Često postavljana pitanja

Zašto sam primio/la obavijest od društva PicRights?

Kao što smo objasnili u našem dopisu, upotrijebili ste jednu sliku ili više njih koje su u vlasništvu ili pod zastupništvom jednog od naših klijenata. Naš klijent nema evidenciju o dodijeljenoj licenci za vašu svrhu upotrebe, stoga se čini da ste prekršili autorska prava našeg klijenta. Naš klijent uputio nas je da stupimo u kontakt s vama kako bismo riješili problem. Saznajte više

Moram li razgovarati s odvjetnikom?

Informacije objavljene na ovom web-mjestu predstavljaju informativni sadržaj, no njih se ne može smatrati pravnim savjetom. Ako imate pravna pitanja o dopisu koji smo vam poslali ili o autorskim pravima općenito, preporučujemo vam da razgovarate s kvalificiranim odvjetnikom. Međutim, niste dužni angažirati odvjetnika kako biste riješili zahtjev s jednim od naših službenika za praćenje usklađenosti autorskih prava.

Što je autorsko pravo?

Autorska prava su ekskluzivno pravo na umnožavanje, prilagođavanje, upotrebu, distribuciju i prikazivanje izvornog djela zaštićenog autorskim pravima, poput fotografije. To je pravo zaštićeno sporazumima i zakonima EU.

Za više informacija pogledajte:
The EU copyright legislation

Je li problem riješen ako uklonim sliku?

Ne. Iako uklanjanje slike umanjuje vašu odgovornost, njime se problem ne rješava. Upotreba slika zaštićenih autorskim pravima zahtijeva odgovarajuće licenciranje za pokrivanje bilo kojeg oblika i svrhe upotrebe. Stoga je za potpuno rješavanje problema potrebno plaćanje naknade za licencu.

Što ako sam angažirao/la nekoga za izradu svojeg web-mjesta?

U skladu sa Zakonom o autorskim pravima nije važno tko je dizajnirao vaše web-mjesto niti jeste li namjerno počinili kršenje autorskih prava. Kao krajnji korisnik odgovorni ste za kršenje prava i plaćanje odgovarajućih naknada za licence. Nećemo stupiti u kontakt s dizajnerom radi postizanja nagodbe, osim ako dizajner ne pristane preuzeti odgovornost za kršenje i ako za to ima mogućnosti. Ako smatrate da je odgovorna strana dizajner, na vama je da stupite u kontakt s njime.

Što ako sam sliku kupio/la kao dio predloška dizajna?

U skladu sa Zakonom o autorskim pravima vi snosite krajnju odgovornost za ishođenje dozvole za upotrebu slike. Ako ste slike kupili ili nabavili putem usluge pretplate ili web-mjesta koje pruža predloške, i dalje ste odgovorni za kršenje autorskih prava ako to poduzeće nije pravilno licenciralo sliku za vašu upotrebu.

Što ako nisam znao/la da slika mora biti licencirana?

Kršenje autorskih prava naziva se kršenjem „objektivne odgovornosti”. To znači da nije važno jeste li slučajno prekršili nečija autorska prava ili niste znali da je slika zaštićena autorskim pravima i da vam je potrebna licenca. Vaš nedostatak znanja ne opravdava niti poništava vašu neovlaštenu upotrebu, a također se ne odbacuju naknade za licencu koju morate platiti za upotrebu slike.

Što ako sam sliku pronašao/la na internetu te nije bilo obavijesti o autorskim pravima ni vodenog žiga?

U skladu sa Zakonom o autorskim pravima nepostojanje obavijesti o autorskim pravima ili vodenog žiga ne znači da se zaštita autorskih prava ne primjenjuje. Slika je zaštićena autorskim pravima od trenutka kada je stvorena – bez obzira na to je li objavljena ili registrirana ili nije te bez obzira na to jesu li uz nju priloženi obavijest o autorskim pravima ili vodeni žig ili nisu. Samo zato što je slika prikazana na internetu, ne znači da je u javnoj domeni, čak ni ako ste je pronašli putem tražilice kao što je Google. Pojam „javna domena” usko je definirana iznimka Zakona o autorskim pravima koja se posebno odnosi na djela za koja su autorska prava istekla ili za koja je vlasnik autorskih prava dao izričitu izjavu da dotično djelo ne podliježe odredbi o autorskim pravima.

Što ako nije došlo do zarade uslijed upotrebe slike?

Zarada uslijed upotrebe slike nije važna pri utvrđivanju je li upotreba predstavljala kršenje. Vlasnik autorskih prava može zatražiti odštetu čak i ako nije došlo do zarade uslijed upotrebe slike bez odobrenja. Zarada uslijed upotrebe slike može povećati iznos štete, ali to nije potrebno.

Kako se izračunavaju retroaktivne naknade?

Naknade za fotografije za kupnju uvelike se razlikuju ovisno o tome je li slika bez autorskih prava (RF) ili postoje prava na njezinu upotrebu (RM).

Koja je razlika između slika za koje postoje prava na njihovu upotrebu (RM) i slika bez autorskih prava (RF)?

Kao prvo, hoće li određena slika biti licencirana kao RM ili RF u potpunosti ovisi o vlasniku autorskih prava.

Slike RM licenciraju se uz naknadu na temelju načina na koji će se slika upotrebljavati. Čimbenici uključuju medij na kojem se slika pojavljuje, trajanje upotrebe, područje objavljivanja, količinu reprodukcija, veličinu i način isticanja slike u konačnoj upotrebi (npr. nalazi li se na početnoj stranici ili na sporednoj stranici web-mjesta) te je li krajnjem korisniku dodijeljena ekskluzivnost ili nije. Cijene se mogu uvelike razlikovati ovisno o opsegu dodijeljenih prava – čak i za istu sliku. U načelu, što češće upotrebljavate sliku RM, to je cijena veća.

Slike RF općenito se procjenjuju prema veličini datoteke slike koja se upotrebljava. Prava su uglavnom široko shvaćena, što omogućuje neograničenu upotrebu na neograničeno vrijeme uz fiksnu naknadu. U pravilu se primjenjuju određena ograničenja licenciranja. Postoje velike razlike u cijenama između masovnih „microstock” kolekcija (koje društvo PicRights ne predstavlja) i profesionalnih kolekcija slika RF (što mi činimo).