Ofte stilte spørsmål

Hvorfor har jeg fått et varsel fra PicRights?

Som vi forklarte i brevet vårt, har du brukt ett eller flere bilder som eies eller representeres av en av våre kunder. Kunden vår kan ikke finne noen opptegnelse over at du er gitt en lisens til å bruke dette eller disse bildene, så det ser ut til at du har krenket opphavsretten til kunden. Kunden vår har bedt oss om å kontakte deg for å løse saken. Les mer

Må jeg ta kontakt med en advokat?

Vi gir informasjon på dette nettstedet som en informasjonskilde, men det kvalifiserer ikke som juridisk rådgivning. Vi anbefaler på det sterkeste at du snakker med en kvalifisert advokat hvis du har juridiske spørsmål om brevet du fikk fra oss eller om opphavsrett generelt. Du er imidlertid ikke pålagt å engasjere en advokat for å løse et krav med en av våre opphavsrettsansvarlige.

Hva er opphavsrett?

Opphavsrett er eneretten til å reprodusere, tilpasse, bruke, distribuere og vise et originalt forfatterverk, for eksempel fotografi.

Løses problemet hvis jeg fjerner bildet?

Nei. Når du fjerner bildet, reduseres ansvaret ditt, men det løser ikke problemet. Bruk av opphavsrettslig beskyttede bilder krever riktig lisensiering for å dekke all og enhver bruk. Derfor kreves betaling av lisensavgift for å løse saken helt.

Hva hvis jeg har hyret noen til å lage nettstedet mitt?

I henhold til åndsverkloven spiller det ingen rolle hvem som har designet nettstedet ditt, eller om du forsettlig har brutt opphavsretten eller ikke. Som sluttbruker er du ansvarlig for overtredelsen og for å betale de aktuelle lisensgebyrene. Vi kontakter ikke designeren for å komme til et forlik, med mindre designeren godtar å påta seg ansvaret for overtredelsen og har midlene til å gjøre det. Hvis du mener at designeren er ansvarlig, påhviler det deg å kontakte designeren.

Hva om jeg kjøpte bildet som en del av en designmal?

I henhold til åndsverkloven er du til syvende og sist ansvarlig for å sikre at du har tillatelse til å bruke bildet. Hvis du kjøpte eller ervervet bilder fra en abonnementstjeneste eller et nettsted som har maler, er du fortsatt ansvarlig for brudd på opphavsretten hvis selskapet ikke korrekt har lisensierte bildet slik at du kan bruke det.

Hva om jeg ikke visste at bildet måtte lisensieres?

Brudd på opphavsretten blir referert til som et brudd på “objektivt ansvar”. Dette betyr at det ikke betyr noe om du ved et uhell har krenket andres opphavsrett eller ikke visste at bildet var opphavsrettslig beskyttet og trengte en lisens. Din manglende kunnskap fritar deg ikke ansvaret for uautorisert bruk, og fraskriver deg heller ikke lisensavgiftene du må betale for bruk av bildet.

Hva om jeg fant bildet på internett og det ikke var noen merknad om opphavsrett eller vannmerke?

I henhold til åndsverkloven betyr ikke fravær av merknad om opphavsrett eller vannmerke at det ikke er opphavsrettslig beskyttet. Et bilde er beskyttet av opphavsrett fra det øyeblikket det ble opprettet, enten det er publisert eller ikke, og uansett om det ledsages eller ikke av en opphavsrettslig erklæring eller vannmerke. Et bilde er ikke i offentlig domene bare fordi det vises på internett, selv om du fant det gjennom en søkemotor som f.eks. Google. Uttrykket “offentlig domene” er et snevert definert unntak fra åndsverksloven som spesifikt omhandler verk der opphavsretten har utløpt, eller der rettighetshaveren har avgitt en klar erklæring om at verket ikke er underlagt opphavsrett.

Hva om jeg ikke tjente noen penger på bildet?

Å tjene penger på bruk av et bilde er irrelevant når man skal avgjøre om bruken var en overtredelse. Rettighetshaveren kan kreve tilbake erstatning selv om du tapte penger når du brukte bildet uten tillatelse. Å tjene penger på bruken av bildet kan øke størrelsen på erstatningen, men det er ikke påkrevd, selv ikke for å inndrive lovbestemt erstatning.

Hvordan beregnes gebyrer?

Gebyr for lagerfoto varierer sterkt avhengig av om bildet er royaltyfritt (RF) eller rettighetsstyrt (RM).

Hva er forskjellen mellom rettighetsstyrte (RM) og royaltyfrie (RF) bilder?

Om et bilde er lisensiert som RM eller RF er først og fremst helt opp til rettighetshaveren.

RM-bilder er lisensiert for gebyrer basert på hvordan et bilde skal brukes. Faktorer inkluderer media hvor et bilde vises, bruksvarighet, i hvilket territorium det publiseres, antall reproduksjoner, størrelse og fremtredende bilde av den endelige bruken (f.eks. på hjemmesiden eller sekundærsiden til et nettsted) og hvorvidt enhver eksklusivitet gis til sluttbrukeren. Prisene kan variere sterkt basert på omfanget av rettighetene som tildeles – selv for det samme bildet. I all vesentlighet blir prisen på et bilde høyere jo mer du gjør med det.

RF-bilder er vanligvis priset basert på filstørrelsen på bildet som brukes. Rettighetene er vanligvis veldig generelle, og tillater bruk i ubegrenset antall anvendelsesområder i en ubegrenset periode til en fast avgift. Noen lisensbegrensninger pleier å gjelde. Det er store prisforskjeller mellom “microstock”-samlinger (som PicRights ikke representerer) og profesjonelle samlinger med RF-bilder (som vi representerer).