonslandet, en internasjonal overføring av data i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning, vil vi ta passende juridiske skritt for å sikre at dette gjøres i samsvar med relevant lovgivning og på en måte som er i samsvar med brukernes personvernrettigheter, i henhold til avsnitt V i disse vilkårene.

Hvis vi gir tredjeparter i oppdrag å behandle data på grunnlag av en ordrebehandlingskontrakt, gjøres dette på grunnlag av artikkel 28 GDPR.


IV. TJENESTER FOR NETTANALYSE

 1. Sporingsverktøy

Sporingstiltakene som er oppført nedenfor og kan brukes av oss, utføres på grunnlag av artikkel 6 para. 1 setning 1 f GDPR. Med sporingstiltakene som brukes, ønsker vi å sikre at nettstedet vårt er designet for å oppfylle kravene og kontinuerlig optimaliseres. Vi bruker også sporingstiltakene til å statistisk registrere bruken av nettstedet vårt og evaluere det med det formål å optimalisere tilbudet vårt. Disse interessene er å anse som legitime i henhold til ovennevnte bestemmelse.

De respektive databehandlingsformålene og datakategoriene finner du i de tilsvarende sporingsverktøyene.

2.Google Analytics

Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc., (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; heretter kalt «Google»).

Når du bruker Google Analytics, opprettes pseudonymiserte brukerprofiler og informasjonskapsler (se punkt 3) brukes. Informasjonen generert av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, for eksempel:

 • Nettlesertype/-versjon,• operativsystemet som brukes,• Referrer-URL (den tidligere besøkte siden),• Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang (IP-adresse), • Tidspunktet for serverforespørselen,

overføres til en Google-server i USA og lagres der. Informasjonen brukes til å evaluere bruken av nettstedet, for å kompilere rapporter om nettstedets aktiviteter og for å tilby ytterligere tjenester knyttet til bruken av nettstedet og internett i forbindelse med markedsundersøkelser og etterspørselsorientert utforming av disse nettsidene. Denne informasjonen kan også overføres til tredjepart hvis dette er lovpålagt eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på vegne av selskapet. IP-adressen din vil ikke under noen omstendigheter bli slått sammen med andre data fra Google. IP-adressene er anonymisert slik at en tildeling ikke er mulig (IP-maskering).

Vi har en legitim interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt online-tilbud; det juridiske grunnlaget for bruken av Google Analytics er derfor art. 6 para. 1 lit. f. GDPR.

Vi har inngått en kontrakt med Google om behandling av oppdragsdata og implementerer fullt ut de tyske databeskyttelsesmyndighetenes strenge krav til bruk av Google Analytics.

Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan det hende du ikke kan bruke full funksjonalitet på dette nettstedet.

Du kan også forhindre innsamling av data generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og behandling av disse dataene av Google ved å laste ned og installere et nettlesertillegg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Som et alternativ til nettlesertillegget, spesielt for nettlesere på mobile enheter, kan du også forhindre at Google Analytics samler inn data ved å klikke på denne lenken. En opt-out-informasjonskapsel er satt for å forhindre fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet. Opt-out-informasjonskapselen er bare gyldig i denne nettleseren og bare for nettstedet vårt og lagres på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du sette bortvalgsinformasjonskapselen på nytt. Deaktiver Google Analytics

Google Inc. er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og garanterer dermed det europeiske databeskyttelsesnivået (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en). Ytterligere informasjon om personvern i forbindelse med Google Analytics finnes i hjelpen for Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

3. GOOGLES TJENESTER FOR MARKEDSFØRING PÅ NYTT

(«Google Marketing Services») fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, («Google») på https://www.picrights.com/.

Googles markedsføringstjenester lar oss målrette annonser for og på nettstedet vårt for å presentere brukere bare med annonser som potensielt samsvarer med deres interesser. For eksempel, hvis en bruker ser annonser for produkter han har vært interessert i på andre nettsteder, blir dette referert til som “remarketing”. For disse formålene, når våre og andre nettsteder som Googles markedsføringstjenester er aktive på, er tilgjengelige, kjører Google direkte en kode fra Google, og (re)markedsføringskoder (usynlig grafikk eller kode, også kjent som “web beacons”) er integrert i nettstedet. Med deres hjelp lagres en individuell informasjonskapsel, dvs. en liten fil, på brukerens enhet (sammenlignbare teknologier kan også brukes i stedet for informasjonskapsler).

Dette formålet utgjør en legitim interesse for PicRights Europe GmbH (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt online-tilbud i henhold til artikkel 6 para. 1 bokstav f). GDPR.

Informasjonskapsler kan angis av ulike domener, inkludert google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. I denne filen noteres det hvilke nettsteder brukeren besøker, hvilket innhold han er interessert i og hvilke tilbud han har klikket på, videre teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisende nettsteder, besøkstid samt ytterligere informasjon om bruken av online-tilbudet. IP-adressen til brukerne registreres også, der vi informerer innenfor rammen av Google Analytics at IP-adressen forkortes i medlemslandene i EU eller i andre signatarstater i EØS-avtalen og bare i unntakstilfeller fullstendig overført til en Google-server i USA og forkortet der. IP-adressen kombineres ikke med brukerens data i andre Google-tilbud. Ovennevnte informasjon kan også knyttes av Google til slik informasjon fra andre kilder. Hvis brukeren deretter besøker andre nettsteder, kan annonser skreddersydd for hans interesser vises.

Brukernes data behandles pseudonymt innenfor rammen av Googles markedsføringstjenester. Dette betyr at Google ikke lagrer og behandler for eksempel navnene eller e-postadressene til brukerne, men behandler de relevante datainformasjonskapselene i pseudonyme brukerprofiler. Dette betyr at fra Googles synspunkt administreres og vises annonsene ikke for en spesifikt identifisert person, men for informasjonskapselholderen, uavhengig av hvem denne informasjonskapselholderen er. Dette gjelder ikke hvis en bruker uttrykkelig har gitt Google tillatelse til å behandle dataene uten denne pseudonymiseringen. Informasjonen som samles inn av Googles markedsføringstjenester om brukere, overføres til Google og lagres på Googles servere i USA.

En av Googles markedsføringstjenester vi bruker er det elektroniske annonseringsprogrammet “Google AdWords”. Når det gjelder Google AdWords, mottar hver AdWords-kunde en egen “konverteringsinformasjonskapsel”. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores gjennom nettstedene til AdWords-kunder. Informasjonen som samles inn av informasjonskapselen, brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. AdWords-kunder ser det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side med en tag for konverteringssporing. Du vil imidlertid ikke motta informasjon som identifiserer brukere personlig.

Disse informasjonskapslene utløper etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker bestemte sider på AdWords-kundens nettsted og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan Google og kunden gjenkjenne at brukeren har klikket på annonsen og blitt omdirigert til denne siden.

Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan det hende du ikke kan bruke full funksjonalitet på dette nettstedet.

Du kan også deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren din til å blokkere informasjonskapsler fra «www.googleadservices.com»-domenet. Googles retningslinjer for personvern for konverteringssporing finner du her (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Vi kan også bruke “Google Tag Manager” til å integrere og administrere Googles analyse- og markedsføringstjenester på nettstedet vårt.

Ytterligere informasjon om Googles bruk av data til markedsføringsformål finner du på oversiktssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads kan du få tilgang til Googles databeskyttelseserklæring på https://www.google.com/policies/privacy

Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert annonsering fra Googles markedsføringstjenester, kan du bruke innstillings- og bortvalgsalternativene fra Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og garanterer dermed at de overholder europeisk personvernlovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

4. SOSIALE NETTVERK

 1. Selskapets sider

PicRights Europe GmbH vedlikeholder selskapets nettsteder på ulike sosiale nettverk og plattformer for å komme i kontakt med kunder, interessenter og brukere og for markedsføringsformål. Når du får tilgang til de respektive nettverkene og plattformene, gjelder vilkårene og retningslinjene for databehandling fra de respektive operatørene.

Vi opprettholder online tilstedeværelse i sosiale nettverk og plattformer for å kommunisere med aktive kunder, interesserte parter og brukere og for å informere dem om våre tjenester.

Hvis brukerdata behandles av plattformoperatørene utenfor EU, kan dette medføre risiko, for eksempel kan håndhevelsen av brukerrettigheter vanskeliggjøres. PicRights Europe GmbH arbeider vanligvis bare med leverandører som er sertifisert under Privacy Shield. Disse leverandørene forplikter seg til å overholde EUs databeskyttelsesstandarder.

Brukerdataene som samles inn på plattformene, behandles regelmessig for reklame- og markedsundersøkelsesformål. Dermed opprettes for eksempel brukerprofiler på grunnlag av brukeratferd og brukerens resulterende interesser. Disse bruksprofilene gjør det for eksempel mulig å plassere annonser som er skreddersydd for brukerens antatte interesser i og utenfor plattformen. Til dette formålet lagres informasjonskapsler på brukerens datamaskin, som gir informasjon om brukerens atferd og dermed brukerens interesser. I tillegg kan data også lagres i brukerprofiler som er uavhengige av enhetene som brukes av brukerne, for eksempel hvis du er medlem av de aktuelle plattformene og er logget inn på dem.

I henhold til artikkel 6 para. 1 lit. f. GDPR behandles dine personopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse i effektiv kommunikasjon med brukere eller våre legitime interesser i brukerinformasjon. Hvis du blir spurt av plattformoperatøren om samtykke til databehandling, er art. 6 para. 1 lit. a., art. 7 GDPR det juridiske grunnlaget for behandlingen.

Selvfølgelig kan du be oss om mer informasjon. Vær imidlertid oppmerksom på at bare plattformoperatøren har tilgang til brukerdataene dine og kan ta de nødvendige tiltakene og gi informasjon, og det er derfor det er mer fornuftig å kontakte plattformoperatøren direkte.

Du finner detaljert informasjon om databeskyttelse og mulige innvendinger i informasjonen fra plattformoperatørene som det er lenket til nedenfor.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Personvern: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com,

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Retningslinjer for personvern: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – Personvernerklæring https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland) – Personvernerklæring/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. PLUGIN-MODULER FOR SOSIALE MEDIER

Vi bruker sosiale plug-ins fra de sosiale nettverkene Facebook, Twitter og LinkedIn på vår nettside på grunnlag av art. 6 par. 1 s. 1 lit. f GDPR på https://www.picrights.com/ for å gjøre vårt selskap bedre kjent. Det underliggende annonseringsformålet er å anse som en legitim interesse i betydningen av GDPR. Ansvar for databeskyttelseskompatibel drift må garanteres av den respektive leverandøren. Integreringen av disse plug-ins av oss skjer i veien for den såkalte to-klikk-metoden rundt besøkende på vår nettside på best mulig måte å beskytte.

 1. FACEBOOK

På grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt online-tilbud i betydningen av art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) Social Plugins (“Plugins”) fra det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Vi bruker “LIKE” eller “PART” -knappen. Dette er et tilbud fra Facebook.Når du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder en slik plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Innholdet i pluginet overføres direkte fra Facebook til nettleseren din og integreres i nettstedet.

Ved å integrere plugins mottar Facebook informasjonen om at nettleseren din har besøkt den tilsvarende siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har en Facebook-konto eller for øyeblikket ikke er logget på Facebook. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres direkte fra nettleseren din til en Facebook-server i USA og lagres der.

Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook direkte knytte besøket ditt på nettstedet vårt til Facebook-kontoen din. Hvis du samhandler med plugins, for eksempel ved å trykke på “LIKE” eller “SHARE” -knappen, overføres den tilsvarende informasjonen også direkte til en Facebook-server og lagres der. Informasjonen publiseres også på Facebook og vises til dine Facebook-venner.

Facebook kan bruke denne informasjonen til reklameformål, markedsundersøkelser og etterspørselsorientert utforming av Facebook-sider. For dette formålet oppretter Facebook bruker-, interesse- og relasjonsprofiler, f.eks. for å evaluere din bruk av nettstedet vårt med hensyn til annonsene som vises til deg på Facebook, for å informere andre Facebook-brukere om aktivitetene dine på nettstedet vårt og for å tilby andre tjenester knyttet til bruken av Facebook.

Hvis du ikke vil at Facebook skal knytte informasjonen som samles inn via nettstedet vårt med Facebook-kontoen din, må du logge ut av Facebook før du besøker nettstedet vårt.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene av Facebook, samt dine rettigheter og innstillingsalternativer for beskyttelse av personvernet ditt, finner du i Facebooks databeskyttelsesinformasjon (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Facebook er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og garanterer dermed at de overholder europeisk personvernlovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Personvern: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. TWITTER

På grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt online-tilbud i betydningen av art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) på nettstedet vårt (Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, (Twitter. Du kan gjenkjenne Twitter-plugins (tweet-knappen) ved Twitter-logoen på nettstedet vårt. En oversikt over tweet-knapper finner du her (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Når du går inn på en side på nettstedet vårt som inneholder en slik plugin, opprettes en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Twitter-serveren. Twitter mottar informasjonen om at du har besøkt nettstedet vårt med din IP-adresse. Hvis du klikker på Twitter “tweet-knappen” mens du er logget inn på din Twitter-konto, kan du koble innholdet på våre sider på din Twitter-profil. Dette gjør at Twitter kan knytte besøket på sidene våre til brukerkontoen din. Vi vil påpeke at vi, som leverandør av sidene, ikke er klar over innholdet i dataene som overføres eller hvordan de brukes av Twitter.Hvis du ikke vil at Twitter skal knytte ditt besøk til våre sider, vennligst logg ut av din Twitter-konto.

Twitter er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og garanterer dermed at de overholder europeisk personvernlovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Personvern: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Twitters retningslinjer for personvern (https://twitter.com/privacy).

 1. Google-skrifter

Vi integrerer skriftene («Google Fonts») fra leverandøren Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Personvernpolicy:

https://www.google.com/policies/privacy/, utmelding: https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. LinkedIn

På grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt online-tilbud i betydningen av art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) på nettstedet vårt funksjoner og innhold i LinkedIn-tjenesten, som tilbys av LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Dette kan for eksempel omfatte innhold som bilder, videoer eller tekster og knapper som brukere kan uttrykke sin takknemlighet for innholdet, abonnere på forfatterne av innholdet eller våre bidrag.

Hvis brukerne er medlemmer av LinkedIn-plattformen, kan LinkedIn tilordne kallet til innholdet og funksjonene ovenfor til profilene til brukerne der. For å forhindre at LinkedIn knytter besøket ditt på nettstedet vårt til LinkedIn-kontoen din, må du logge deg ut av LinkedIn-kontoen din før du besøker nettstedet vårt.

LinkedIn er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og garanterer dermed at de overholder europeisk personvernlovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Personvernregler for LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Velg bort: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 1. Andre tjenester

7.1 ReCaptcha

På www.picrights.com bygger vi inn funksjonen \”ReCaptcha\” til tjenesteleverandøren Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://www.google.com/recaptcha/ . Databehandling utføres derfor på grunnlag av en legitim interesse i betydningen av art. 6 para. 1 bokstav f. GDPR. Les også vår generelle informasjon om informasjonskapsler i avsnitt 3.

Bruken av Recaptcha forhindrer roboter i å legge inn data på våre online-tilbud. For å verifisere at den besøkende på nettstedet er et menneske, evalueres brukerens atferdsdata (f.eks. musebevegelser eller spørringer) for å skille folk fra roboter.

Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen, noe som gir en garanti for overholdelse av europeisk databeskyttelseslov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Personvern: https://policies.google.com/privacy

7.2 Cookiebot

På www.picrights.com bruker vi Cookiebot-tjenesten til Cybot A/S Havnegade 39, 1058 København, Danmark for å lagre dine preferanser for informasjonskapsler og bare bruke informasjonskapsler i henhold til ditt valg. Databehandlingen utføres derfor på grunnlag av en legitim interesse i betydningen av art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO. Les også vår generelle informasjon om informasjonskapsler i avsnitt 3.

Hvis du samtykker til bruk av informasjonskapsler på et av nettstedene våre, logges følgende data automatisk av Cybot:

– IP-nummeret ditt i anonym form (de tre siste sifrene er satt til ‘0’).

– Dato og klokkeslett for samtykke.

– Brukeragent for nettleseren din

– Nettadressen som samtykket ble gitt fra.

– En anonym, tilfeldig og kryptert nøkkelverdi.

Nøkkel- og samtykketilstanden lagres også i nettleseren din i førstepartsinformasjonskapselen “CookieConsent” slik at nettstedet automatisk kan lese og respektere brukerens samtykke til alle påfølgende sidevisninger og fremtidige brukerøkter i opptil 12 måneder.

Nøkkelen fungerer som bevis på samtykke og for å sjekke om samtykkestatusen som er lagret i nettleseren din, er uendret fra det opprinnelige samtykket til Cybot.

Cybot A/S Retningslinjer for personvern: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 1. DE BERØRTE PERSONERS RETTIGHETER

Du har rettighetene fastsatt i GDPR og annen gjeldende lovgivning, blant annet:

 1. å be om informasjon om dine personopplysninger behandlet av oss i samsvar med artikkel 15 GDPR. Spesielt kan du be om informasjon om formålene med behandlingen, kategorien av personopplysninger, kategoriene av mottakere som dataene dine har blitt eller vil bli utlevert til, den planlagte lagringsperioden, eksistensen av rett til retting, sletting, begrensning av behandling eller innvendinger, eksistensen av klagerett, opprinnelsen til dataene dine, hvis disse ikke har blitt samlet inn av oss, og eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering og, hvis aktuelt, meningsfull informasjon om deres detaljer;
 2. i samsvar med artikkel 16 GDPR, å kreve uten forsinkelse korrigering av uriktige eller fullstendige personopplysninger lagret av oss;
 3. å be om sletting av dine personopplysninger som er lagret hos oss i samsvar med artikkel 17 GDPR, med mindre behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon, for å oppfylle en juridisk forpliktelse, av hensyn til offentlig interesse eller for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav;
 4. i samsvar med artikkel 18 GDPR, for å begrense behandlingen av dine personopplysninger hvis du bestrider nøyaktigheten av dataene, hvis behandlingen er ulovlig, men du nekter å slette dataene og vi ikke lenger trenger dataene, men hvis du trenger det for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller hvis du har sendt inn en innsigelse mot behandlingen i samsvar med artikkel 21 GDPR;
 5. i samsvar med artikkel 20 GDPR, å motta dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, aktuelt og maskinlesbart format eller å be om overføring til en annen ansvarlig person;
 6. i samsvar med artikkel 7 para. 3 GDPR, for å tilbakekalle ditt samtykke til oss når som helst. Som et resultat har vi ikke lenger lov til å fortsette å behandle data basert på dette samtykket i fremtiden
 7. Å klage til en tilsynsmyndighet i henhold til art. 77 GDPR, som videreutviklet i avsnitt VIII i disse vilkårene.
 1. RETT TIL Å PROTESTERE

Hvis personopplysningene dine behandles på grunnlag av legitime interesser i henhold til artikkel 6 para. 1 setning 1 bokstav f GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger i henhold til art. 21 GDPR, forutsatt at det er grunner til dette som oppstår fra din spesielle situasjon eller innvendingen er rettet mot direkte reklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell rett til å protestere, som vi vil implementere uten å spesifisere en bestemt situasjon.

Hvis du ønsker å utøve din rett til tilbakekalling eller innvendinger, kan du bare sende en e-post til privacy@PicRights.com.

10. DATASIKKERHET

 1. Vår nettside og oppgjørsportal oppfyller de høye kravene i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI) og er sertifisert som sådan.
 2. PicRights Europe GmbH bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data som forvaltes av oss mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller mot tilgang av uautoriserte personer. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.
 3. Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel forespørsler du sender til PicRights Europe GmbH som nettstedoperatør, bruker PicRights.com og/eller resolve.picrights.com og/eller history.picrights.com og/eller picrights.global SSL-kryptering. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved at adresselinjen til nettleseren endres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.
 4. Hvis SSL-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss leses av tredjeparter.


11. VARIGHET AV LAGRING

 1. ersonopplysningene til den berørte personen vil bli slettet eller sperret så snart formålet med lagringen opphører. Videre kan data lagres hvis dette er fastsatt av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i EU-forskrifter, lover eller andre bestemmelser som den ansvarlige er underlagt. Dataene vil også bli sperret eller slettet dersom en lagringsperiode foreskrevet av de nevnte standardene utløper, med mindre det er behov for ytterligere lagring av dataene for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt.
 2. Dine data vil bli oppbevart i tre år etter opphør av en brukerkontrakt med PicRights Europe GmbH. Etter den tid vil PicRights Europe GmbH sjekke om dataene dine fortsatt er nødvendige, eller mens det er noen legitim grunn til å gjøre det.
 3. Dine data vil bli oppbevart i tre år etter rettsforfølgelse av krenkelse hos PicRights Europe GmbH. Etter den tid vil PicRights Europe GmbH sjekke om dataene dine fortsatt er nødvendige, eller mens det er noen legitim grunn til å gjøre det.
 4. Personopplysningene fra brukergrensesnittet til kontaktskjemaet og de som sendes via e-post vil bli oppbevart i opptil tre år og hvilken tid det vil bli slettet.
 5. Data som samles inn av Googly Analytics når du besøker nettstedet, slettes automatisk etter en periode på 14 måneder.
 6. Hvis du får avslag på din søknad om stilling, slettes opplysningene du har sendt inn til søknad automatisk to måneder etter melding om avslag. Dette gjelder ikke hvis lengre lagring er nødvendig på grunn av juridiske krav (f.eks. bevisbyrden i henhold til den generelle likebehandlingsloven) eller hvis du uttrykkelig har avtalt lengre lagring i vår database over interesserte parter.


  12. KONSEKVENSER AV MANGLENDE INFORMASJON

Det er ingen juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser for levering av personopplysninger til PicRights Europe GmbH. Spesifikasjonen av ditt for- og etternavn, e-postadresse, postadresse, bankdetaljer og skattenummer når du inngår en lisens-, oppgjørs-, bruks- eller agentavtale er obligatorisk for inngåelse og gjennomføring av avtalen med PicRights Europe GmbH. Hvis du ikke oppgir disse dataene, vil du ikke kunne bruke PicRights Europe GmbHs tjenester eller inngå kontrakter med PicRights Europe GmbH.

 1. OPPDATERT OG ENDRING AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

  Denne personvernerklæringen er for tiden gyldig og trer i kraft.2. På grunn av videreutviklingen av nettstedet vårt og tilbudene ovenfor eller på grunn av endrede juridiske eller offisielle krav, kan det bli nødvendig å endre denne databeskyttelseserklæringen. Du kan når som helst hente frem og skrive ut den gjeldende personvernerklæringen på nettstedet under https://www.picrights.com/terms-and-conditions/.

  INFORMASJON I HENHOLD TIL ARTIKKEL 13 GDPR FOR REGISTRERTE BRUKERE

PicRights Europe GmbH (heretter PicRights Europe), er et selskap basert i Sveits med kontorer i EU og er derfor forpliktet til å informere deg om behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med artikkel 13 i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Personopplysninger er all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Data fra juridiske enheter er ikke underlagt omfanget av GDPR.

I. DEN BEHANDLINGSANSVARLIGES IDENTITET

PicRights Europe GmbH representert ved administrerende direktør Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Sveits

II. KONTAKTINFORMASJON TIL DATABESKYTTELSESKONTORET

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Sveits
OBS: Privacy Officer
Via e-post: privacy@PicRights.com

III. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG, LEGITIM INTERESSE

Databehandlingen skjer med det formål å oppfylle brukerkontrakten og kontrakten for håndhevelse av rettigheter mellom kunden og PicRights Europe GmbH. Dine data vil bli behandlet i samsvar med artikkel 6 para. 1 lit. b GDPR.

IV. MOTTAKER

Vi overfører opplysningene dine til følgende kategorier av mottakere, i den grad dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten: tjenesteleverandører, spesielt leverandører av frakt-, trykkeri- og regnskapstjenester, banker eller betalingstjenesteleverandører, IT-tjenesteleverandører, tredjepartsskyldnere, domstoler, namsmenn, advokater og samarbeidspartnere for innenlandsk og grenseoverskridende inkasso.

V. OVERFØRING TIL TREDJELAND

PicRights deler personopplysninger innenfor sin gruppe eller med tredjeparter for formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, så langt overføringen er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, kan PicRights Europe GmbH også overføre personopplysninger til tredjeland.

Picrights vil bare sende personopplysninger samlet inn innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til utlandet under tilfeller som:

 • For å følge instruksjonene dine;
 • For å overholde en juridisk plikt; eller
 • For å jobbe med våre agenter og rådgivere som vi bruker til å hjelpe oss med å drive vår virksomhet og tjenester.

De spesifikke tredjelandene som dine personopplysninger kan overføres til, vil avhenge av arten av våre tjenester og operasjoner. Disse kan omfatte, men er ikke begrenset til, USA, Canada, Israel og land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), eller andre steder der våre tjenesteleverandører eller partnere har virksomhet.  I tilfelle dette utgjør, av destinasjonslandet, en internasjonal overføring av data i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning, vil vi sørge for at den er beskyttet på samme måte som om den ble brukt i EØS, ved hjelp av noen av garantiene som er fastsatt i GDPR.

VI. VARIGHET AV LAGRING

Etter oppsigelse av brukerkontrakten som er inngått med PicRights Europe GmbH, vil PicRights Europe sjekke etter tre år etter kontraktens opphør om vi fortsatt trenger dataene dine eller ikke, eller om vi er imot sletting av juridiske lagringsforpliktelser. Periodene begynner på slutten av året da kontrakten ble avsluttet.

VII. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Skulle PicRights Europe GmbH ha samlet inn personopplysninger fra deg, har du følgende rettigheter i henhold til artikkel 15 til 22 GDPR hvis følgende juridiske betingelser er oppfylt: rett til informasjon, korrigering, sletting, begrensning av behandling og dataoverførbarhet. Videre, i henhold til art. 14 para. 2 lit. c i forbindelse med art. 21 GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen basert på art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

VIII. KLAGER TIL TILSYNSMYNDIGHETEN OG RETT TIL Å KLAGE

I henhold til artikkel 77 GDPR har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger ikke er lovlig, slike myndigheter kan være, men ikke begrenset til:

www.privacy.gov.au – Nettstedet til den australske føderale personvernkommissæren.

www.privacycommission.be – Nettstedet til det belgiske databeskyttelsesbyrået.

www.cpdp.bg – Nettstedet til den bulgarske databeskyttelsesmyndigheten.

www.priv.gc.ca – Nettstedet til Privacy Commissioner of Canada.

www.azop.hr – Nettstedet til det kroatiske personvernbyrået.

www.uoou.cz – Nettstedet til det tsjekkiske kontoret for beskyttelse av personopplysninger.

www.aki.ee – Nettstedet til det estiske databeskyttelsesbyrået.

www.cnil.fr – Nettstedet til det franske databeskyttelsesbyrået.

www.dataprotection.ie – Nettstedet til kommisjonæren for databeskyttelse i Irland.

www.garanteprivacy.it – Nettstedet til det italienske databeskyttelsesbyrået.

www.dvi.gov.lv – Nettstedet til det latviske databeskyttelsesbyrået.

www.ada.lt – Nettstedet til det litauiske databeskyttelsesbyrået.

www.dataprotection.gov.mt – Nettstedet til databeskyttelseskommisjonen i Republikken Malta.

www.giodo.gov.pl – Nettstedet til den polske generalinspektøren for beskyttelse av personopplysninger.

www.dataprotection.ro – Nettstedet til den rumenske nasjonale myndigheten for tilsyn med behandling av personopplysninger.

www.dataprotection.gov.sk – Nettstedet til den slovakiske databeskyttelsesmyndigheten.

www.ip-rs.si – Nettstedet til den slovenske informasjonskommissæren.

www.agpd.es – Nettstedet til det spanske databeskyttelsesbyrået.

www.ico.gov.uk – Nettstedet til den britiske informasjonskommissæren.

IX. PLIKT TIL Å OPPGI PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene som behandles av oss er nødvendige for å oppfylle kontrakten, spesielt for tvangsfullbyrdelse av krav og for fakturering. Det er ingen kontraktsmessig eller juridisk forpliktelse til å gi dataene. Uten personopplysningene vil imidlertid utførelsen av kontrakten ikke være mulig.

INFORMASJON I HENHOLD TIL ART. 13, 14 GDPR FOR BILDEBRUKERE

PicRights Europe GmbH (heretter PicRights Europe), som et selskap med kontorer og filialer i EU, er forpliktet til å informere deg om behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med artikkel 14 i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Personopplysninger er all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Data fra juridiske enheter er ikke underlagt omfanget av GDPR.

X. IDENTITETEN TIL DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE

PicRights Europe GmbH representert ved administrerende direktør Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Sveits

Kontaktinformasjon til personvernombudet

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Sveits
OBS: Privacy Officer
Via e-post: privacy@PicRights.com

XI. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG, LEGITIM INTERESSE

Dataene behandles med det formål å avklare den juridiske situasjonen (autorisasjonsforespørsel), tilby en etterfølgende lisens eller for juridisk påtale og fordringshåndtering. I henhold til artikkel 6 para. 1 lit. f GDPR, er behandlingen av dataene dine nødvendig for å beskytte våre legitime interesser eller interessene til en tredjepart og for å verifisere eksistensen og om nødvendig håndhevelsen av et juridisk erstatningskrav. Dette utgjør PicRights Europe GmbHs legitime interesse.

XII. DATAKATEGORIER OG DATAOPPRINNELSE

Vi behandler følgende kategorier av data: masterdata, kommunikasjonsdata, fordringsdata og, der det er aktuelt, betalingsinformasjon. Vi samler inn dataene via fritt tilgjengelige kilder, dvs. fra nettstedet der vi har etablert en mulig krenkelse av opphavsretten, fra Whois-dataene til det nevnte nettstedet, gule sider, kommersielle registre osv. I noen tilfeller blir dataene gitt til oss av våre kunder.

XIII. MOTTAKER

Innenfor rammen av post-lisensieringsprosessen eller håndhevelse av krav om erstatning, kan PicRights Europe GmbH overføre dataene dine til våre kunder og, om nødvendig, følgende kategorier av mottakere, i den grad dette er nødvendig for håndhevelse av krav: kredittbyråer, tjenesteleverandører, spesielt frakt- og inkassoleverandører, tredjeparts skyldnere, beboerregistreringskontorer,  domstoler, namsmenn, advokater.

XIV. VARIGHET AV LAGRING

Dine data vil bli oppbevart i tre år etter anskaffelse av en påfølgende lisens, betaling for tidligere bruk, betaling av erstatning eller annen avslutning av saken hos PicRights Europe GmbH. Etter den tid vil PicRights sjekke om dataene dine fortsatt er nødvendige, eller om det er noen legitim grunn til å gjøre det.

XV. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Hvis PicRights har samlet inn personopplysninger fra deg, har du følgende rettigheter i henhold til artikkel 15 til 22 GDPR hvis de juridiske betingelsene er oppfylt: rett til informasjon, korrigering, sletting, begrensning av behandling og dataoverførbarhet. Videre, i henhold til art. 14 para. 2 lit. c i forbindelse med art. 21 GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen basert på art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Dato for personvernerklæringMars 2024