Często zadawane pytania

Dlaczego dostałem(-am) zawiadomienie od PicRights?

Zgodnie z wyjaśnieniami w naszym piśmie użyli Państwo jednego lub kilku zdjęć stanowiących własność lub przedmiot reprezentacji naszego klienta. Naszemu klientowi nie udało się znaleźć potwierdzenia udzielenia Państwu licencji na użytkowanie tych obrazów, dlatego przypuszczamy, że naruszyli Państwo prawa autorskie tego klienta. Klient polecił nam skontaktować się z Państwem w celu rozwiązania sprawy. Więcej informacji

Czy muszę zasięgnąć porady prawnika?

Informacje na tej stronie służą jako materiały edukacyjne, ale nie należy ich traktować jako porady prawne. W przypadku pytań natury prawnej dotyczących naszego pisma lub ogólnie praw autorskich zalecamy konsultację z wykwalifikowanym prawnikiem. Jednak nie muszą Państwo zatrudniać prawnika, aby rozwiązać sprawę z pomocą naszego specjalisty ds. przestrzegania praw autorskich.

Czym jest prawo autorskie?

Prawa autorskie są wyłącznym prawem do powielania, adaptacji, używania, rozpowszechniania i wyświetlania oryginalnego dzieła autorskiego, takiego jak fotografia. Prawo to jest chronione traktatami oraz prawem polskim i Unii Europejskiej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
Wikipedia – Copyright Law of Poland

Czy usunięcie obrazu rozwiąże problem?

Nie. Usunięcie obrazu zmniejsza Państwa odpowiedzialność, ale nie rozwiązuje problemu. Korzystanie z obrazów chronionych prawami autorskimi wymaga uzyskania stosownych licencji obejmujących wszelkie zastosowania. Dlatego w celu definitywnego rozwiązania sprawy należy uiścić opłatę licencyjną.

A co w sytuacji, jeżeli zleciłem(-am) stworzenie mojej strony internetowej wykonawcy?

Ustawa o prawie autorskim nie uwzględnia tego, kto zaprojektował Państwa stronę internetową, ani czy naruszyli Państwo prawa autorskie celowo czy nieumyślnie. Jako użytkownik końcowy odpowiadają Państwo za to naruszenie oraz za uiszczenie obowiązujących opłat licencyjnych. Nie skontaktujemy się z osobą, która zaprojektowała stronę w celu rozwiązania sprawy, chyba że projektant wyrazi zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za naruszenie i będzie posiadał niezbędne środki. Jeśli uważają Państwo, że za naruszenie odpowiada projektant strony, to Państwo mają obowiązek skontaktowania się z nim.

Ustawa o prawie autorskim stanowi, że to Państwo ponoszą ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie posiadania zgody na wykorzystanie danego obrazu. Jeśli zakupili Państwo lub nabyli obrazy w ramach subskrypcji lub na witrynie internetowej, która udostępnia szablony stron, pozostają Państwo odpowiedzialni za naruszenie praw autorskich, jeżeli sprzedawca nie udzielił niezbędnej licencji na użytkowanie zdjęcia przez Państwa.

A jeżeli nie wiedziałem(-am), że ten obraz wymaga licencji?

Naruszenie praw autorskich określa się jako objęte „odpowiedzialnością obiektywną”. Określenie to oznacza, że nie ma znaczenia, czy naruszyli Państwo prawa autorskie danej osoby nieumyślnie, czy też po prostu nie wiedzieli, że ten obraz jest objęty prawem autorskim i wymaga uzyskania licencji. Brak stosownej wiedzy nie usprawiedliwia bezprawnego użytkowania, nie zwalnia z odpowiedzialności za nie, ani z konieczności uiszczenia opłat licencyjnych za wykorzystanie obrazu.

Co zrobić, jeśli znalazłem(-am) obraz w Internecie i nie było na nim informacji o prawach autorskich ani znaku wodnego?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim brak informacji o prawach autorskich lub znaku wodnego nie oznacza, że dany obraz jest wyłączony spod ochrony takimi prawami. Obraz jest objęty prawem autorskim od chwili powstania, niezależnie od tego, czy został opublikowany lub zarejestrowany czy nie, a na dodatek niezależnie od tego, czy dołączono do niego informację o prawach autorskich lub znak wodny. Sama obecność obrazu w Internecie nie oznacza, że należy on do domeny publicznej, nawet jeżeli znaleźli go Państwo przez zwykłą wyszukiwarkę, np. Google. Pojęcie „domena publiczna” stanowi wąsko rozumiany wyjątek od ustawy o prawie autorskim i dotyczy przede wszystkim dzieł lub utworów, do których prawa autorskie wygasły lub ich właściciel złożył wyraźne oświadczenie, zgodnie z którym dane dzieło lub utwór nie jest objęte prawami autorskimi.

A jeżeli nie zarobiłem(-am) w związku z tym obrazem żadnych pieniędzy?

Zarobkowanie z wykorzystaniem obrazu nie ma znaczenia w zakresie ustalania, czy dane jego wykorzystanie stanowiło naruszenie prawa. Właściciel praw może dochodzić odszkodowania nawet w przypadku, gdy podczas korzystania z obrazu bez zgody twórcy ponieśli Państwo stratę finansową. Fakt zarobkowania z wykorzystaniem tego obrazu może zwiększyć kwotę odszkodowania, ale nie jest to wymagane.

Jak oblicza się opłaty wsteczne?

Opłaty za tzw. zdjęcia stockowe znacznie różnią się w zależności od tego, czy zdjęcie jest objęte licencją royalty free (RF), czy rights-managed (RM).

Czym różnią się obrazy określane jako Rights-Managed (RM) i Royalty-Free (RF)?

Przede wszystkim o tym, czy dany obraz zostanie objęty licencją RM, czy RF, decyduje wyłącznie właściciel praw autorskich.

Licencji na obrazy z licencją RM udziela się za opłatą, której wysokość zależy od sposobu wykorzystania obrazu. Czynniki decydujące obejmują media, w/na których pojawi się obraz, okres użytkowania, obszar publikacji, liczbę kopii, wymiary i znaczenie obrazu w ostatecznym użytkowaniu (np. czy znajdzie się na stronie głównej, czy na kolejnej podstronie witryny internetowej) oraz, czy użytkownik końcowy otrzymuje licencję wyłączną na ten obraz wyłączność. Ceny mogą być bardzo różne w zależności od zakresu przyznanych licencjobiorcy praw – nawet za ten sam obraz. Co do zasady, im więcej użytkownik „robi” z obrazem objętym licencją RM, tym bardziej wzrasta cena.

Obrazy z licencją RF zwykle wycenia się na podstawie wielkości pliku obrazu do wykorzystania. Zakres praw jest zazwyczaj bardzo szeroki, co pozwala na wykorzystywanie obrazów do nieograniczonej liczby zastosowań i przez nieograniczony okres po uiszczeniu ustalonej opłaty. Zwykle obowiązują pewne ograniczenia licencji. Istnieją znaczne różnice cenowe między kolekcjami obrazów typu „microstock” pochodzącymi z crowdsourcingu (tych PicRights nie reprezentuje) a profesjonalnymi zasobami obrazów z licencją RF (które reprezentujemy).