Veelgestelde vragen

Waarom kreeg ik een kennisgeving van PicRights?

Zoals we in onze brief hebben uitgelegd, hebt u één of meer afbeeldingen gebruikt die eigendom zijn van of worden gebruikt door één van onze klanten. Onze klant kan geen gegevens vinden van een licentie die voor uw gebruik is verleend, dus het lijkt erop dat u inbreuk hebt gemaakt op het auteursrecht van onze klant. Onze klant heeft ons gevraagd contact met u op te nemen om de kwestie op te lossen. Lees meer

Moet ik met een advocaat praten?

We verstrekken informatie op deze website als een educatief hulpmiddel, maar het is geen juridisch advies. We adviseren u ten zeerste om contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat als u juridische vragen hebt over de brief die u van ons hebt gekregen of over het auteursrecht in het algemeen. U hoeft echter geen advocaat in te huren om een claim op te lossen met één van onze Copyright Compliance Officers.

Wat is een copyright?

Een copyright is het exclusieve recht om een origineel werk van auteurschap, zoals een foto, te reproduceren, aan te passen, te gebruiken, te verspreiden en weer te geven.

Zie voor meer informatie: Copyright (van Business.gov.nl)

Is het probleem opgelost als ik de afbeelding verwijder?

Nee. Het verwijderen van de afbeelding beperkt uw aansprakelijkheid, maar lost het probleem niet op. Voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen hebt u de juiste licentie nodig. Daarom moet u een licentievergoeding betalen om de kwestie volledig op te lossen.

Wat moet ik doen als ik iemand heb ingehuurd om mijn website te maken?

Volgens de auteurswet maakt het niet uit wie uw website heeft ontworpen en of u al dan niet opzettelijk inbreuk op het auteursrecht hebt gemaakt. Als eindgebruiker bent u verantwoordelijk voor de inbreuk en voor het betalen van de toepasselijke licentievergoeding. We nemen geen contact op met de ontwerper om tot een schikking te komen, tenzij de ontwerper ermee instemt de verantwoordelijkheid voor de inbreuk op zich te nemen en over de middelen beschikt om dit te doen. Als de ontwerper volgens u verantwoordelijk is het aan u om contact op te nemen met de ontwerper.

Wat moet ik doen als ik de afbeelding heb gekocht als onderdeel van een ontwerpsjabloon?

Volgens de auteursrechtwet bent u er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat u toestemming hebt om de afbeelding te gebruiken. Als u afbeeldingen hebt gekocht of verkregen via een abonnementsservice of een website die sjablonen aanbiedt, bent u nog altijd aansprakelijk voor inbreuk op het auteursrecht als dat bedrijf niet de juiste licentie voor uw gebruik van de afbeelding heeft verkregen.

Wat moet ik doen als ik niet wist dat er een licentie voor de afbeelding nodig was?

Inbreuk op het auteursrecht wordt een schending van ‘risicoaansprakelijkheid’ genoemd. Dit betekent dat het niet uitmaakt of u per ongeluk iemands auteursrecht hebt geschonden of niet wist dat de afbeelding auteursrechtelijk beschermd was en u een licentie nodig had. Uw gebrek aan kennis vormt geen excuus of verwerpt uw ongeoorloofd gebruik niet, en vormt geen vrijstelling van de licentievergoeding die u moet betalen voor uw gebruik van de afbeelding.

Wat moet ik doen als ik de afbeelding op internet heb gevonden en er geen copyrightvermelding of watermerk is?

Volgens de auteurswet betekent het ontbreken van een copyrightvermelding of watermerk niet dat er geen auteursrechtbescherming is. Een afbeelding is auteursrechtelijk beschermd vanaf het moment dat deze is gemaakt, ongeacht of deze al dan niet is gepubliceerd, al dan niet is geregistreerd, en ongeacht of er een copyrightvermelding of watermerk op is aangebracht. Het feit dat een afbeelding op internet staat, wil niet zeggen dat deze zich in het openbare domein bevindt, zelfs niet als u deze via een zoekmachine zoals Google hebt gevonden. De term ‘openbaar domein’ is een eng gedefinieerde uitzondering op de auteurswet die specifiek betrekking heeft op werken waarvan het auteursrecht is verlopen of waarbij de eigenaar van het auteursrecht duidelijk heeft verklaard dat het werk niet onder het auteursrecht valt.

Wat moet ik doen als ik geen geld heb verdiend met de afbeelding?

Geld verdienen met het gebruik van een afbeelding is niet relevant om te bepalen of het gebruik een inbreuk was. De auteursrechteigenaar heeft recht op een schadevergoeding, zelfs als u geld bent kwijtgeraakt bij het gebruik van de afbeelding zonder toestemming. Door het verdienen van geld met het gebruik van de foto kan het bedrag van de schadevergoeding toenemen, maar dit is zelfs niet vereist om de wettelijk voorziene schadevergoeding te verkrijgen.

Hoe worden vergoedingen berekend?

De vergoedingen voor stockfoto’s variëren sterk, afhankelijk van of de afbeelding royaltyvrij (RF) of rechtenbeheerd (RM) is.

Wat is het verschil tussen rechtenbeheerde (RM) en royaltyvrije (RF) afbeeldingen?

Allereerst is het geheel aan de eigenaar van het auteursrecht of een afbeelding een licentie heeft als RM of RF.

RM-afbeeldingen worden in licentie gegeven voor vergoedingen op basis van hoe een afbeelding zal worden gebruikt. Factoren zijn onder meer de media waarin een afbeelding verschijnt, de gebruiksduur, het publicatiegebied, het aantal reproducties, de grootte en prominentie van de afbeelding bij het uiteindelijke gebruik (bijvoorbeeld op de startpagina of op de secundaire pagina van een website) en of al dan niet exclusiviteit aan de eindgebruiker wordt verleend. De prijzen kunnen sterk variëren op basis van de omvang van de toegekende rechten – zelfs voor dezelfde afbeelding. In wezen geldt: hoe meer u doet met een RM-afbeelding, hoe hoger de prijs.

RF-afbeeldingen worden doorgaans geprijsd op basis van de bestandsgrootte van de gebruikte afbeelding. De rechten zijn meestal erg breed, waardoor gebruik in onbeperkte toepassingen voor een onbeperkte periode tegen een vaste vergoeding mogelijk is. Er zijn meestal enkele licentiebeperkingen van toepassing. Er zijn grote prijsverschillen tussen crowdsourced ‘microstock’-collecties (waarvan PicRights de eigenaars niet vertegenwoordigt) en professionele collecties RF-afbeeldingen (waarvan we de eigenaars wel vertegenwoordigen).