Časté dotazy

Proč jsem dostal(a) upozornění od společnosti PicRights?

Jak jsme vysvětlili v zaslaném dopise, použil(a) jste jeden či více obrázků, které vlastní nebo zastupuje některý z našich klientů. Náš klient neeviduje licenci, která by Vám byla udělena pro používání, takže se zdá, že jste porušil(a) jeho autorské právo. Náš klient nám dal pokyn, abychom se s Vámi spojili a věc řešili. Další informace

Musím záležitost konzultovat s právníkem?

Na těchto internetových stránkách poskytujeme informace, které zajišťují osvětu, ale nelze je považovat za právní poradenství. Důrazně Vám doporučujeme, abyste v případě, že máte právní dotazy k dopisu, který jste od nás dostal(a), nebo k autorským právům obecně, věc zkonzultoval(a) s kompetentním právníkem. Není však nutné, abyste si pro řešení nároku s jedním z našich manažerů pro autorská práva najímal(a) advokáta.

Co je autorské právo?

Autorské právo je výhradní právo na reprodukci, úpravu, užívání, šíření a zobrazení původního autorského díla, jako je např. fotografie. Toto právo je chráněno smlouvami a zákony České republiky a Evropské unie.

Bude problém vyřešen tím, že obrázek odstraním?

Ne. I když se odstraněním obrázku Váš závazek sníží, neřeší to problém. Použití obrázků chráněných autorskými právy vyžaduje řádnou licenci pro veškeré účely. Aby tedy věc byla úplně vyřešena, je třeba uhradit licenční poplatek.

Co když jsem si někoho najal(a), aby mi webové stránky vytvořil?

Podle zákona o ochraně autorských práv nezáleží na tom, kdo navrhl Vaše webové stránky nebo zda jste autorská práva porušil(a) úmyslně. Jako koncový uživatel odpovídáte za porušení a úhradu příslušných licenčních poplatků. Nebudeme kontaktovat tvůrce webových stránek, abychom dosáhli dohody, ledaže by se zavázal k převzetí odpovědnosti za porušení a měl k tomu prostředky. Pokud se domníváte, že odpovědnost nese tvůrce, musíte ho kontaktovat sám/sama.

Co když jsem si obrázek koupil(a) jako součást šablony návrhu?

Podle zákona o ochraně autorských práv nesete konečnou odpovědnost za zajištění licence k používání obrázku. Pokud jste obrázky koupil(a) nebo získal(a) přes službu předplatného nebo z webové stránky, která nabízí šablony, i tak odpovídáte porušení autorského práva, jestliže Vám příslušná společnost řádně neposkytla licenci k tomu, abyste mohl(a) obrázek používat.

Co když jsem obrázek našel/našla na internetu a nebylo u něj upozornění na autorská práva ani vodoznak?

Podle zákona o ochraně autorských práv neznamená neuvedení upozornění na autorská práva či vodoznaku, že neexistuje ochrana autorskými právy. Obrázek je chráněn autorským právem od okamžiku, kdy je vytvořen, nehledě na to, zda je zveřejněn či zaregistrován nebo zda je k němu připojeno upozornění na autorská práva či vodoznak. To, že je obrázek zveřejněn na internetu, neznamená, že patří do veřejné domény, i když jste ho našel/našla prostřednictvím vyhledávače, jako je Google. Pojem „veřejná doména“ je úzce definovaná výjimka ze zákona o ochraně autorských práv, která se týká konkrétně děl, u nichž skončila platnost autorského práva nebo u nichž vlastník autorského práva učinil jasné prohlášení, že dílo nepodléhá autorskému právu.

Co když jsem nevěděl(a), že na obrázek musím mít licenci?

Na porušení autorských práv se vztahuje tzv. objektivní odpovědnost. To znamená, že nezáleží na tom, zda jste něčí autorská práva porušil(a) náhodně nebo nevěděl(a), že je obrázek chráněn autorským právem a je zapotřebí licence. Vaše neznalost Vás neomlouvá a nezprošťuje odpovědnosti za neoprávněné použití, ani se na jejím základě neupouští od licenčních poplatků, které musíte za použití obrázku uhradit.

Co když jsem z obrázku nezískal(a) žádné peníze?

Získání peněz z použití obrázku je pro určení, zda jeho použitím došlo k porušení zákona, nepodstatné. Vlastník autorského práva může vymáhat náhradu škody, i kdybyste použitím obrázku bez povolení prodělal(a). Zisk z použití fotografie může zvýšit částku náhrady škody, ale není to podmínkou.

Jak se počítají poplatky se zpětnou účinností?

Poplatky za fotky v databázi se do značné míry liší v závislosti na tom, zda je obrázek bez autorského poplatku (RF), nebo zda se u něj jedná o správu práv (RM).

Jaký je rozdíl mezi obrázky se správou práv (RM) a obrázky bez autorského poplatku (RF)?

V první řadě platí, že to, zda je obrázek licencován se správou práv, nebo jako obrázek bez autorského poplatku, je zcela na vlastníkovi autorského práva.

Na obrázky se správou práv jsou poskytovány licence za poplatek na základě zamýšleného použití. Ke kritériím v tomto případě patří média, v nichž se obrázek objeví, doba použití, území, na němž bude zveřejněn, množství reprodukcí, velikost a umístění obrázku při konečném použití (např. zda je zveřejněn na úvodní stránce nebo na sekundární stránce webu) a to, zda je koncovému uživateli udělena exkluzivita. Ceny se výrazně liší podle rozsahu udělených práv – i u stejného obrázku. V zásadě platí, že čím intenzivněji obrázek se správou práv používáte, tím vyšší je cena.

Ceny za obrázky bez autorského poplatku se obecně stanovují na základě velikosti souboru s použitým obrázkem. Práva jsou obvykle velmi široká, takže umožňují neomezené používání po neomezenou dobu za pevný poplatek. Obvykle platí určitá omezení licencování. Jsou velké cenové rozdíly mezi crowdsourcovanými kolekcemi v „mikrodatabázích“ (které společnost PicRights nezastupuje) a profesionálními kolekcemi obrázků bez autorského poplatku (které zastupujeme).