Vanliga frågor

Varför har jag fått en anmälan från PicRights?

Som framgår av vårt brev har du använt en eller flera bilder som ägs eller företräds av en av våra kunder. Vår kund kan inte hitta någon utfärdad licens för din användning. Det förefaller därför som att du har gjort intrång i vår kunds upphovsrätt. Vår kund har bett oss kontakta dig för att lösa problemet Läs mer

Måste jag tala med en advokat?

Vi erbjuder information på denna hemsida som en utbildningsresurs men det kräver inte juridisk rådgivning. Vi rekommenderar starkt att du talar med en kvalificerad advokat om du har rättsliga frågor om brevet du fick från oss eller om upphovsrätt i allmänhet. Du behöver dock inte anlita en advokat för att lösa en konflikt med en av våra ansvariga för regelefterlevnad.

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätt innebär en exklusiv rätt att reproducera, anpassa, använda, distribuera och visa upp ett originalverk såsom ett fotografi.

Är problemet löst om jag tar bort bilden?

Nej. Att ta bort bilden kan ses som en förmildrande åtgärd men löser inte problemet. Användningen av upphovsrättsskyddade bilder kräver korrekt licensiering för att täcka alla typer av användning. För att till fullo lösa problemet krävs att betalning av en licensavgift sker.

Jag anlitade någon för att bygga min hemsida. Vad händer nu?

Copyright Act tar ingen hänsyn till vem som byggde din hemsida (och inte följde lagarna) eller huruvida du avsiktligt gjorde intrång i upphovsrätten. I egenskap av slutanvändare är du ansvarig för intrånget och för att betala lämpliga licensavgifter. Vi kommer inte att kontakta hemsidedesignern för att uppnå en förlikning såvida inte designern är beredd att eller har möjlighet att ta ansvar för intrånget. Om du tror att designern bär ansvar får du själv kontakta hen.

Jag köpte bilden som del av en designmall. Vad händer nu?

Enligt Copyright Act är du ytterst ansvarig för att säkerställa att du har tillstånd att använda bilden. Om du köpte eller skaffade bilderna från en prenumerationstjänst eller en hemsida som tillhandahåller mallar kommer du fortfarande att hållas ansvarig för intrång i upphovsrätten om företaget i fråga inte innehade rätt licenser för bilderna du använde.

Jag visste inte att bilden var tvungen att licensieras. Vad händer nu?

Intrång i upphovsrätten utgör ett brott med strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att det inte spelar någon roll om du gjorde intrång i någons upphovsrätt av misstag eller inte visste att bilden var upphovsrättsskyddad och krävde en licens. Din brist på kunskap ursäktar eller förklarar inte din obehöriga användning av bilden och gör inte att du kan bortse från att betala licensavgifter för din användning av bilden.

Vad händer om jag hittade bilden på internet och det inte fanns någon upphovsrättslig information eller vattenstämpel?

Enligt Copyright Act innebär inte avsaknaden av upphovsrättslig information eller en vattenstämpel att upphovsrätten inte gäller. En bild är upphovsrättsskyddad från ögonblicket den skapas – oavsett om den publiceras eller inte och oavsett om en publicerad bild innefattar upphovsrättslig information eller en vattenstämpel. Bara för att en bild finns på internet betyder inte det att den är ”offentlig egendom”, även om du hittade den på en sökmotor som t.ex. Google. Termen ”public domain” är ett smalt definierat undantag i Copyright Act med specifikt fokus på verk där upphovsrätten inte längre gäller eller där upphovsrättsmannen har gjort ett tydligt tillkännagivande om att verket inte längre omfattas av upphovsrätt.

Jag tjänade inga pengar på bilden. Vad händer nu?

Om du tjänade pengar på bilden eller inte är irrelevant i frågan om huruvida användningen var ett intrång i upphovsrätten. Upphovsrättsmannen kan kräva skadestånd även om du förlorade pengar vid användandet av bilden utan tillstånd. Att tjäna pengar på att använda bilden kan öka mängden skador, men det krävs inte.

Hur beräknas avgifter?

Avgifter för stockbilder varierar kraftigt beroende på huruvida bilden är royalty-free (RF) eller rights-managed (RM).

Vad är skillnaden mellan rights-managed (RM) och royalty-free (RF)?

Först och främst – huruvida en bild är licensierad som RM eller RF bestäms helt och hållet av upphovsrättsmannen.

RM-bilder är licensierade för avgifter baserat på hur bilden ska användas. Faktorer inkluderar hos vilken mediekanal bilden publiceras, hur länge bilden används, var den publiceras, hur ofta den reproduceras, storlek och position i slutgiltig användning (t.ex. huruvida bilden publiceras på en startsida eller en underflik på en hemsida) och huruvida slutanvändaren har fått någon typ av exklusiv användningsrätt. Priser kan variera kraftigt beroende på beviljade rättigheter – även för samma bild. Kort sagt: ju mer du gör med en RM-bild, desto högre pris.

RF-bilder prissätts generellt baserat på filstorleken hos den använda bilden. Rättigheterna är vanligen mycket breda och möjliggör användning i obegränsat antal kanaler under en obegränsad tidsperiod till ett fast pris. Vissa licensieringsrestriktioner gäller vanligen. Stora prisskillnader gäller mellan s.k. ”microstock”-bildsamlingar (som PicRights inte representerar) som samlats ihop med crowdsourcing och professionella samlingar av RF-bilder (vilka vi representerar).